https://www.thaistudyabroad.com

เรียนต่อนิวซีแลนด์ รับฟรี!! ทุนเรียนภาษา กับสถาบัน Worldwide School of English

Worldwide School of English เรียนต่อพร้อมทำงานนิวซีแลนด์  เพียงสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพ รับฟรี! ทุนเรียนภาษาอังกฤษ

Worldwide School of English ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยนักธุรกิจสามคน และสถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่ 1 Queen Street ในปี พ.ศ. 2539 ตอนนี้ ทางโรงเรียนดำเนินการร่วมกับ Crown Institute of Studies ทั้งสองโรงเรียนจะไม่ควบรวมกิจการ แต่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาบริการด้านการศึกษาของกันและกัน ตอนนี้ WWSE สามารถเข้าถึงทรัพยากรการฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้มากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการศึกษาต่อ คุณวุฒิวิชาชีพหรือเส้นทางสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัย และมอบโอกาสในการจ้างงานให้เพิ่มมากขึ้น

Worldwide School of English | English New Zealand

 

English Packages – New Promotion 2024

 • ลงเรียนภาษา 26 สัปดาห์ (NZD $9,880) – รับเครดิตเงินคืนจำนวน NZD $2,200 เพื่อใช้กับ Crown
 • ลงเรียนภาษา 38 สัปดาห์ (NZD $14,440) – รับเครดิตเงินคืนจำนวน NZD $2,800 เพื่อใช้กับ Crown
 • ลงเรียนภาษา 50 สัปดาห์ (NZD $19,000) – รับเครดิตเงินคืนจำนวน NZD $3,500 เพื่อใช้กับ Crown

โปรแกรมที่ร่วมรายการกับสถาบัน Crown – New Promotion 2024

 • NZ Certificate in Business – Level 4 (1 year)
  (Small Business) + (Administration and Technology)

 • NZ Certificate in Health and Wellbeing – Level 4 (1 year)
  (SOCIAL & COMMUNITY SERVICES) -With strands in Disability Support and Mental Health and Addiction Support

 • NZ Diploma in Hospitality Management – Level 5 (1 year)

 • NZ Diploma in Tourism and Travel – Level 5 (1 year)

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend