https://www.thaistudyabroad.com

การผ่อนผันชั่วโมงทำงานชั่วคราวสำหรับผู้ถือใบอนญาตินักเรียนออสเตรเลีย

 

การผ่อนผันชั่วโมงทำงานชั่วคราวสำหรับผู้ถือใบอนญาติ

เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน ทำให้ทางรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายการทำงานชั่วคราวของผู้ถือใบอนญาตินักเรียนให้กับทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ การดำเนินการนี้จะมีผลทันทีสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่รวมถึงนักเรียนที่เดินทางเข้ามาใหม่ที่ต้องการเริ่มงานก่อนเริ่มหลักสูตร

ซึ่งหมายความว่านักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานได้ก่อนเริ่มหลักสูตรและสามารถทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในภาคส่วนใดของเศรษฐกิจรวมถึงผู้ติดตามด้วย

นี่เป็นข้อตกลงชั่วคราวและจะได้รับการตรวจสอบโดยรัฐบาลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ หากผู้ถือใบอนญาตินักเรียนเดินทางไปออสเตรเลียระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2565  จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครใบอนญาตินักศึกษาจะสามารถยื่นขอคืนเงินได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ​​รายละเอียดวิธีการขอรับเงินคืนจะมีให้ในไม่ช้า

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

นักเรียนต้องรักษาระดับการเรียนและการทำงานให้มีความสมดุลกัน  ถึงแม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นในจำนวนชั่วโมงการทำงานก็ตาม

ข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

  • รักษาการลงทะเบียนหลักสูตร
  • รับรองการเข้าเรียนหลักสูตรที่น่าพอใจ
  • รับรองความก้าวหน้าของหลักสูตรที่น่าพอใจ

 

ผู้ถือใบอนญาตินักเรียนที่ยกเลิกการลงทะเบียนและหยุดเข้าเรียน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร อาจถือว่าละเมิดเงื่อนไขใบอนญาตินักเรียน

 

การเตรียมความพร้อมกับการยืดหยุ่นของการเริ่มต้นเรียนในช่วง COVID-19

ทางภาควิชาเข้าใจดีว่านักศึกษาบางคนอาจไม่สามารถเริ่มเรียนตรงเวลาได้เนื่องจากข้อจำกัดของ COVID-19 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการการศึกษาของคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถเริ่มเรียนได้ เนื่องจากข้อจำกัดของ COVID-19  ผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณสามารถบอกคุณได้ว่ามีทางเลือกใดบ้างในสถานการณ์ของคุณ และมีตัวเลือกที่สามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ละเมิดเงื่อนไข

หากคุณถือใบอนญาตินักเรียน โปรดติดต่อผู้ให้บริการการศึกษาของคุณหากคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากข้อจำกัดของ COVID-19 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนในหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับอนุมัติตลอดเวลา

โปรดทราบว่าเราอาจยกเลิกใบอนญาติของคุณหากคุณ:

  • ไม่สามารถเริ่มเรียนตรงเวลา
  • ไม่ยึดถือการยืนยันการลงทะเบียน (CoE) ปัจจุบันหรือที่ใช้งานอยู่

ผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณจะสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

หากคุณอยู่นอกออสเตรเลียและไม่ได้ถือ CoE ที่ใช้งานอยู่หรือปัจจุบัน ให้ตรวจสอบสถานะใบอนญาติของคุณบน VEVO ) ทำสิ่งนี้ก่อนวางแผนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าสถานะของคุณจะไม่ เปลี่ยนแปลง

 

TAKE TO US!

เรียนต่อออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย ปรึกษาและสมัคร Thai Study Abroad Consultant 02-245-5845 Hotline: 061-656-4159

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://immi.homeaffairs.gov.au/

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend