https://www.thaistudyabroad.com

เรียนต่อสายสุขภาพที่แคนาดา

Work and Study เรียนพร้อมทำงานที่ แคนาดา สายสุขภาพ ไม่ได้มีแค่พยาบาลนะ! ฟรีทุนเรียนภาษาที่แคนาดา + ส่วนลดค่าเรียน

 

เรียนต่อพร้อมทำงานในแคนาดา มีหลายสาขามากมายให้เลือก แต่วันนี้  Thai Study Abroad Consultant จะพามาเจาะ สายสุขภาพหรอ สาย Health กัน

สายสุขภาพ บางคนได้ยินว่ามีแค่หมอรึเปล่า? พยาบาลหรอ? แบบนี้ถ้าไม่ได้เรียนมาก็มาต่อไม่ได้นะสิ   เราจะบอกว่า คุณคิดผิดค่ะ!

วันนี้เราจึงอยากแนะนำโปรแกรมด้าน Healthcare ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากทั่วแคนาดาเช่นกัน คือ Personal Support Worker ในตำแหน่งงานที่ Senior Care Home ที่มีมากมายทุกเมือง ทุก province เพราะแคนาดามีผู้สูงอายุที่อายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวนมาก การเรียนโปรแกรมนี้ มีทั้งระยะ 1 ปี และ 2 ปี เรียนจบได้รับใบอนุญาตทำงาน Post Graduate Work Permit ค่ะ งานมารอ รายได้ดีเช่นเดียวกัน แม้จะไม่เท่า Registered Nurses หรือ Practical Nurse แต่คุณสมบัติในการสมัครเรียนน้อยกว่า เป็นไปได้ง่ายกว่ามากค่ะ

 

เตรียมพร้อมเป็นพี่เลี้ยงเด็ก Care Giver เรียนพร้อมฝึกงานที่แคนาดา

ใครชอบเลี้ยงเด็ก ฟังทางนี้จ้า เรียนภาษา ฟรี 6 weeks  พร้อมฝึกงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กกับครอบครัวชาวแคนาดา สมัครตอนนี้ทุนส่วนลดเพียบ!

Live in Caregiver (Childcare)

จุดเด่นของโปรแกรม: โปรแกรม Live in Caregiver (การดูแลเด็ก) เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมทำงานให้กับครอบครัวหรือองค์กรในแคนาดาที่ให้บริการดูแลเด็ก นักศึกษาจะได้รับทักษะที่จำเป็น รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแคนาดา ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การชี้แนะพฤติกรรมของเด็ก และทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยที่จำเป็นในการเป็นผู้ดูแลที่อาศัยอยู่

 

 

อาชีพ

รหัส NOC: 4411 – ผู้ให้บริการดูแลเด็กที่บ้าน

ผู้ให้บริการดูแลเด็กที่บ้านดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องหรือระยะสั้น พวกเขาดูแลความเป็นอยู่และการพัฒนาทางร่างกายและสังคมของเด็กช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กและอาจช่วยงานบ้าน พวกเขาให้การดูแลเป็นหลักในบ้านของตัวเองหรือในบ้านของเด็กที่พวกเขาอาจอาศัยอยู่ด้วย พวกเขาเป็นลูกจ้างของครัวเรือนส่วนตัวและหน่วยงานดูแลเด็กหรืออาจประกอบอาชีพอิสระ พ่อแม่อุปถัมภ์รวมอยู่ในกลุ่มหน่วยนี้

Illustrative example(s):

 • Babysitter
 • Babysitter – fitness center
 • Childcare provider – private home
 • Foster parent
 • Live-in caregiver, childcare
 • Nanny
 • Parent’s helper

Community Support Worker

นักเรียนเรียนรู้วิธีให้การสนับสนุนหลายแง่มุมอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคคลที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตการล่วงละเมิดทางอารมณ์ความบกพร่องทางร่างกาย / ประสาทสัมผัสความพิการทางพัฒนาการและความผิดปกติของการเสพติด โปรแกรมนี้มีความยืดหยุ่น มีโอกาสเรียนออนไลน์หรือในมหาวิทยาลัยด้วยตัวเลือกตารางเวลาที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีความต้องการอย่างมากสําหรับ CSW ในชุมชนของเราและนักเรียนจะเรียนรู้วิธีดําเนินการประเมินความต้องการและดําเนินการจากมุมมองตามจุดแข็ง โปรแกรมนี้ครอบคลุมแนวคิดต่างๆเช่นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมมุมมองของชนพื้นเมืองเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาทฤษฎีการเสพติดและการป้องกันการกําเริบของโรค

นักเรียนจะได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประชากรที่ถูกกดขี่และชายขอบเช่นประชากรพื้นเมืองผู้สูงอายุสมาชิกของชุมชน LGBTQIA2S + และผู้พิการ เนื่องจากนี่เป็นโปรแกรมประยุกต์นักเรียนจะถ่ายโอนทักษะที่พวกเขาเรียนรู้ในชั้นเรียนไปยังสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนที่แท้จริง นักเรียนจะได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งของโปรแกรมของพวกเขาในสภาพแวดล้อมการทํางานจริงและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ / การสนับสนุนชุมชนให้กับลูกค้า นอกจากนี้นักเรียนจะต้องเรียนหลักสูตรทรัพยากรชุมชนและเครือข่ายก่อนที่จะเริ่มการฝึกปฏิบัติ สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ประสบการณ์จริงด้วยข้อมูลเชิงลึกของชุมชนที่จะให้บริการพวกเขาได้ดีในอาชีพใหม่ของพวกเขา

อาชีพ

4212 – พนักงานบริการสังคมและชุมชน

ตัวอย่างตําแหน่งงาน:

 • หน่วยงานทางสังคม
 • โรงเรียน
 • ระบบยุติธรรม
 • โรง พยาบาล
 • บ้านพักคนชรา
 • ศูนย์บําบัดที่อยู่อาศัย
 • คลินิก
 • โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน
 • โปรแกรมสวัสดิการเด็ก
 • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกําหนดนโยบาย
 • องค์กรพัฒนาเอกชน
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ/ล้างพิษ
 • ที่พักพิงสตรี/เซฟเฮาส์
 • และการตั้งค่าอื่น ๆ อีกมากมาย
 • Family service worker
 • Aboriginal outreach worker
 • Community development worker
 • Child & youth outreach
 • Crisis intervention worker
 • Drop-in centre worker
 • Life skills instructor
 • Family service worker
 • Addictions worker
 • Rehabilitation worker – social services
 • Women’s shelter supervisor
 • Veteran services officer
 • Group home worker
 • Mental health services
 • Social services worker
 • Developmental service worker
 • And more

 

Community Support Worker – Social Services

เมื่อจบหลักสูตรผู้สําเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติในการทํางานใด ๆ ต่อไปนี้: หน่วยงานทางสังคม, โรงเรียน, ระบบยุติธรรม, โรงพยาบาล, บ้านพักคนชรา, ศูนย์บําบัดที่อยู่อาศัย, คลินิก, โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน, โครงการสวัสดิการเด็ก, หน่วยงานภาครัฐและนโยบาย, องค์กรพัฒนาเอกชน, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ / ล้างพิษที่พักพิงสตรี / เซฟเฮาส์และการตั้งค่าอื่น ๆ อีกมากมาย เจ้าหน้าที่บริการสังคมและชุมชนจัดการและดําเนินโครงการช่วยเหลือทางสังคมและบริการชุมชนที่หลากหลายและช่วยเหลือลูกค้าในการจัดการกับปัญหาส่วนตัวและสังคม พวกเขาได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานบริการสังคมและรัฐบาลหน่วยงานสุขภาพจิตบ้านกลุ่มที่พักพิงศูนย์สารเสพติดคณะกรรมการโรงเรียนทัณฑสถานและสถานประกอบการอื่น ๆ

Illustrative example(s)

 • Aboriginal Outreach Worker
 • Addictions Worker
 • Child And Youth Worker
 • Community Development Worker
 • Community Service Worker
 • Crisis Intervention Worker
 • Developmental Service Worker
 • Drop-In Centre Worker
 • Family Service Worker
 • Group Home Worker
 • Income Maintenance Officer – Social Services
 • Life Skills Instructor
 • Mental Health Worker
 • Rehabilitation Worker – Social Services
 • Social Services Worker
 • Veteran Services Officer
 • Welfare And Compensation Officer
 • Women’s Shelter Supervisor
 • Youth Worker

Post Graduate Nursing

PGND ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลที่มีการศึกษาในระดับสากล (IEN) เพื่อให้มีความสามารถในการออกใบอนุญาตการพยาบาลและตําแหน่งการปฏิบัติการพยาบาลในระบบการดูแลสุขภาพของแคนาดา เป้าหมายของโปรแกรมคือการให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่ IEN เพื่อปรับให้เข้ากับมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลของแคนาดา โปรแกรมนี้อํานวยความสะดวกให้กับ IEN ด้วยความคุ้นเคยและทักษะที่กว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนของลูกค้าในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติที่ก้าวหน้าอยู่เสมอ IEN จะมีส่วนร่วมในการประเมินการวิเคราะห์ความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้การปฏิบัติและนโยบายที่กํากับการส่งมอบการดูแล ในตอนท้ายของโปรแกรม IEN จะได้รับความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของแคนาดาวิชาชีพการพยาบาลของแคนาดาข้อกําหนดการออกใบอนุญาตและการศึกษาและเส้นทางอาชีพที่มีอยู่

เนื้อหาของโปรแกรมช่วยให้คุณมี Essentials of Canadian Nursing การคิดเชิงวิพากษ์การตัดสินใจตัดสินทางคลินิก ทักษะการสื่อสาร ความเหลื่อมล้ําด้านสุขภาพและสุขภาพตลอดช่วงชีวิต นักเรียนจะได้ทํางานในกรณีศึกษาเชิงปฏิสัมพันธ์ต่างๆ, แนวทางการตรวจสอบ, การตัดสินใจทางคลินิกเกี่ยวกับการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรู้, ร่างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและทักษะทางคลินิกในระหว่างโปรแกรมซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดในสภาพแวดล้อมต่างๆตามที่ใช้ภายในสถานพยาบาลของแคนาดา โปรแกรมนี้จะให้ความเชี่ยวชาญเพื่อความสําเร็จด้วยความมั่นใจในตนเองและช่วยให้คุณสามารถทํางานเป็นพยาบาลที่มีความสามารถในแคนาดา

โอกาสในการทํางาน

รหัส NOC: 3012 &3233

 • นักศึกษา IEN (พยาบาลที่ได้รับการศึกษาในระดับสากล)
 • พยาบาลวิชาชีพ (ต้องลงทะเบียนกับ BCCNM หลังจากจบโปรแกรม PGND และทําตามขั้นตอนเพื่อรับใบอนุญาตในการปฏิบัติ)
 • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาต (ต้องลงทะเบียนกับ BCCNM หลังจากจบโปรแกรม PGND และทําตามขั้นตอนเพื่อรับใบอนุญาตในการปฏิบัติ)

 

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend