https://www.thaistudyabroad.com

ทำงานระหว่างเรียนที่ไอร์แลนด์

การทำงานในไอร์แลนด์

นักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมการศึกษาเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (ในหลักสูตรที่นำไปสู่วุฒิการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับโดยกระทรวงการศึกษาและทักษะของไอร์แลนด์ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานในการทำงานในไอร์แลนด์

จากกันยายน 2016  นักเรียนถือตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องแสตมป์ 2 ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมและกันยายนและจาก 15 ธันวาคมถึง 1 มกราคม รวม ในช่วงเวลาอื่น ๆ นักเรียนที่ถือครองสิทธิ์ในการเข้าเมือง 2 แสตมป์จะถูกจำกัดให้ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การอนุญาตให้ทำงานสิ้นสุดลงเมื่อหมดอายุการอนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาในแสตมป์ 2

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาสามารถทำงานแบบสบาย ๆ ได้ที่:

  • ลงทะเบียนกับ GNIB
  • ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับซึ่งนำไปสู่วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทักษะ
  • เข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาที่ระดับ NFQ หรือสูงกว่าระดับ 7
  • กำหนดการศึกษาในช่วงวันอย่างน้อย 15 ชั่วโมง
  • รับค่าเล่าเรียนระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ต่อสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 25 สัปดาห์ต่อปี
  • ในโครงการอย่างน้อยหนึ่งปี

นักเรียนต่างชาติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและประสงค์จะทำงานในไอร์แลนด์ต้องได้รับหมายเลขบริการสาธารณะ (PPS Number) นายจ้างสามารถจ่ายเงินให้พนักงานที่มีหมายเลข PPS ได้โดยปกติเงินจะถูกจ่ายให้กับบัญชีธนาคารของไอร์แลนด์เท่านั้น นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมสากล (USC) การจ่ายเงินประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง (PRSI) กฎหมายการจ้างงานและข้อกำหนดด้านภาษีอากร

ค่าจ้างขั้นต่ำของไอร์แลนด์คือ€ 9.15 ต่อชั่วโมง

สรุป

นร สามารถทำ part time ได้ 20 ชม ต่อสัปดาห์

โดย นร ทำ pre entry visa เข้าประเทศ

นร ต้องจ่ายค่าเรียนเต็มก่อนที่ได้รับเอกสารไปทำวีซ่า

นร ต้องเตรียมเงิน 3000 euro ประมาณ 117,000 บาทไปเปิดบัญชีเมื่อไปถึงและค่าวีซ่า 300 euro

นร ได้วีซ่าอยู่เรียน 8 เดือน  เรียน 25 weeks และ holidayได้ ประมาณ 10 week

ทำไมเลือกเรียนต่อที่ประเทศไอร์แลนด์

ไอร์แลนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่่ดีที่สุดในโลก โดยชื่อสียงด้านการศึกษามาตรฐานสูงที่มีมาเป็นเวลานานนี้มีรากฐานมาจากการยึดมั่นรักษาาควาเป็นเลิศดังต่อไปนี้

1. ไอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาอังกฤษในเขตยุโรป

2. ไอร์แลนด์มีการศึกษาและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตสูงที่สุด

3.ไอร์แลนด์สร้างบัณฑิตที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างวัตกรรมใหม่ๆ และมีความพร้อมสำหรับตลาดแรงงาน

4. ไอร์แลนด์มีปฎิสัมพันธ์กับทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางของบริษัทชั้นนำของโลกมากมายเช่น Google และ Facebook สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไอร์แลนด์

5. ไอร์แลนด์มีสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ช่วยให้นักเรียนมีชีิวตวัยเรียนที่สนุกสนานและกระตือรือร้นอยู่เสมอ

6. ไอร์แลนด์อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานนอกเวลาระหว่างเรียน และสามารถอาศัยต่อได้ 12 เดือนหลังจบการศึกษา

Work & Study Ireland

เรียนและท่องเที่ยวที่ Ireland พร้อมทำงานได้ ได้รับ work permit

นักเรียนที่สนใจเรียน ภาษาอังกฤษที่ประเทศไอร์แลนด์ สามารถได้รับวีซ่าสูงสุด 8 เดือน

ซึ่งแบ่งออก เป็นการเรียนที่ 6 เดือน และ ท่องเที่ยว ได้ 2 เดือน

*ช่วงเวลาเรียน ทั้งตอนเช้า หรือตอนบ่ายได้

ช่วงเช้า เรียน 9.00-12.15

ช่วงบ่าย เรียน 13.45-17.00

วีซ่า 

นักเรียนจะได้วีซ่ายาว 35 weeks

การต่อวีซ่า เมื่อเรียนครบ 8 เดือนแล้ว นักเรียนสามารถต่อวีซ่าที่ Ireland ได้อีก 8เดือน แต่ต้องมี Attendance ไม่ต่ำกว่า 85% สามารถต่อวีซ่าไปได้เรื่อยๆถึง 2 ปี แสดงว่านีกเรียนสามารถลงเรียนได้ 8 เดือน สามรอบค่ะ

สำหรับหลักสูตรการศึกษาทั้งหมดที่จะเริ่มต้นหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 คุณต้องแสดงหลักฐานว่าคุณมี  สิทธิ์เข้าถึงเงินอย่างน้อย €10,000 ทันที นี่คือค่าครองชีพโดยประมาณในไอร์แลนด์สำหรับนักเรียนหนึ่งปีการศึกษา

คุณต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าคุณและ/หรือผู้สนับสนุนของคุณสามารถ  เข้าถึงเงินอย่างน้อย €10,000 สำหรับแต่ละปีถัดไปของการศึกษา  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหลักสูตรในแต่ละปีเหล่านั้น

หากระยะเวลาของหลักสูตรของคุณน้อยกว่า 6 เดือน คุณจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึง €700 ต่อเดือนของการเข้าพักของคุณ หรือ €4,200 แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

*สามารถทำงานได้สูงสุด  20ชั่วโมง/สัปดาห์

*ช่วง 15ธันวาคม -15 มกราคม และ พฤษภาคม-สิงหาคม สามารถทำงานได้สูงสุด 40 ชั่วโมง/สัปดาห์

*ฟรี Job Seminars ช่วยนักเรียนในการหางาน

*ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม กับเจ้าของภาษา

*รับค่าตอบแทน ขั้นต่ำ 12.70 Euro/ชั่วโมง

การทำงานในไอร์แลนด์

นักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมการศึกษาเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (ในหลักสูตรที่นำไปสู่วุฒิการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับโดยกระทรวงการศึกษาและทักษะของไอร์แลนด์ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานในการทำงานในไอร์แลนด์

จากกันยายน 2016  นักเรียนถือตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องแสตมป์ 2 ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมและกันยายนและจาก 15 ธันวาคมถึง 1 มกราคม รวม ในช่วงเวลาอื่น ๆ นักเรียนที่ถือครองสิทธิ์ในการเข้าเมือง 2 แสตมป์จะถูกจำกัดให้ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การอนุญาตให้ทำงานสิ้นสุดลงเมื่อหมดอายุการอนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาในแสตมป์ 2

นักเรียนต่างชาติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและประสงค์จะทำงานในไอร์แลนด์ต้องได้รับหมายเลขบริการสาธารณะ (PPS Number) นายจ้างสามารถจ่ายเงินให้พนักงานที่มีหมายเลข PPS ได้โดยปกติเงินจะถูกจ่ายให้กับบัญชีธนาคารของไอร์แลนด์เท่านั้น นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมสากล (USC) การจ่ายเงินประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง (PRSI) กฎหมายการจ้างงานและข้อกำหนดด้านภาษีอากร

ค่าจ้างขั้นต่ำของไอร์แลนด์คือ € 12.70 ต่อชั่วโมง

ทั้งหมดทุกขั้นตอนสถาบันจะช่วยดำเนินการเอกสารต่างๆ ให้กับนักเรียนเมื่อเดินทางไปถึง

สอบถามและสมัคร Thai Study Abroad Consultant

02-245-5845 061-656-4159 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend