https://www.thaistudyabroad.com

20 ก.ค. สัมมนา ONLINE เรียนต่อสายสุขภาพวิทยาลัยรัฐแคนาดา Fleming College

วันเวลา

วันที่จัด : 20-07-2024

บ่าย : 14:00 น. - 15:00น.

 

20 ก.ค. 2024 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom อยู่ที่ไหนก็ฟังได้

เรียนต่อพร้อมทำงาน ใครเล็งเรียนต่อแคนาดาไว้  เข้าฟังเจาะลึก เรียนต่อ สายพยาบาล สายสุขภาพ ดูแลผู้สูงอาายุ หรืออื่นๆ มีให้เลือกเรียนกว่า 130 หลักสูตร เรียนแคนาดาสาขาไหนเรียนจบทำงานต่อได้ 3 ปี ??  ลงทะเบียนฟรี !

Fleming College เป็นวิทยาลัยรัฐบาลในออนแทรีโอ( Ontario) ประเทศแคนาดา โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางออนแทรีโอ ห่างจากโตรอนโตประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โรงเรียนมีวิทยาเขต 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขต Sutherland ใน Peterborough, วิทยาเขต Frost ใน Lindsay และวิทยาเขต Haliburton 

 

โปรแกรมด้าน Healthcare ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากทั่วแคนาดา ตำแหน่งงานที่ Care Home ที่มีมากมายทุกเมือง ทุก province เพราะแคนาดามีผู้สูงอายุจำนวนมาก นอกจากจะเน้นในเรื่องของการจัดการเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุแล้วยังมีหลักสูตร เพื่อ ดูแลเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีความต้องการพิเศษหรือทุพพลภาพ อีกด้วย

 

Program Highlight

Personal Support Worker   หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ/คนพิการ

Practical Nursing  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

Pharmacy Technician หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

เรียต่อ พยาบาลภาคปฏิบัติที่ Fleming College ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัยพยาบาลแห่งออนแทรีโอ 90% ของผู้สําเร็จการศึกษาประสบความสําเร็จในการสอบระดับชาติเพื่อลงทะเบียนเพื่อฝึกฝนในออนแทรีโอในฐานะพยาบาลวิชาชีพที่ลงทะเบียน
โปรแกรมช่างเทคนิคเภสัชกรรมของ Fleming College ได้รับสถานะการรับรองเต็มรูปแบบโดย Canadian Council for Accreditation of Pharmacy Programs (CCAP)
โอกาสในการทำงาน
เมื่อคุณสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างเทคนิคเภสัชกรรม คุณจะพร้อมที่จะเข้ารับตําแหน่งในบริษัทหรือสถาบันต่างๆ เช่น:
ร้านขายยาขายปลีก
สถานดูแลระยะยาว
ร้านขายยาในโรงพยาบาล
ร้านขายยาเฉพาะทาง
บริษัทประกันภัยบุคคลที่สาม
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รัฐบาล

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Fleming College Others(11)

Accounting Diploma and Human Resource Diploma: หลักสูตร Pathways 2+2 จาก college to university เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนที่ Fleming College เป็นเวลา 2 ปี และโอนย้ายปีที่ 3 และปีที่ 4 ไปยัง Trent University นักศึกษาจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน 2 ปีแรกที่วิทยาลัย แทนที่จะต้องเสียค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย เงื่อนไขสำหรับนักศึกษาที่จะโอนย้ายไปยังปีที่ 3 และ 4 ของโปรแกรมมหาวิทยาลัยคือการได้คะแนนสำเร็จการศึกษา 75% หรือสูงกว่าที่ Fleming College นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ College และ University

Hospitality – Hotel and Restaurant Operation Diploma: นักเรียนจะได้ฝึกงานเป็นเวลา 100 ชั่วโมงที่ร้านอาหารของโรงเรียนและพันธมิตรจัดหางานโรงแรม ผู้ฝึกงานส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเต็มเวลา ณ สถานที่ที่นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกงาน นายจ้าง 100% ตระหนักดีว่าโปรแกรมการจัดการโรงแรมและร้านอาหารที่ Fleming College ให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่ครอบคลุม นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มเติมอีก 2 ใบที่รวมอยู่ในหลักสูตร ได้แก่ ประกาศนียบัตรด้านการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประกาศนียบัตรด้านการผสมและการสร้างสรรค์เครื่องดื่ม

Pharmacy Technician Diploma: ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบใบรับรองการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมแห่งชาติ (the national pharmacy practice certificate exam) การฝึกงานเป็นส่วนสำคัญของโครงการ และนักศึกษาจะได้รับการฝึกงานที่โรงพยาบาล ร้านขายยา และสถานพยาบาลชุมชนในภาคการศึกษาที่ 3 และ 4

Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant Diploma: นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ที่คลินิกโดยมีเวลาอย่างน้อย 500 ชั่วโมงในโรงพยาบาล สถานพักฟื้นพยาบาล บ้านพักคนชรา โรงยิมกายภาพบำบัด และสถานบริการสุขภาพชุมชน นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางในสองด้านของการกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

Early Childhood Education Diploma: วิทยาลัย Fleming เชื่อมต่อกับศูนย์การศึกษาภูมิภาค Kawartha ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรฝึกงานสำหรับนักศึกษา หลังจากจบการฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับ The Eco-Mentorship Certificate ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในกระบวนการทำงาน

 

เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อเพื่อจัดส่ง Link เข้าร่วมสัมมนาหลังจากได้รับการลงทะเบียน

Loading

 

 

 

วันเวลา

วันที่จัด : 20-07-2024

บ่าย : 14:00 น. - 15:00น.

สถานที่

Zoom online

Event Participants

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend