Showing 1-7 of 7 results
เรียนต่อต่างประเทศ
4 กันยายน 2019
0

อยากเรียนต่อต่างประเทศทำไมต้องสมัครช่วงนี้ 1. อัตราแลกเปลี่ยนถูกลงมาก…. 2. ค่าเรียนถูกลง ทำให้ …

ทำงาน Australia และ New Zealand

7 กรกฎาคม 2019
0

ไปเรียนต่อ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หางานได้มั้ย ? เป็นคำถามที่น้องๆหลายคนถามกันมาเยอะมาก เนื่องจากวีซ่ …

ทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์

6 มีนาคม 2019
0

หลังกันยายน 2018 นี้ วีซ่าต้องแปลเอกสารและพิจารณาจากประเทศอินเดียและนิวซีแลนด์ ระยะเวลารอวีซ่าหลังจา …

งานค่าครองชีพที่ออสเตรเลีย

5 มีนาคม 2019
0

การใช้ชีวิตในออสเตรเลีย ชีวิตในประเทศออสเตรเลียอาจเปิดโลกใหม่ให้นักเรียนต่างชาติ แต่ก็มีบริการต่างๆท …

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com