https://www.thaistudyabroad.com

คำถามที่พบบ่อย Study Permit แคนาดา

 

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Study Permit/PAL

และ

การไปเรียนต่อที่ แคนาดา 2024

 

Q1: PAL คืออะไร ?

Answer: A Provincial Attestation Letter (PAL) เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลจังหวัดหรือระดับภูมิภาคเพื่อยืนยันว่าการศึกษาและหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับความต้องการด้านการย้ายถิ่นฐานและตลาดแรงงาน

Study Permit ที่ส่งหลังเวลา 8:30 น. EST ของวันที่ 22 มกราคม 2024 จำเป็นต้องมี PAL โดยแต่ละรัฐจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัคร PAL ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2024 

 

Q2: ใครบ้างที่ไม่ต้องมี PAL ?

Answer: PAL Exceptions มีดังต่อไป 

  • นักเรียนที่ส่งเอกสารให้ IRCC ก่อนเวลา 8:30 น. EST ของวันที่ 22 มกราคม 2024
  • ผู้ถือ Study Permit ยื่นขอต่ออายุ ที่อยู่แคนาดาอยู่ก่อนแล้ว
  • นักเรียน Pathways ที่อาศัยอยู่แคนาดา (ต้องสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการลงทะเบียนจากสถาบันการเรียนรู้ที่กำหนด Designated Learning Institution)
  • ผู้ถือ Work Permit ที่อาศัยอยู่ในแคนาดา
  • นักเรียนแลกเปลี่ยน หรือ Visiting Student
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  • สมาชิกในครอบครัวของผู้ถือ Study Permit หรือ Work Permit (ทั้งสมาชิกและผู้ถือใบอนุญาติต้องอยู่แคนาดาอยู่ก่อนแล้ว)

 

Q3: มีจดหมายตอบรับ letter of acceptance (LOA) และกำลังวางแผนที่จะไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ต้องรอจนถึงวันที่ 31 มีนาคมจึงจะสามารถสมัครขอ Study Permit และ PAL ได้ใช่ไหม?

Answer: ใช่ ตามข้อ Q1 ในการขอ Study Permit จำเป็นต้องมี PAL โดยแต่ละรัฐจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัคร PAL ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2024 

 

Q4: ได้รับ Study Permit แล้ว ยังต้องขอ PAL อีกไหม ?

Answer: ไม่ หากคุณได้รับใบ Study Permit แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องขอ PAL

 

Q5: เรียนที่แคนาดาโดยไม่มี Study Permit (SP) ได้ไหม?

Answer: ได้ ถ้าเรียนคอร์สที่น้อยกว่า 6 เดือน (24 สัปดาห์) ไม่จำเป็นต้องมี SP แต่หากต้องการเรียนนานกว่า 6 เดือน จะต้องยื่นขอ SP

 

Q6: ปัจจุบัน นักเรียนที่จะเข้ามาใหม่สามารถยื่นขอ Study Permit จากนอกแคนาดาได้หรือไม่?

Answer: ไม่ได้ ในขณะนี้มีการระงับการยื่นขอใบ SP ใหม่จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2024 การระงับจะถูกยกเลิก เมื่อกระบวนการ PAL ได้รับการยืนยันจากทุกรัฐและเขตปกครองในแคนาดา 

 

Q7: วางแผนเรียนภาษาอังกฤษที่ ILAC มากกว่า 6 เดือน ต้องขอ PAL หรือไม่ ? 

Answer: จำเป็นต้องมี PAL สำหรับโปรแกรม ESL ใดๆ ที่มีระยะเวลานานกว่า 6 เดือน หากไม่ได้สมัครขอใบอนุญาตการศึกษาก่อนวันที่ 22 มกราคม

นักเรียนหรือผู้พำนักชั่วคราว (temporary residents) ในแคนาดาต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรอง:

    • ผู้ถือใบ Work Permit
    • นักเรียนแลกเปลี่ยน หรือ Visiting Student ที่ Designated Learning Institution (DLI)
    • Visitors ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการลงทะเบียนที่ (DLI)
    • Visitors ที่มีใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราว (a temporary resident permit) (visitor record) มากกว่า 6 เดือน

 

Q8: นักเรียนที่มี SP แล้ว สามารถขยายสถานะของตนได้หรือไม่?

Answer: ได้ จะต้องเป็นผู้ถือ Study Permit ยื่นขอต่ออายุ ที่อยู่แคนาดาอยู่ก่อนแล้ว

 

Q9: สามารถพาคู่สมรสไปแคนาดาด้วย SP ได้หรือไม่?

Answer: สามารถติดตามได้เฉพาะผู้เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชา บางหลักสูตรเท่านั้น

คู่สมรสและคู่ครองตามกฎหมายของนักศึกษาต่างชาติในระดับการศึกษาอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ open work permit อีกต่อไป

คู่สมรสและคู่ครองตามกฎหมายยังคงติดตามมาได้โดยมาในฐานะนักเรียน หรือ Visitor เท่านั้น 

โดย ผู้ถือใบ Study Permit ที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา Full Time ในสถาบันที่เป็น DLI สามารถทำงานได้ 20 ชม./สัปดาห์นอกมหาวิทยาลัย หรือ ทำงาน Full Time ในมหาวิทยาลัย และสามารถทำงาน Full Time ได้ในช่วงปิดเทอม

 

Reference:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS STUDY PERMITS FOR CANADA. ILAC. (2024, February 12).

https://www.ilac.com/study-permits-for-canada/?utm_source=Agents+ILAC+EG+Global+%28no+local%29&utm_campaign=7e13c05dc2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_21_10_32_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7599b89a1a-7e13c05dc2-36386904

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend