https://www.thaistudyabroad.com

Provincial Nominee Program (PNP)

แคนาดาตั้งเป้าหมายที่จะต้อนรับผู้อพยพระหว่าง 64,000 – 81,500 คนผ่านโครงการผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำจังหวัด (PNPs) ในปี 2564 แคนาดามี PNP กี่คน? มีโครงการเสนอชื่อจังหวัดมากกว่า 80 จังหวัดในแคนาดาที่อนุญาตให้จังหวัดและดินแดนที่เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมัครย้ายถิ่นฐานทางเศรษฐกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการพำนักถาวรของแคนาดา

Provincial Nominee Program (PNP)

เกี่ยวกับโครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัดของแคนาดา

รัฐบาลแคนาดาทำข้อตกลงกับจังหวัดในท้องถิ่นซึ่งตัวจังหวัดสามารถเสนอชื่อผู้อพยพที่ต้องการอาศัยตั้งถิ่นฐานและทำงานในจังหวัดนั้น ๆ หรือโดยพื้นฐานแล้วอพยพไปยังแคนาดา ในการรับวีซ่าผ่านโครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัด (PNP) ผู้สมัครจะต้องเลือกจังหวัดที่ต้องการอาศัยอยู่จากนั้นจึงสมัครเพื่อรับการเสนอชื่อ

จากนั้นจังหวัดจะพิจารณาใบสมัครโดยพิจารณาจากการอพยพและความต้องการแรงงาน ในขณะเดียวกันก็ประเมินความตั้งใจจริงของคุณที่จะตั้งถิ่นฐานในจังหวัด

สำหรับจังหวัดส่วนใหญ่การย้ายถิ่นฐานของแคนาดาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาในภาคส่วนสำคัญ ๆ เท่านั้น แต่ยังรองรับประชากรสูงอายุด้วย

 

โครงการสรรหา 11 จังหวัดในแคนาดา
โครงการผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้อพยพในอัลเบอร์ตา (AINP)
โครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัดบริติชโคลัมเบีย (BC PNP)
โปรแกรมผู้ท้าชิงประจำจังหวัดแมนิโทบา (MPNP)
โครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัดนิวบรันสวิก (NW PNP)
Newfoundland & Labrador Provincial Nominee Program (NL PNP)
โปรแกรมผู้ท้าชิงดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือ (NTNP)
โครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัดโนวาสโกเชีย (NS PNP)
โครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัดออนตาริโอ (OINP)
โปรแกรมเสนอชื่อประจำจังหวัดปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์ (PEI PNP)
โครงการ Yukon Nominee (YNP)

โปรดทราบว่าจังหวัดควิเบกมีระบบการคัดเลือกคนเข้าเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและระบบคะแนนที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ

โครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัดคืออะไร?

โปรแกรมผู้ท้าชิงประจำจังหวัด (PNP) ที่อนุญาตให้ดำเนินการตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็วตามความต้องการของจังหวัดได้ถูกจัดตั้งขึ้นในจังหวัดส่วนใหญ่ในแคนาดา โดยทั่วไปมีโปรแกรม PNP สองประเภท

1.ประเภทแรกคือ PNP ของคนงานที่มีทักษะ skilled worker  โปรแกรมนี้จะช่วยให้การดำเนินการเร่งด่วนสำหรับแรงงานที่มีทักษะซึ่งมีข้อเสนองานจากธุรกิจในจังหวัดในท้องถิ่นในอาชีพหรือภาคธุรกิจที่ตรงกับความต้องการในท้องถิ่นของจังหวัด ต่อไปนี้อาจเป็นข้อกำหนดสำหรับสตรีม PNP บางรายการ:

 • ข้อเสนองานจากนายจ้างในพื้นที่
 • ประสบการณ์การทำงานในจังหวัด / เขต และ
 • ความสามารถในการปรับตัวและความผูกพันในครอบครัวกับคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

2.โปรแกรมประเภทที่สองคือโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานเพื่อธุรกิจ  business immigration programPNP สำหรับการย้ายถิ่นฐานของธุรกิจส่วนใหญ่อนุญาตให้ดำเนินการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วหากผู้สมัครทำการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในจังหวัด:

 • จัดตั้งธุรกิจใหม่
 • ลงทุนเงินหรือ
 • เข้าร่วมทุนกับธุรกิจในท้องถิ่น

เวลาในการประมวลผลสำหรับแอปพลิเคชัน PNP คืออะไร?

ด้วยการสมัครโปรแกรม Provincial Nominee Program (PNP) ขั้นตอนแรกคือการสมัครต้องได้รับการอนุมัติจากจังหวัด ในกรณีส่วนใหญ่ขั้นตอนแรกนี้จะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาดำเนินการของจังหวัดอาจอยู่ในช่วงสองสัปดาห์ถึงเก้าเดือนขึ้นอยู่กับจังหวัด การอนุมัติ PNP มักเรียกว่าการ “เสนอชื่อ” โดย PNP

หลังจากการอนุมัติ PNP ขั้นตอนที่สองคือการอนุมัติของรัฐบาลกลางซึ่งประกอบด้วยตำรวจการตรวจสอบทางการแพทย์และความปลอดภัยยังคงต้องมี โดยทั่วไปจะใช้เวลาอย่างน้อย 6-8 เดือน แต่อาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี หลังจากได้รับการเสนอชื่อPNP แล้ว PNP สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอวีซ่าทำงานโดยด่วนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปยังแคนาดา

โครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัดทำงานอย่างไร?

เมื่อยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรผ่านโครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัด (PNP) ภายใต้ระบบตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาคุณสามารถเลือกได้สองทางเลือกหลัก

 • สมัครโดยตรงกับจังหวัดหรือเขตแดน
 • กระบวนการ Express Entry-linked

ขั้นตอนการสมัครโดยตรง

การสมัครเพื่อเสนอชื่อจังหวัดโดยตรงกับจังหวัดที่คุณเลือกหมายความว่าคุณจะต้องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์ โดยทั่วไปขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่ยาวนานและอาจใช้เวลาตั้งแต่ 15 ถึง 19 เดือนเพื่อดูว่าใบสมัครของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่

ขั้นตอนการสมัครด่วน

การใช้เส้นทางที่เชื่อมโยงกับรายการ Express มีสองเส้นทาง:

 • การแสดงออกถึงความสนใจ Expression of Interest– เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์รายการด่วนของคุณคุณสามารถแสดงความสนใจในจังหวัดหรือดินแดนหนึ่ง ๆ ได้ สิ่งนี้ช่วยให้จังหวัดสามารถเลือกโปรไฟล์ของคุณได้โดยตรงจากกลุ่ม Express Entry และส่งการเสนอชื่อให้คุณในระดับจังหวัดหากคุณมีทักษะและประสบการณ์ที่พวกเขากำลังมองหา หรือ
 • สมัครผ่านสตรีมรายการด่วนผู้ท้าชิงประจำจังหวัด  Provincial Nominee Express Entry Stream– เกือบทุกจังหวัดในแคนาดามีสตรีมรายการด่วนพร้อมกับรายชื่ออาชีพที่ต้องการ

ผลประโยชน์ที่นี่ประมวลผลได้เร็วขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณหกถึงแปดเดือนรวมทั้งมีโอกาสสูงที่จะได้รับคำเชิญให้สมัคร (ITA) สำหรับการพำนักถาวร

หาที่งานของคุณอยู่ในความต้องการในแต่ละจังหวัดและดินแดนของแคนาดาที่นี่

PNP และรายการด่วน

PNPs and Express Entry

นับตั้งแต่เปิดตัวในช่วงต้นปี 2015 จังหวัดและดินแดนส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับรัฐบบาลกลางระบบเอ็กซ์เพรสรายการ ผ่านระบบเอ็กซ์เพรสรายการเหล่านี้“เพิ่ม” เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบุคคลที่มีถึง 600 เพิ่มเติมที่ครอบคลุมระบบการจัดอันดับ (CRS) จุด

เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าการเสนอชื่อจังหวัดเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในครั้งเดียว 

CRS ให้คะแนนผู้สมัครจาก 1,200ที่เป็นไปได้ที่กำหนดให้กับผู้สมัครด่วนซึ่งจะมีผลตัดสินด้วยว่าผู้สมัครรายใดควรได้รับคำเชิญให้สมัคร (ITA) สำหรับการพำนักถาวร

สตรีม PNP ส่วนใหญ่มีคะแนนตัด CRS ต่ำกว่าการจับรางวัล Express Entry ปกติ  ตัวอย่างเช่นคะแนน CRS ขั้นต่ำของ Alberta คือ 300 ซึ่งหมายความว่าเพียงแค่มีการเสนอชื่อก็แทบจะรับประกันได้อย่างแน่นอนว่าคุณจะได้รับ (ITA) จากการจับฉลากต่อไปนี้

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าในการใช้เส้นทางการอพยพเข้าสู่แคนาดาแบบด่วนไปยังแคนาดาภายใต้สตรีม PNP ขั้นสูงคุณจะ  ต้องสร้างโปรไฟล์ Express Entry ก่อน

สรุป

คำถาม: ทำไมถึงเลือกโครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัดสำหรับแคนาดา?

 

 1. โครงการผู้ท้าชิงประจำปี 2021 สำหรับแคนาดาเป็นเส้นทางที่รวดเร็วและรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับ Canada PR
 2. คุณไม่จำเป็นต้องมีข้อเสนองานเพื่อสมัคร Canada PNP
 3. การคัดเลือกนั้นไม่ยุ่งยาก
 4. คุณสามารถทำงานและอาศัยอยู่ในแคนาดาได้นานเท่าที่คุณต้องการหลังจากได้รับเลือกจาก Canada PNP
 5. คุณสามารถอุปการะญาติสำหรับการพำนักชั่วคราวและถาวรหลังจากที่คุณได้รับ Canada PR
 6. คุณสามารถเดินทางไปทั่วแคนาดาได้หลังจากได้รับหนังสือเดินทางของแคนาดาแล้ว
 7. เมื่อคุณอาศัยอยู่ในแคนาดาเป็นเวลานานคุณสามารถย้ายไปยังเส้นทางถัดไปของการขอสัญชาติได้

คำถาม: ข้อกำหนดสำหรับ PNP Canada สำหรับ Canada PR มีอะไรบ้าง?

 1. แต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีโครงการตรวจคนเข้าเมือง PNP ที่ดีที่สุดซึ่งมีข้อกำหนดแตกต่างกัน
 2. โดยปกติคุณจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำสำหรับคุณสมบัติตามอายุวุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงานประสบการณ์การทำงานหรือทักษะที่ระบุไว้ในรายการอาชีพการงานของจังหวัดคะแนนภาษาและปัจจัยความสามารถในการปรับตัว

คำถาม: โปรแกรมตรวจคนเข้าเมือง PNP ที่ดีที่สุดคืออะไร?

นี่คือโครงการตรวจคนเข้าเมือง PNP ที่ได้รับความนิยมและดีที่สุดบางส่วนที่เปิดตัวและเป็นที่ต้องการหลังจากโปรแกรมผู้ท้าชิงประจำปี 2021 สำหรับแคนาดา

 1. โปรแกรมเข้า Saskatchewan Express
 2. Saskatchewan Occupation in Demand Program
 3. Ontario Human Capital Priorities
 4. โปรแกรม Manitoba Skilled Worker ในต่างประเทศ
 5. โปรแกรมความต้องการเข้า Nova Scotia Express

นี่คือโปรแกรมตรวจคนเข้าเมือง PNP ที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก

Infographic Program ผู้ท้าชิงระดับจังหวัด | PNP

credit from: canadian visa org

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend