https://www.thaistudyabroad.com

ข่าวด่วน!! แคนาดาประกาศลดจำนวนนักเรียนต่างชาติปี 2024 และเปลี่ยนกฏการขอ PGWP

ข่าวด่วน!!  แคนาดาประกาศลดจำนวนนักเรียนต่างชาติปี 2024 และเปลี่ยนกฏการขอ PGWP

 

รัฐบาลแคนาดาจะกำหนดเพดานการรับคำขอใบอนุญาตนักเรียนต่างชาติ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตใหม่เป็นระยะเวลาสองปี สำหรับปี 2024 ขีดจำกัดดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้มีใบอนุญาตการศึกษาที่ได้รับอนุมัติประมาณ 360,000 ใบ ซึ่งลดลง 35% จากปี 2023 และตั้งแต่ 22 มกราคม 2567 เป็นต้นไปนักเรียนจะต้องมีหนังสือรับรอง (Attestation letter) จากจังหวัดที่นักเรียนตั้งใจจะไปเรียนเพื่อประกอบการยื่นวีซ่า ซึ่งคาดว่ากระบวนการนี้จะถูกนำมาใช้ก่อน 31 มีนาคม 2567 ส่งผลให้ตอนนี้จะต้องหยุดชะงักการขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศวิธีการขอหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ

การต่ออายุใบอนุญาตการศึกษาจะไม่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะไม่รวมอยู่การจำกัดนี้ ผู้ถือใบอนุญาตการศึกษาในปัจจุบันจะไม่ได้รับผลกระทบ

IRCC จะจัดสรรการจำกัดนักเรียนต่างชาติให้กับแต่ละจังหวัดและเขตปกครอง จากนั้นจะกระจายการจัดสรรไปยังสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบังคับใช้ขีดจำกัดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2024 คำขอใบอนุญาตการศึกษาทุกฉบับที่ส่งไปยัง IRCC จะต้องมีจดหมายรับรองจากจังหวัดหรือเขตปกครองด้วย จังหวัดและเขตปกครองต่างๆ คาดว่าจะสร้างกระบวนการในการออกหนังสือรับรองให้กับนักศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2024 มาตรการชั่วคราวเหล่านี้จะมีผลเป็นเวลาสองปี และจำนวนคำขอใบอนุญาตการศึกษาใหม่ที่จะได้รับการยอมรับในปี 2025 จะได้รับการประเมินอีกครั้งในสิ้นปีนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา จะมีเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้

  • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2024 เป็นต้นไป นักศึกษาต่างชาติที่เรียนโปรแกรมการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการใบอนุญาตตามหลักสูตร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบอีกต่อไป ภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตหลักสูตร นักเรียนเข้าเรียนในวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้เข้าเรียนต่อในวิทยาลัยของรัฐที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมเหล่านี้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการควบคุมดูแลน้อยกว่าวิทยาลัยของรัฐ แต่ยังเป็นช่องโหว่เกี่ยวกับการมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะสั้นอื่นๆ จะมีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 3 ปีได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งภายใต้เกณฑ์ปัจจุบันระยะเวลาของใบอนุญาตทำงานระจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคนเท่านั้น  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทโดยการจำกัดระยะเวลาที่พวกเขาต้องได้รับประสบการณ์การทำงานและอาจต้องเปลี่ยนไปอยู่อาศัยถาวร

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ใบอนุญาตทำงานแบบเปิดจะใช้ได้กับคู่สมรสของนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น คู่สมรสของนักศึกษาต่างชาติในระดับการศึกษาอื่น รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์อีกต่อไป

มาตรการสำคัญที่ประกาศในวันนี้ช่วยเสริมการปฏิรูปโครงการนักศึกษานานาชาติอื่นๆ ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาที่แท้จริงจะได้รับการสนับสนุนอย่างที่ต้องการและมีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับประสบการณ์การเรียนที่มีคุณค่าในแคนาดา ขณะเดียวกันก็รักษาจำนวนนักศึกษาโดยรวมที่เดินทางมาถึงให้คงที่ และบรรเทาความกดดันด้านที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ บริการในประเทศแคนาดา

Reference: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2024/01/canada-to

Reference: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend