https://www.thaistudyabroad.com

Thai Study Abroad


เรียนไหนดี?

บริการของเรา
อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ? แต่ไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลยังไง

ไทยสตัดดี้ อบอร์ด คอนซัลเทน เป็นศูนย์แนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศระดับมาตรฐานสากล ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน
ผู้ปกครองสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกและหน่วยงานต่างๆการศึกษาชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 15 ปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดเกิดขึ้นในขั้นตอนการขอรับคำปรึกษา


ปรึกษาฟรีTSAB ปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศฟรี
FREE
 • ประสานงานระหว่างนักเรียนสถาบัน และผู้ปกครอง ตลอดการศึกษา

สมัครเรียนTSAB สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
FREE
 • สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
  ติดต่อประสานงานในทุกขั้นตอน

แนะนำหลักสูตรTSAB แนะนำประเทศ หลักสูตร งบประมาณ
FREE
 • แนะนำประเทศ หลักสูตรและสถาบันที่เหมาะสมกับงบประมาณ

จัดหาที่พักTSAB จองตั๋ว จัดหาที่พัก รับสนามบิน
FREE
 • จัดหาที่พักพร้อมรับสนามบิน
  มีรายละเอียดและราคาที่พักให้เลือก

ยื่นเอกสารเรียนต่อTSAB จัดยื่นเอกสารเดินทาง
FREE
 • ช่วยอำนวยความสะดวกยื่นขอวีซ่าหลังจากได้ใบตอบรับจากสถาบันแล้ว

แนะนำการทำงาน TSAB แนะนำการทำงานและการใช้ชีวิต
FREE
 • แนะนำหลักสูตร ช่วยหาที่เรียนตรงความต้องการและงบประมาณนักเรียน

ทำประกันเดินทางTSAB จัดทำประกันเดินทาง
FREE
 • คุ้มครองทั่วโลกประกันภัยการศึกษาต่อต่างประเทศที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ปฐมนิเทศTSAB เตรียมความพร้อมปฐมนิเทศ
FREE
 • เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในต่างประเทศก่อนเดินทาง

กิจกรรม

Hot Promotion

Pathway to University

รีวิวจากนักเรียน

น้องถุงแป้ง


น้องก้อง


น้องเฟรม

น้องฟ้า

10058

นักเรียน

6395

หลักสูตร

20

ประเทศ

2547

เริ่มต้น

บทความข่าวสารจาก TSAB

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!