https://www.thaistudyabroad.com

ข่าวด่วน! วีซ่านักเรียนออสเตรเลียเปลี่ยนกฎใหม่ GST จะถูกนำมาใช้แทน GTE

Breaking News!

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียเปลี่ยนกฎใหม่ GST จะถูกนำมาใช้แทน GTE

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย ควรสมัครและทำวีซ่าด่วนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกฎวีซ่าซึ่งการทำวีซ่าจะยากกว่าเดิม ใครที่ยังลังเลและยังไม่ตัดสินใจ ตัดสินใจสมัครด่วน  เนื่องจากหลังจากสถานการโควิดคลี่คลาย มีการรับนักเรียนต่างชาติไปเรียนเยอะมาก ทำให้ทางออสเตรเลียจะมีการลิมิตจำนวนวีซ่านักเรียน

เช็คโปรโมชั่นออสเตรเลีย และสมัครด่วนhttps://www.thaistudyabroad.com/%E0%B8%

สถานทูตออสเตรเลียเปลี่ยนกฎใหม่จะนำ GST มาใช้แทน GTE ในการพิจารณาวีซ่านักเรียน เป็นการประเมินที่ครอบคลุมถึงคุณสมบัติและความตั้งใจที่แท้จริงของผู้สมัครวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลียซึ่งคาดว่ามาตรการนี้จะนำมาใช้ในต้นปี 2024

GST ย่อมาจาก Genuine Student Test และเป็นการทดสอบที่ครอบคลุมซึ่งประเมินข้อกำหนดคุณสมบัติบางประการสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย การทดสอบนี้บังคับสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคนที่ยื่นขอวีซ่า Subclass 500 และกำหนดให้นักเรียนต้องทดสอบสิ่งต่อไปนี้:

  1.  นักเรียนมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนต่อที่ออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวและไม่ใช้วีซ่านักเรียนเป็นช่องทางในการย้ายถิ่นฐานอย่างถาวร
  2. นักเรียนมีใบตอบรับเข้าเรียนที่ถูกต้องจากสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียที่ตรงกับหลักสูตรการศึกษา โปรแกรมการศึกษา สถานที่เรียน และรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนเลือก
  3. นักเรียนมีวุฒิการศึกษา ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทรัพยากรทางการเงิน และประกันสุขภาพที่ครอบคลุมในการเรียนต่อหลักสูตรการศึกษาที่สมัครในออสเตรเลีย
  4. นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับออสเตรเลียและเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

 

GST จะเป็นการทดสอบสองส่วน:

  1. การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่วีซ่า ซึ่งจะประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ระดับการศึกษาและเอกสารทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่ผู้สมัครยื่นเข้าสู่ระบบ การสัมภาษณ์อาจเป็นแบบตัวต่อตัว ทางโทรศัพท์ หรือทางวิดีโอคอล เจ้าหน้าที่วีซ่าจะถามคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนตัวของผู้สมัคร ประวัติการศึกษา เป้าหมายในอาชีพ แผนการศึกษา และแรงจูงใจในการศึกษาต่อในออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่วีซ่าจะตรวจสอบความถูกต้องและความถูกต้องของเอกสารที่ผู้สมัครให้ไว้
  2. มีการทดสอบข้อเขียนซึ่งจะประเมินความรู้ของผู้สมัครเกี่ยวกับออสเตรเลียและเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อที่นั่น การทดสอบข้อเขียนจะประกอบด้วยคำถามแบบปรนัยและการเขียนตอบแบบสั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย และเงื่อนไขของวีซ่านักเรียน การทดสอบข้อเขียนจะดำเนินการทางออนไลน์หรือบนกระดาษ ณ สถานที่ที่กำหนด

 

GST ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะนักเรียนที่มีการเตรียมตัวมาอย่างดีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสศึกษาต่อในออสเตรเลีย และเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบวีซ่านักเรียน GST มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพและชื่อเสียงของการศึกษาของออสเตรเลียโดยการดึงดูดนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่ออสเตรเลียต้องการในตลาดโลก

GST เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบวีซ่านักเรียนออสเตรเลียที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการสมัคร ลดความซับซ้อนของ visa subclass และปรับเงื่อนไขวีซ่าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของนักเรียน คาดว่าจะมีการใช้ GST ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แทนที่ GTE ทั้งหมด

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend