https://www.thaistudyabroad.com

นิวซีแลนด์ประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ก.ค. 2022

สิ้นสุดการรอคอย ประกาศรัฐบาลนิวซีแลนด์ 11 พฤษภาคม 2022 

.
🟢เปิดประเทศเต็มรูปแบบเร็วขึ้นสองเดือน โดยพรมแดนนิวซีแลนด์จะเปิดเสรีตั้งแต่เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคมเป็นต้นไป
🟢เปิดรับนักเรียนนานาชาติกลับคืนเข้าสู่ระบบอย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมเป็นต้นไป
.
⭕️นายกจาซินด้า อาร์เดิร์นกล่าวว่า “นิวซีแลนด์เป็นที่ต้องการในตลาดโลก และขณะนี้ประเทศเปิดทำธุรกิจแล้วอย่างเต็มรูป”
.
ℹ️พรมแดนนระหว่างประเทศของนิวซีแลนด์จะเปิดให้นักท่องเที่ยวทุกสัญชาติและผู้ถือวีซ่าประเภทต่างๆ เร็วก่อนกำหนดเดิม 2 เดือน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 🇳🇿
.
⭕️รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ คริส ฮิปกินส์ กล่าวว่าการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบครั้งนี้ เป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการศึกษาต่างประเทศของนิวซีแลนด์
ที่จะฟื้นฟูตัวเองเพื่อให้สามารถยินหยัดอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ประเทศต้องการและทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่จะดึงดูดผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อโดยไม่มีวัตถุประสงค์
อื่นใดแอบแฝง
.
⭕️รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ คริส ฮิปกินส์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักเรียนนักศึกษานานาชาติจำนวนมากกว่า 5,000 คนได้รับการยืนยันแล้ว ให้เข้ามาเรียนได้
โดยผ่านการอนุญาตให้เข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษหลายครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งแปลว่านักเรียนกลุ่มนี้สามารถเข้าประเทศได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
.
ℹ️นักเรียนนักศึกษานานาชาติที่เหลือทั้งหมดที่มีคุณสมบัติครบตามกฎเกณฑ์ปกติ จะสามารถเริ่มทำการลงทะเบียนเรียนเพื่อเดินทางมาเรียนได้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฏาคมเป็นต้นไป 🇳🇿
อัตราค่าจ้างขั้นต่ําปัจจุบัน (ก่อนหักภาษี) ณ วันที่ 1 เมษายน 2022 พนักงานที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
Type of minimum wage Per hour 8 hour day 40 hour week 80 hour fortnight
Adult $21.20 $169.60 $848 $1,696
Starting-out $16.96 $135.68 $678.40 $1,356.80
Training $16.96 $135.68 $678.40 $1,356.80

ระยะเวลาที่คุณสามารถทํางานกับวีซ่าทํางานหลังการศึกษา

นักเรียนสามารถรับวีซ่าทํางานหลังการศึกษาเป็นเวลา 1, 2 หรือ 3 ปีขึ้นอยู่หลักสูตรและระดับการศึกษา

หากคุณยื่นขอวีซ่านักเรียนหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2022 คุณสมบัติของคุณอาจไม่เป็นที่ยอมรับภายใต้กฎใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีให้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ยอมรับได้ภายใต้กฎใหม่ในภายหลังในปี 2022

ด้วยวีซ่านี้คุณสามารถ

  • ทํางานให้กับนายจ้างคนใดก็ได้
  • ทํางานในเกือบทุกงานในนิวซีแลนด์

คุณสมบัติของคุณเป็นที่ยอมรับหรือไม่

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ:

  • คุณต้องเคยเรียนที่นิวซีแลนด์และ
  • วุฒิการศึกษาของคุณต้องเป็นระดับ 4 หรือสูงกว่าในกรอบคุณวุฒิของนิวซีแลนด์

วุฒิการศึกษาของคุณคือระดับ 7 หรือสูงกว่า

คุณวุฒิการศึกษาของคุณที่ระดับ 7 หรือสูงกว่าเป็นที่ยอมรับได้หากหลักสูตรของคุณใช้เวลา 30 สัปดาห์ขึ้นไป

คุณเรียนที่ระดับ 4 ถึง 6

คุณสมบัติระดับ 4, 5 หรือ 6 ของคุณเป็นที่ยอมรับหากคุณ:

  • เสร็จสิ้นหลังจากการศึกษา 60 สัปดาห์ขึ้นไปหรือ
  • ได้รับ 2 คุณสมบัติที่:
    • แต่ละคนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างน้อย 30 สัปดาห์และ
    • ระดับวุฒิการศึกษาล่าสุดของคุณสูงกว่าครั้งแรก

 

Green List occupations

นิวซีแลนด์จะเปิดพรมแดนอย่างเต็มที่สําหรับนักศึกษาต่างชาติและแรงงานที่มีทักษะภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อลดอัตราการว่างงานในนิวซีแลนด์หลัง COVID-19 รายชื่ออาชีพสีเขียวที่มีบทบาทในการทํางาน 85 ตําแหน่งได้รับการเผยแพร่โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ รายการนี้รวมถึงบทบาทงานในภาคการดูแลสุขภาพการก่อสร้างวิศวกรรมเทคโนโลยีและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หลักซึ่งว่างอย่างมากในนิวซีแลนด์ แต่ละตําแหน่งงานมีรหัสงานที่ไม่ซ้ํากันและข้อกําหนดคุณสมบัติเฉพาะซึ่งจะต้องได้รับการดูแลในขณะที่ยื่นขอวีซ่า

ผู้ที่เต็มใจทํางานในนิวซีแลนด์ภายใต้รายชื่ออาชีพสีเขียวสามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 เป็นต้นไปโดยได้รับวีซ่าทํางานในขณะนี้เท่านั้น บทบาทเหล่านี้จะมีการลงทะเบียนการปฏิบัติตามคุณสมบัติหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจจําเป็นในขณะที่ยื่นขอวีซ่า Green List ในนิวซีแลนด์

Q. มีงานกี่งานที่อยู่ในรายชื่อสีเขียวของนิวซีแลนด์?

A. มีงาน 85 ตําแหน่งที่อยู่ในรายชื่อสีเขียวของนิวซีแลนด์ในด้านการก่อสร้างวิศวกรรมบริการด้านสุขภาพและสังคมอุตสาหกรรมหลักและวิทยาศาสตร์พร้อมกับบทบาทด้านไอซีทีอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  

Q. รายการสีเขียวของอาชีพในนิวซีแลนด์คืออะไร?

A. รายชื่ออาชีพสีเขียวในนิวซีแลนด์เป็นชุดของ 85 อาชีพที่อยู่ภายใต้รายชื่อแรงงานที่มีทักษะซึ่งได้รับการเผยแพร่เพื่อเติมเต็มบทบาทงานว่างในนิวซีแลนด์ผ่านนายจ้างที่ได้รับการรับรอง  

 ผู้สมัครที่ทํางานในอาชีพบัญชีรายชื่อสีเขียวในนิวซีแลนด์สามารถยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ได้หรือไม่?

A. ใช่ผู้สมัครที่ทํางานอยู่แล้วในอาชีพใด ๆ ที่กําหนดในรายการสีเขียวมีสิทธิ์สมัครขอถิ่นที่อยู่หลังจาก 2 ปีโพสต์ทํางานในนิวซีแลนด์  

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend