https://www.thaistudyabroad.com

คำศัพท์ในสนามบิน

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน
คำศัพท์ : ความหมาย

IN THE AIR. : ในการเดินทางโดยเครื่องบิน
What’s the airfare to London? : ค่าตั๋วเครื่องบินไปลอนดอนเท่าไหร่?
Single or return? : เที่ยวเดียวหรือไป-กลับ?
First class or economy? : ชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง?
What’s the return fare to Chiengmai? : ตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่ราคาเท่าไหร่?
How much is a single flight to Paris? : ค่าตั๋วเที่ยวเดียวไปปารีสเท่าไหร่?
Is there any air service to…..? : มีเครื่องบินไป…………ไหม?
Are there any fights to…..? : มีเครื่องบินไป…………ไหม?
Is there a plane for…. Today? : วันนี้มีเครื่องบินไป…………ไหม?

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

At what time? : ออกกี่โมง?
Have you got a seat on it? : มีที่เหลือสักที่หนึ่งไหม?
Are there any seats left? : มีที่เหลืองบ้างไหม?
Have you got any seats on your flight to … ? : มีที่บนเที่ยวบินของคุณไป………ไหม?
For how many persons? : สำหรับกี่ที่นั่ง?
We’re fully booked. : เต็มหมดแล้ว
Are there likely to be any cancellations? : มีทางว่าจะมีใครล้มการเดินทางบ้างไหม?
Can you put me on the waiting list? : สำรองชื่อฉันไว้ได้ไหม?
When does the next plane leave for…..? : เครื่องบินเที่ยวหน้าไป………….จะออกกี่โมง?
Can I book a seat on your flight to …..? : ขอจองที่นั่งหนึ่งที่กับเที่ยวบินของคุณที่จะไป……ได้ไหม?
How long is this ticket valid for? : ตั๋วใบนี้จะหมดอายุเมื่อไร?

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

Can I have an open date return? : วันที่ ๆ จะกลับปล่อยว่างไว้ก่อน
Are there seats on any other flights? : เที่ยวบินอื่น ๆ มีที่ว่างไหม?
Are there any chartered flights to….? : มีเครื่องบินชาร์เตอร์ไป………..ไหม?
Do you have a bus going to the airport? : คุณมีรถโดยสารไปสนามบินไหม?
Is there an airport bus? : มีรถโดยสารของสนามบินไหม?
What time does it leave? : จะออกกี่โมง?
Does it come by the hotel? : จะหยุดแวะที่โรงแรมหรือไม่?
There are buses leaving every ten minutes from the terminal. : มีรถออกทุก ๆ 10 นาทีจากศูนย์จอดรถ
What time do we have to be at the airport? : เราต้องไปถึงสนามบินกี่โมง?
One hour before flying time. : หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องบินออก
If we don’t hurry up, we’ll miss the plane. : ถ้าไม่รีบมีหวังตกเครื่องบิน
Where do I check in? : จะให้ชั่งกระเป๋า และตรวจเอกสารเดินทางได้ที่ไหน?

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

May I have your ticket, please? : ขอดูตั๋วหน่อย
Can I see your health certificate? : ขอดูใบฉีดยาของคุณหน่อย
What’s the free luggage allowance? : ให้น้ำหนักฟรีกี่กิโล?
How many bags do you have, Sir? : คุณมีกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบ?
How much does this bag weigh? : กระเป๋าใบนี้หนักเท่าไร?
You’re ten kilos overweight. : คุณน้ำหนักเกินไป 10 กิโล
You’ll have to pay overweight. : คุณต้องเสียค่าน้ำหนักเกิน
How much is the airport tax? : ค่าบำรุงสนามบินเท่าไร?
What time will the flight be called? : เขาจะเรียกผู้โดยสารกี่โมง?
Your flight is being called now. : เขาเรียกเที่ยวบินของคุณแล้ว

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

Is the flight leaving on time? : เครื่องบินจะออกตรงเวลาหรือไม่?
Is the plane taking off on time? : เครื่องบินจะออกตรงเวลาหรือไม่?
Your flight is delayed. : เครื่องบินเที่ยวของคุณจะออกช้า
The plane is grounded. : เครื่องบินยังขึ้นไม่ได้
What sort of plane is this? : นี่เป็นเครื่องบินชนิดไหน?
It’s a jet. : ชนิดไอพ่น
It’s a single engined……. : ชนิดหนึ่งเครื่องยนต์
It’s a twin-engined…… : ชนิดสองเครื่องยนต์
It’s a seaplane. : เป็นเครื่องบินสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
Can I have a front row seat? : ขอที่แถว ๆ หัวเครื่องบินให้ฉันได้ไหม?
Can I sit in the rear of the plane? : ขอที่แถวท้ายเครื่องบินให้ฉันได้ไหม?
Can I have a window seat? : ขอที่นั่งริมหน้าต่างให้ฉันได้ไหม?
Where’s the departure lounge? : ห้องพักผู้โดยสารขาออกอยู่ที่ไหน?

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

Are you serving lunch on board? : มีอาหารกลางวันเสริฟบนเครื่องบินหรือเปล่า?
Excuse me, is this seat vacant? : ขอโทษ ที่นั่งตรงนี้ว่างหรือเปล่า?
Fasten your seatbelts. : รัดเข็มขัดเก้าอี้นั่งของท่านด้วย
Refrain from smoking. : งดสูบบุหรี่
Adjust your seats to the upright position. : ปรับที่นั่งของท่านให้อยู่ในระดับตรง
Good morning, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. : สวัสดี สุภาพสตรี, สุภาพบุรุษทั้งหลาย กัปตันเครื่องบินลำนี้พูด
May I have your attention please. : ขอเวลาให้ผมสักครู่
We’ll be flying at an altitude of 30,000 ft. : เราจะบินในระดับความสูง 30,000 ฟุต
In a few minutes we’ll be flying over…… : อีกไม่กี่นาที เราจะบิน เหนือ…………..
We are starting our descent to………. : เรากำลังลดระดับความสูงเพื่อลงสู่………..
We are expecting some turbulence. : เราคาดว่าอากาศจะปั่นป่วน

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

Fight refreshments will be served on board. : เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องดื่มมาบริการแก่ท่านบนเครื่องบิน
The crew is at your service. : เจ้าพนักงานพร้อมแล้วที่จะรับใช้ท่าน
Can I have another drink? : ขออีกแก้วได้ไหม?
Have you got any magazines on board? : มีนิตยสารบนเครื่องบินบ้างไหม?
Can I have a newspaper? : ขอหนังสือพิมพ์สักฉบับได้ไหม?
Where’s the lavatory? : ห้องน้ำอยู่ที่ไหน?
What’s the pilot’s name? : กัปตันชื่ออะไรนะ?
Can you call the stewardess? : ช่วยเรียกแอร์ให้หน่อย
Where’s the purser? : หัวหน้าพนักงานอยู่ไหน?
I’m feeling sick. : ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย (หมายถึงคลื่นไส้)
Do you suffer from air-sickness? : คุณเมาเครื่องบินหรือเปล่า?
Can I have a look inside the cockpit? : ฉันขอเข้าไปดูในห้องนักบินได้ไหม?

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

What time are we due to land in Bombay? : เรากำหนดจะลงที่บอมเบย์กี่โมง?
Has your flight 385 landed yet? : เครื่อง 385 ของบริษัทคุณลงหรือยัง?
It’s coming in to land now, Sir. : กำลังจะลงเดี๋ยวนี้แล้ว
We made a very smooth landing. : เครื่องลงได้นิ่มมาก
It was a very bumpy flight. : เครื่องบินตกหลุมอากาศบ่อยมากตลอดทาง
Where’s the transit lounge? : ห้องพักผู้โดยสารที่จะไปต่ออยู่ที่ไหน?
Transit passengers this way, please. : ผู้โดยสารที่จะไปต่อขอเชิญทางนี้
Follow the ground hostess. : ตามเจ้าหน้าที่ต้อนรับไป
Have you ever watched sky diving? : คุณเคยดูเขาโดดร่มไหม?
What’s your favourite airline? : คุณชอบสายการบินไหนมากที่สุด?
Would you like to join the Air Force? : คุณอยากจะเข้ากองทัพอากาศไหม?
Have a pleasant flight! : เดินทางโดยปลอดภัยนะ
Happy landings! : เดินทางโดยปลอดภัยนะ

รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบินรวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

 

ข้อมูลจาก mthai travel

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend