https://www.thaistudyabroad.com

เรียนพร้อมทำงานที่ฝรั่งเศส

เรียนต่อฝรั่งเศส เรียนพร้อมทำงานที่ฝรั่งเศส

 

คุณสามารถเพิ่มรายได้ของคุณโดยการทำงานในขณะที่คุณเรียนในประเทศฝรั่งเศสโดยไม่คำนึงถึงระดับการศึกษาหรือสัญชาติของคุณ ใน บริษัท หรือมหาวิทยาลัยนักเรียนแต่ละคนมีสิทธิที่จะทำงาน ต่อไปนี้เป็นกฎที่จะเรียนรู้ ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการให้สิทธิที่จะประกันสังคมนักศึกษาสิทธิ์นี้ใช้กับนักเรียนทุกคนในประเทศฝรั่งเศส หากคุณไม่ได้เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปที่คุณจะต้องมีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่

นักเรียนต่างชาติทุกคนมีสิทธิที่จะทำงานในฝรั่งเศส

นักเรียนทุกคนต่างชาติมีสิทธิที่จะทำงานในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส สิทธิ์นี้ใช้กับนักเรียนทุกคนในฝรั่งเศส หากคุณไม่ได้เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปที่คุณจะต้องมีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ของนักเรียน

กฎหมายของฝรั่งเศสอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานเสริมได้ 964 ชั่วโมงในระหว่างปีซึ่งเทียบเท่ากับ 60% ของปีที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเป็นรายได้เสริมเท่านั้น

เมื่อคุณทำงานในฝรั่งเศสหากคุณเป็นนักเรียนหรือไม่คุณจะได้รับการประกันค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย โดยทั่วไปเรียกว่า SMIC ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance – ค่าจ้างขั้นต่ำ) เป็นเงินรวม 9.76 ยูโรต่อชั่วโมง ณ วันที่ 1 มกราคม 2018 ค่าจ้างนี้เป็นขั้นต้น คุณต้องหักค่าใช้จ่ายทางสังคมที่บังคับ (ประมาณ 20%) เพื่อดูว่าคุณนำกลับบ้านได้เท่าไร: 7.61 ยูโร / ชั่วโมง หากคุณทำงาน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับค่าแรงขั้นต่ำคุณจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 78 ยูโร

เรียนและทำงานที่มหาวิทยาลัย

ในประเทศฝรั่งเศสนักเรียนต่างชาติอาจทำงานภายในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ สัญญาการทำงานเหล่านี้สำหรับนักเรียนมีอายุไม่เกินสิบสองเดือนนับจากวันที่ 1 กันยายน – 31 สิงหาคม การรับนักเรียนในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาบทแนะนำกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือกีฬาการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่พิการ … โดยทั่วไปมีไว้สำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบรรยากาศความเป็นอยู่และสังคมภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จและหางานทำหลังจากนั้นนักเรียนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยจะปรับให้เข้ากับตารางเรียนและชั้นเรียน ด้วยเหตุผลเดียวกันนักเรียนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสอาจทำงานไม่เกิน 670 ชั่วโมงนับจากวันที่ 1 กันยายนถึง 30 มิถุนายนและไม่เกิน 300 ชั่วโมงนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

การฝึกงานที่โปรแกรมต้องการ

เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับนักเรียนต้องฝึกงาน นักเรียนชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกัน:

  • การฝึกงานจะต้องเป็นสัญญา (ลงนามโดยสถานประกอบการและโครงสร้างที่เป็นเจ้าภาพของนักเรียน);
  • ถ้าการฝึกงานกินเวลานานกว่าสองเดือนนักเรียนจะต้องจ่ายเงิน 577,50 ยูโรต่อเดือน (1 มกราคม 2018)

ในอีกด้านหนึ่งที่จะอยู่ในฝรั่งเศสหลังจากสำเร็จการศึกษานักเรียนที่ไม่ใช่ยุโรปต้องมีค่าจ้างขั้นต่ำ (2,220 ยูโรต่อเดือนในปีพ. ศ. 2560)

อยู่ในฝรั่งเศสเมื่อคุณจบการศึกษาและหางาน

ในตอนท้ายของการศึกษาและหลังจากได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูงของฝรั่งเศสคุณสามารถยื่นขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ชั่วคราวเพื่อหางานทำหรือเริ่มต้นธุรกิจได้

นักเรียนนอกยุโรป

หากต้องการอยู่ในฝรั่งเศสหลังจากสำเร็จการศึกษานักเรียนนอกยุโรปจะต้องมีสัญญาการจ้างงานหรือสัญญาการทำงานและได้รับค่าจ้างอย่างน้อยหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างขั้นต่ำ (2,220 ยูโรขั้นต้นต่อเดือนในปี 2017)

หากไม่มีสัญญาจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปอาจขอAutorisation Provisoire de Séjour (APS – ใบอนุญาตผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว) ที่มีอายุสิบสองเดือนและไม่สามารถต่ออายุได้ในขณะที่พวกเขาหางานทำในฝรั่งเศส ในการทำเช่นนี้พวกเขาจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรืออยู่ระหว่างการเริ่มต้น บริษัท

ใบอนุญาตให้พำนักชั่วคราว (APS) อนุญาตให้ทำอะไร?

ใบอนุญาตให้พำนักชั่วคราวหรือ APS อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเข้าพักในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากจบการศึกษา ในช่วงเวลานี้พวกเขาสามารถหาตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนโดยไม่ต้องมีสถานการณ์การจ้างงานในประเทศฝรั่งเศสที่มีการคัดค้าน  หรือเตรียมการสร้าง บริษัทในสาขาที่สอดคล้องกับการฝึกอบรม

โดยทั่วไปใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ชั่วคราวมีอายุ 12 เดือนและไม่สามารถต่ออายุได้

ใครสามารถสมัคร APS?

ใบอนุญาตให้พำนักชั่วคราวสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนต่างชาติ :

  • ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีปริญญาโทหรือเทียบเท่าเช่นประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรจากสถาบันทางการเมือง (IEP) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการบัญชีและการจัดการประกาศนียบัตรสัตวแพทย์ ฯลฯ ;
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (MSc) ที่มีข้อความกำกับว่าConférence des grandes écoles;
  • ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

วิธีการขอรับ APS?

ชื่อที่อยู่อาศัยของคุณจะหมดอายุเร็ว ๆ นี้และคุณยังไม่ได้ทำแบบทดสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรของคุณ

คุณต้องไปที่จังหวัดของถิ่นที่อยู่ของคุณก่อน 15 วันก่อนที่ใบอนุญาตพำนักของคุณจะหมดอายุพร้อมกับเอกสารต่อไปนี้ (ต้นฉบับและสำเนา): จดหมายจากสถาบันของคุณระบุวันที่คุณได้รับการป้องกันประเทศหนังสือเดินทางใบอนุญาตถิ่นที่อยู่, หลักฐานการอยู่อาศัยไม่เกิน 3 เดือน

คุณจะได้รับเอกสารการบริหารอำนาจคุณจะยังคงอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ; มันเป็น “ใบเสร็จรับเงินสำหรับการขยายสิทธิในการเข้าพักเป็นนักศึกษา”

ชื่อที่อยู่อาศัยของคุณจะหมดอายุในไม่ช้าและคุณจบการศึกษาแล้ว

คุณสามารถขอออกของ APS “นักศึกษาที่กำลังมองหาการจ้างงานหรือธุรกิจการสร้าง” นี่คือไฟล์ที่จะดาวน์โหลดและส่งกลับในรูปแบบกระดาษไปยังจังหวัด

ปรึกษาเว็บไซต์ของจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณเพื่อดาวน์โหลดไฟล์และทราบที่อยู่ที่จะส่งกลับ

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend