https://www.thaistudyabroad.com

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

การวางแผนการเดินทาง

หลังจากที่นักศึกษาได้การตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาและได้รับวีซ่านักเรียนแล้ว ก็ถึงเวลาเตรียมตัวเดินทาง ก่อนออกเดินทาง อย่าลืมเช็คว่าจัดการทุกเรื่องพร้อมแล้ว

 • หนังสือเดินทางและวีซ่า – ตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะเดินทางมาถึงออสเตรเลียและเตรียมเอกสารวีซ่าให้พร้อม ควรทำสำเนาหนังสือเดินทางหรือโหลดไฟล์ออนไลน์ไว้เผื่อหนังสือเดินทางหาย
 • เอกสารปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน – ต้องมีใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment – CoE) และแพ็คข้อมูลนักศึกษาซึ่งสถาบันส่งให้ก่อนเดินทาง
 • ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ – เป็นข้อบังคับก่อนเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นคุณต้องจัดการเรื่องการประกันสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปออสเตรเลีย
 • ประกันการเดินทาง – คุณควรพิจารณาทำประกันการเดินทาง ซึ่งจะมีกรณีที่ OSHC ไม่ครอบคลุม เช่น เที่ยวบินยกเลิก เอกสารหาย การดูแลด้านทันตกรรมหรือจักษุ และอื่น ๆ
 • ตั๋วเครื่องบิน – จำวันและเวลาเดินทางให้ดี เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินไว้ในที่ที่ปลอดภัยพร้อมกับหนังสือเดินทางและวีซ่า
 • ติดต่อ – ควรพกรายชื่อและหมายเลขติดต่อของคนในครอบครัว สถานทูตไทย ที่พักและสถาบันที่ไปเรียนเผื่อกรณีฉุกเฉิน ถ้าใช้บริการบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ ให้นำหมายเลขติดต่อของบริษัทไปด้วย เผื่อจำเป็นต้องติดต่อเมื่อถึงออสเตรเลียแล้ว
 • เงินสกุลออสเตรเลีย – มีจุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินในสนามบินออสเตรเลียและในเมือง แต่ควรเตรียมเงินสกุลออสเตรเลียไว้บางส่วนก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยด้วย
 • เดินทางจากสนามบิน – ไม่ว่าจะเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะ แท็กซี่หรือมีตัวแทนจากสถาบันมารับที่สนามบิน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและเส้นทางติดตัวด้วย และถ้าสถาบันจัดรถให้ ควรมีหมายเลขติดต่อของสถาบันด้วย และถ้าหากต้องการแผนที่เพื่อช่วยนำทางไปที่พัก สนามบินก็มีให้บริการ ไม่เช่นนั้นก่อนเดินทาง คุณจะเตรียมพิมพ์แผนที่ไว้ด้วยก็ได้
 • ข้อมูลที่พัก – เตรียมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ที่จะไปพักให้พร้อม และถ้าจ่ายค่าที่พักแล้ว ให้เตรียมหลักฐานการจ่ายเงินไปด้วย

หน่วยงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนและกฎหมายกักและตรวจโรคติดต่อ (Customs and Border Protection and Quarantine laws)

คุณควรศึกษาว่าสิ่งใดที่นำเข้าประเทศออสเตรเลียไม่ได้ จะได้ไม่จัดใส่กระเป๋าติดตัวไปด้วย การนำยาเสพย์ติดที่รวมถึง กัญชา ใบกระท่อม เฮโรอีน และแอมเฟตามีน เข้าและออกจากประเทศออสเตรเลียเป็นเรื่องผิดกฎหมาย นอกจากนั้นยังมีสิ่งของบางประเภทที่ต้องสำแดงเมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย ได้แก่

 • อาวุธปืน อาวุธ และกระสุน
 • เงิน 10, 000 เหรียญออสเตรเลีย (หรือสกุลเงินต่างประเทศมูลค่าเทียบเท่า)
 • ยาบางประเภท
 • อาหาร พืช สัตว์ และสินค้าชีวภาพ

ส่วนหนึ่งของงานประจำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันพรมแดนคือการสุ่มถามผู้เดินทาง และยังมีสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ตรวจจับยาผิดกฎหมายหรือสิ่งของที่ห้ามมิให้นำเข้าประเทศ ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ แนะนำให้สำแดงของสิ่งนั้นหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ การสำแดงของไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกตรวจสัมภาระเสมอไป

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend