https://www.thaistudyabroad.com

เส้นทางอยู่ทำงาน 3 ปี หลังเรียนจบที่แคนาดา

ilac pathway program

เส้นทางสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาในแคนาดา เส้นทางอยู่ทำงาน 3 ปี หลังเรียนจบที่แคนาดา

และการย้ายถิ่นถาวรประเทศแคนดา อยากมาเรียนต่อที่แคนาดา อยากได้ใบอนุญาตทำงาน 3 ปีหลังเรียนจบ อยากสมัครเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวร ทุกสิ่งเป็นจริงได้ ผ่านโปรแกรม ILAC University Pathway เพื่อเชื่อมต่อสู่ 90 colleges และมหาวิทยาลัยทั่วแคนาดา โดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL วางแผนอนาคตวันนี้ สำหรับทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ นักบัญชี นักเศรษฐสตร์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ม วิศวกร ที่นี่ ที่ ILAC มีทุกคำตอบที่ท่านต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ๆ  TSAB เพื่อดำเนินการสมัครค่ะ

 

โครงการ University Pathway ของ ILAC นำไปสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตลอดจนอนุปริญญาและประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษาของ University Pathway Program โดยเรียนภาษาอังกฤษกับทางสถาบัน ILAC  เพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
พี่แนะนำ UPP  เพื่อเรียน  graduate program  สำหรับคนที่อยากมีช่องทางมาเรียน ได้ PGWP วีซ่าทำงานหลังจบ และสมัคร  PR ไม่จำกัดสาขาเลย ยกเว้นแพทย์ ทันตแพทย์   อย่างเภสัชกร เทคนิคการแพทย์ มี graduate program   ค่ะ  นอกนั้น ยิ่งสบายๆ บัญชี วิศวะ วิทยาศาตร์ (มีแบบธรณีวิทยา มาเรียนต่อเป็น Energy Management   ได้ค่ะ และเป็น Provincial Nominee Program  วิชาชีพขาดแคลน จบแล้ว พอเริ่มทำงาน ยื่น  PR ได้เลย ไม่ต้องรอทำงาน full time  ครบ 1 ปี ค่ะ

ความถูกต้องของใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาอาจออกตามระยะเวลาของโปรแกรมการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 8 เดือนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี

เจ้าหน้าที่อาจออกใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 3 ปีให้กับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในแคนาดาเมื่อ DLI ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในการยืนยันการสำเร็จหลักสูตรว่าปริญญามีความยาว 16 ถึง 23 เดือน ไม่รวมช่วงพักที่กำหนดไว้เป็นประจำ
ผู้สมัครสามารถได้รับใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาเพียง 1 ครั้งในช่วงชีวิตของพวกเขา

การสมัคร PGWP มีดังนี้:

ในการขอใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาขณะนี้คุณต้องมีสถานะชั่วคราวที่ถูกต้องหรือออกจากแคนาดาแล้ว คุณต้องจบการศึกษาจาก  ที่มีสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้สถาบันการเรียนรู้ (DLI) คุณต้องส่งหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้

 • คุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาการอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพในสถาบันที่มีสิทธิ์  ในแคนาดา ซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อย  8 เดือนซึ่ง  นำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
 • คุณยังคง  สถานะนักศึกษาเต็มเวลาในแคนาดา *  ในแต่ละช่วงการศึกษาของโปรแกรมหรือโปรแกรมการศึกษาที่พวกเขาสำเร็จและส่งเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ข้อยกเว้นสามารถทำเฉพาะสำหรับต่อไปนี้: ลาจากการศึกษา  หรือเซสชั่นสุดท้ายวิชาการ
 • คุณได้รับใบรับรองผลการเรียนและจดหมายอย่างเป็นทางการจาก DLI ที่มีสิทธิ์ซึ่งยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการสำเร็จหลักสูตรการศึกษาของคุณ ใบรับรองผลการเรียนและจดหมายราชการจะต้องรวมอยู่ในใบสมัครใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ภายใน 180 วันนับจากวันที่ยื่นขอ  ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาคุณจะต้องมีคุณสมบัติ   ตามเกณฑ์

สถาบันที่มีสิทธิ์

ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานว่าโปรแกรมหรือโปรแกรมการศึกษาได้ดำเนินการในแคนาดาที่สถาบันการเรียนรู้ที่กำหนดของแคนาดา (DLI) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังต่อไปนี้:

 • สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเช่น
  • วิทยาลัย
  • การค้าหรือโรงเรียนเทคนิค
  • มหาวิทยาลัย
  • CEGEP (ในควิเบก)
  • สถาบันเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ดำเนินงานภายใต้กฎและข้อบังคับเดียวกันกับสถาบันของรัฐในควิเบก
  • สถาบันมัธยมศึกษาหรือหลังมัธยมศึกษาส่วนตัวในควิเบกเสนอโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 900 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นซึ่งนำไปสู่
   • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (DVS)
   • การรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอาชีวศึกษา (AVS)
  • สถาบันเอกชนของแคนาดาที่ได้รับอนุญาตจากธรรมนูญจังหวัดให้จัดการศึกษาระดับปริญญาเช่นอนุปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอก แต่เฉพาะในกรณีที่นักเรียนลงทะเบียนในโปรแกรมการศึกษาที่นำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาตามที่ได้รับอนุญาตจากจังหวัดซึ่งอาจ ไม่รวมโปรแกรมการศึกษาทั้งหมดที่เปิดสอนโดยสถาบันเอกชน

ระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาจะมีอายุเท่าใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโปรแกรมการศึกษา

ระยะเวลาของโปรแกรมการศึกษา ระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน
น้อยกว่า 8 เดือน ไม่มีสิทธิ์
ระหว่าง 8 ถึง 24 เดือน ใช้ได้นานเท่ากันกับโปรแกรมการศึกษา
24 เดือนหรือนานกว่านั้น นานถึง 3 ปี
มากกว่า 1 โปรแกรม อาจมีอายุได้ถึง 3 ปีหากโปรแกรมการศึกษาที่มีสิทธิ์มากกว่า 1 โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

แคนาดาต้องการให้นักศึกษาต่างชาติและผู้สำเร็จการศึกษาวางแผนสำหรับอาชีพระยะยาวในประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้โปรแกรมใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาช่วยให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันหลังมัธยมศึกษาในแคนาดาที่เข้าร่วมสามารถได้รับประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่าของแคนาดา

ด้วยประสบการณ์นี้จบไม่เพียงแต่จะได้รับอย่างมืออาชีพ ยังสามารถได้รับประโยชน์จากถิ่นที่อยู่ถาวรโปรแกรมตรวจคนเข้าเมืองว่าประสบการณ์รางวัลแคนาดาทำงาน ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาเป็นใบอนุญาตทำงานแบบเปิดซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือทำงานในสถานที่ใดก็ได้ในแคนาดาโดยไม่ จำกัด เฉพาะนายจ้างรายใด

โปรแกรมสุดฮอต เปิดตลาด

รับวิชาชีพพิเศษค่ะ พยาบาล และ IT 

Healthcare Practice and Management Graduate Program(two years)

โปรแกรมนี้ออกแบบเฉพาะสำหรับพยาบาลที่อยากย้ายถื่นฐานมาทำงานและลงหลักปักฐานที่แคนาดานะคะ เป็นโอกาสที่เป็นไปได้เลย ไม่ต้องกังวลกับการทำสอบ IELTS 7.0  เพื่อยื่นสมัครมาเป็น skilled worker   ค่ะ   ILAC Higher Education  คือทางเลือกใหม่ โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนน  IELTS หรือ TOEFL   ค่ะ มาเริ่มเรียนได้เป็น ILAC Pathway to Sterling College/ Canadian Tourism College  ค่ะ

Healthcare Practice and Management Graduate Program   เป็นหลักสูตร 2 ปี  ที่หลังจากผ่าน 1 ปีแล้วสามารถสอบเพื่อ certify เป็น Licensed Practical Nurse (LPN) ได้ค่ะ หลังจากนั้น เมื่อเรียนจบ 2 ปี สามารถทำสอบเป็น Registered Nurse (RN) ได้  Healthcare Personnel  ที่แคนาดา ไม่ว่าวันนี้ หรือก่อนหน้ามา เป็น  Job for Life  อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงมากค่ะ

การยื่นสอบ RN  สามารถยื่นกับ provinces  อื่นๆ ได้ และแนะนำ เพราะ British Columbia ยากสุด ขั้นตอนและ requirements เยอะมาก  ดังนั้น หากไม่ติดว่าจะอยู่ที่ Vancouver  ลงหลักปักฐาน  ทาง Sterling College  จะแนะนำแต่แรก เมื่อเราเริ่มเตรียมเอกสารกับนักเรียน ให้พิจารณา Alberta, Ontario, Saskatchewan, Atlantic Provinces    ที่แคนาดา จะทำงาน province ไหน ต้องได้ license  ของที่นั่น จึงแนะนำ provinces  ที่ต้องการพยาบาลมากๆ  ขั้นตอนและการสอบง่ายกว่า และ successful rate  คือ 100%  นะคะ  นักเรียนของ Sterling  ทาง Student Service Team & college instructors   ช่วยดำเนินการ ซักซ้อมเตรียมตัวให้หมด  ได้ RN  ทุกคน 100% ค่ะ

และเมื่อจบ ได้ RN แล้ว เป็นอย่างไร ทำงานที่ไหน  คือพอได้ RN แล้ว โรงพยาบาลมารอ ออก job offer  ได้เลยแต่นักเรียนที่จบก็มี  PGWP ขอตัวเองไว้เหมือนกันค่ะ

เป็นการเชื่อมต่อให้เข้าสู่ Nursing Program  ทำฝันให้เป็นจริงได้ เพราะพยาบาลไทยอยากมาทำงานแคนาดา แต่จะสมัครเป็น skilled worker ก็ไม่ได้  ไม่ได้ IELTS 7  ซึ่งทำจากไทยยาก แต่โปรแกรมนี้ เพราะมี pathway  ดังนั้น เข้ามาได้ เป็น pathway  ต่อเข้า  Post Graduate Program  นี้ เหตผลในการสมัครเรียน statement of purpose   ก็เอื้อว่าเป็นการพัฒนาความรู้  เพื่อโอกาสในการงาน เพื่อโอกาสในการได้ promote  เป็น  career path

 

Software Development/ Network Development Diploma Program (two years)

เช่นเดียวกับโอกาสสำหรับผู้อยู่ในสาขา IT  นะคะ  สมัครเรียน  diploma programs ของ Sterling College คือ  Software Development  หรือ Network Development  เป็น shortcut  ที่ดีที่สุด   โดยเริ่ม ILAC Pathway ก่อน เพื่อผ่าน English requirement   ตามที่  College  กำหนดค่ะ  ระยะเวลาเรียนภาษาอยู่ทีประมาณ 16 – 28 weeks   ค่ะ ขึ้นอยู่กับระดับภาษาแรกเข้า  โดย  ILAC Higher Education ดำเนินการให้ผู้สมัครทำ online Cambridge Test ประเมินผลก่อนค่ะ

ที่เป็นที่สุดของโปรแกรมคือ  เนื่องจาก 3 โปรแกรมนี้ เป็น  Public Private Partnerships (PPP)  กับ  Red Deer College ซึ่งเป็น  public college ที่ Alberta  ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ Alberta Diploma พร้อม 3 years Post Graduate Work Permit (PGWP) ค่ะ ทั้งยังมีสิทธิ์ยื่นสมัครเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวร PR  ได้ด้วย Provincial Nominee Program (PNP)   ของ Alberta  ค่ะ ไม่ต้องรอทำงาน  full time  ครบ 1 ปี อย่างเกณฑ์ปกติ พิเศษสุดๆ เรียนที่ Sterling College  ใน downtown Vancouver  สะดวกสบายพร้อมสรรพ์ แต่ได้ Alberta Diploma จาก Red Deer College  ค่ะ

 

เส้นทางการศึกษาที่ถูกต้องสร้างความแตกต่างในชีวิตและอาชีพของนักเรียน ทีมผู้เชี่ยวชาญ Pathway ของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม นักเรียนได้เรียนภาษาและศึกษาต่อวิทยาลัยโดยไม่ต้องยื่น IELTS
บริการของเราประกอบด้วย:
 • ช่วยคุณเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายและความสนใจของคุณจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพันธมิตร 90 แห่งในแคนาดา
 • จัดทัวร์ไปยังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ ILAC
 • แนะนำคุณตลอดขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน
 • การได้รับจดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข (LOA) ของคุณ


ตัวอย่าง Partner ของ ILAC 

 • British Columbia & Ontario

 

 

 

 

 

 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend