Showing 1-3 of 3 results

วีซ่าเรียนต่อโปร์แลนด์

12 กรกฎาคม 2019
0

หากคุณเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปคุณต้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลโปแลนด์ คุณต้องยื่นขอใบอนุญาตถิ่นที่อย …

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปแลนด์

11 กรกฎาคม 2019
0

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปแลนด์ โปแลนด์ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของยุโรป มีพื้นที่ทั้งหมด 312,679 ตารางกิโลเม …

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!