https://www.thaistudyabroad.com

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Thai Study Abroad Consultant

คำสัญญาของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน TSAB มีเจตนาแน่วแน่ที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของTSAB (“นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”) จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยเราหรือส่งมาให้กับเราไม่ว่าโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตหรือไม่ก็ตาม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหรือส่งมาในเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์” ของเรา) และไซท์เคลื่อนที่ แอปพลิเคชั่น เครื่องมือ และระบบการทำงานแบบโต้ตอบได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ (จะเรียกรวมกันว่า “Apps” ของเรา) ผ่านหน้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของเราซึ่งเราเป็นผู้ควบคุม (“หน้าสื่อสังคมออนไลน์” ของเรา) รวมทั้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งอยู่ในรูป HTML ซึ่งเราส่งถึงท่าน (ซึ่งจะเรียกรวมกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ Apps และเว็บไซต์ ว่า “ไซต์” ) หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดในนโยบายฉบับนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาให้เรา

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราจัดเก็บ
“ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ข้อมูลที่ระบุตัวท่าน เช่น
ชื่อ
ชื่อผู้ใช้บริการ (User Name)
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (รวมทั้งที่อยู่เพื่อการเรียกเก็บเงิน หรือส่งของ)
หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือหมายเลขมือถือ)
อีเมล์แอดเดรส
หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
ภาพของท่าน
หมายเลขบัญชีของสื่อสังคมออนไลน์
ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก
ไอพีแอดเดรส
ชื่อสถานศึกษาและที่อยู่
ชื่อบริษัทและที่อยู่
คอร์สการเรียนที่ท่านสนใจ
รสนิยม
ข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์และอุปกรณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับ Server Log File
ข้อมูลที่เก็บรวมรวมผ่าน Cookies, Pixel Tags และเทคโนโลยีอื่น
ข้อมูลการใช้ App
ข้อมูลทางประชากร และข้อมูลอื่นที่ท่านส่งให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่
ข้อมูลรวม (Aggregated Information)
เราวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งวิธีต่อไปนี้

ผ่านไซต์: เราสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านไซต์ได้ เช่น เมื่อท่านลงนามเพื่อรับจดหมายแจ้งข่าว หรือซื้อของ
การเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต (Offline): เราสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เช่นเมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
จากแหล่งอื่น: เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ จากพันธมิตรทางการตลาด พื้นที่สื่อสังคมออน์ไลน์ต่างๆ จากบุคคลที่ท่านเป็นเพื่อนหรือเชื่อมต่อบน พื้นที่สื่อสังคมออน์ไลน์ต่างๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น หากท่านเลือกจะเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีเว็บไซต์ของท่าน เราจะสามารถทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติย่อของท่านหรือของเพื่อนท่าน
ผ่านบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน: ข้อมูลบางอย่างจะถูกเก็บรวมรวมโดยบราวเซอร์ส่วนใหญ่หรือผ่านทางอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางสถิติ และเพื่อดำเนินการให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผ่าน Server Log Files: ไอพีแอดเดรสของท่านเป็นหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านจะส่งให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้อยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมไซต์ ไอพีแอดเดรส รวมทั้งจำนวนครั้งที่เยี่ยมชม และหน้าที่เปิดดูจะถูกระบุและบันทึกไว้โดยอัตโนมัติใน Server Log File ของเรา
การใช้ Cookies: Cookies จะทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถโอนข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เพื่อการเก็บบันทึกหรือเพื่อประโยชน์อื่น หากท่านไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลผ่านการใช้ Cookies ก็มีขั้นตอนง่าย ๆ ในบราวเซอร์ส่วนใหญ่ที่ทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการใช้ Cookies ส่วนข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Cookies ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้ Cookies ดังกล่าวนั้นท่านสามารถอ่านได้จากนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ของเรา
ผ่านการใช้ App ของท่าน: เมื่อท่านทำการดาวน์โหลดและใช้ App เราและผู้ให้บริการของเราอาจติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ App เช่นวันเวลาที่ App ในอุปกรณ์ของท่านเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเรา และข้อมูลและไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดไปที่ App ตามหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน
ข้อมูลจากท่าน: อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นวันเกิด เพศ รหัสไปรษณีย์ รวมทั้งข้อมูลอื่น เช่นวิธีการสื่อสารที่ท่านชอบใช้เมื่อท่านให้ข้อมูลดังกล่าวโดยความสมัครใจ
ตำแหน่งสถานที่จริง: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่จริงที่มีการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน
ในบางกรณีเราอาจใช้บริการชำระเงินของบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือการเก็บเงินบริจาคผ่านไซต์ ในกรณีดังกล่าวบุคคลภายนอกรายดังกล่าว (แต่ไม่ใช่เรา) อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ใต้บังคับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว ไม่ใช่นโยบายนี้ ซึ่งเราจะไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อการที่บุคคลดังกล่าวนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผย

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดังต่อไปนี้

ตอบข้อซักถามของท่านและปฏิบัติตามคำขอของท่าน เช่น ส่งจดหมายแจ้งข่าวให้ท่าน หรือตอบคำถามและตอบข้อคิดเห็นของท่าน
ส่งข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้ท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้อาจสำคัญต่อการที่ท่านใช้ไซต์นี้ท่านจะไม่สามารถเลือกงดไม่รับการติดต่อนี้
เพื่อดำเนินการให้การซื้อ และ/หรือการบริจาคของท่านเสร็จสมบูรณ์ เช่น ดำเนินการกับการชำระเงินของท่าน จัดส่งของที่ท่านสั่งให้ท่าน ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการซื้อของท่านและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน
ส่งข่าวและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขายและโครงการต่างๆ ให้ท่าน และส่งบัตรเชิญให้ท่านเพื่อเข้าร่วมในโครงการพิเศษต่าง ๆ
ทำให้ท่านสามารถติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นหรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถติดต่อกับท่านผ่านไซต์เท่าที่ไซต์ที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้
อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมในกระดานข้อความ การพูดคุย (chat) หน้าประวัติย่อ และบล้อค รวมทั้งบริการอื่นที่ท่านสามารถใส่ข้อความและวัสดุต่างๆ (รวมทั้ง Social Media Pages ของเรา)
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เช่น เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการธุรกิจของเรา การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไซต์ของเรา การปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา การทราบถึงแนวโน้มในการใช้งาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของงานส่งเสริมการขายของเรา การปรับปรุงคอนเท้นต์และประสบการ์การใช้งานของไซต์โดยดูจากกิจกรรมที่ผ่านมาขของท่านในไซต์ และการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และการให้บริการแก่ลูกค้า (รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า)
เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติและเพื่อให้มั่นใจว่าไซต์ทำงานอย่างถูกต้อง
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำหรับการใช้ cookies ของเรา โปรดพิจารณานโยบาย cookies
เราอาจใช้ตำแหน่งสถานที่ของอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้บริการและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงสำหรับท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่านรวมกับข้อมูลการเข้าชมโฆษณาของท่านและข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมให้กับคู่ค้าทางการตลาดของเรา เพื่อจัดเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ท่านและเพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
เมื่อเราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมดังนี้ (ก) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมทั้งกฎหมายของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน (ข) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบคำขอจากเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานราชการของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (จ) เพื่อปกป้องการประกอบการของเราหรือของบริษัทในเครือของเรา (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา รวมทั้งท่านและบุคคลอื่น (ช) เพื่อทำให้เราสามารถเรียกร้องการแก้ไขความเสียหายที่เรามีสิทธิได้รับ หรือเพื่อจำกัดค่าเสียหายที่อาจเกิดกับเรา
TSABจะประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งภายในและนอกประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อดำเนินการให้การจองของท่านแล้วเสร็จ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสั่ง (รวมทั้งความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง) ให้ท่าน และเพื่อการบริการลูกค้าและกิจกรรมด้านการตลาด เนื่องจาก server ของเราตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมงานฝ่ายการขายของเราจึงมีอยู่แต่ละท้องถิ่นทั่วโลก สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และโรงเรียนที่นักเรียนเลือกลงคอร์สเรียนนั้นตั้งอยู่แต่ละท้องถิ่นทั่วโลกดังนี้เราจึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทน พันธมิตรทางธุรกิจของเราทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศไทย คู่ค้าทางธุรกิจที่เราแบ่งปันข้อมูลให้นั้นเป็นคู่ค้าที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลรายการคำสั่งซื้อของท่านทางไซต์ เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ที่พักหรือโรงเรียนต่างๆ และคู่ค้าเหล่านี้จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเฉพาะสำหรับการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น และไม่มีคู่ค้ารายใดได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดของคู่ค้าเหล่านั้น โดยTSABจะประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการประมวลผลของTSABกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย การที่ท่านตกลงยอมรับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ท่านตกลงยินยอมต่อการโอนที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่ามีประเทศหลายประเทศนอกประเทศไทยที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกับประเทศไทย การโอนจะทำขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเราจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการให้การปกป้องอย่างเพียงพอ และบริษัทที่ให้บริการโฮสติ้ง/ประมวลผลซึ่งเราใช้เกี่ยวกับไซต์จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

3. ความปลอดภัย

เราจะใช้มาตรการตามสมควรทั้งทางด้านองค์กร มาตรการด้านเทคนิคและมาตราด้านการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลจะมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

หากท่านมีเหตุผลอันเชื่อว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่านไม่ปลอดภัย (เช่นหากท่านคิดว่าความปลอดภัยของบัญชีของท่านที่มีอยู่กับเราอาจเสียไป) กรุณาแจ้งปัญหาดังกล่าวให้เราทราบทันทีโดยติดต่อเราผ่านระบบ “ติดต่อกับเรา – Contact Us”

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

4. การเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และทางเลือกต่าง ๆ

ท่านมีทางเลือกหลายทางในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หากท่านมีความประสงค์จะหยุดได้รับการติดต่อเชิงการตลาดจากเรา วิธีการที่ง่ายที่สุดคือใช้ระบบยกเลิกการรับการติดต่อเชิงการตลาดที่ท่านได้รับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถแจ้งให้เราทราบโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โทรศัพท์ หรือเขียนแจ้ง โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ “ติดต่อกับเรา” ในคำขอของท่านกรุณาระบุว่าท่านมีความประสงค์จะหยุดรับการติดต่อเชิงการตลาดจากเรา
นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรงของบุคคลภายนอกหากเราได้รับและดำเนินการกับคำขอที่ท่านขอไม่ให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์นั้น หากท่านประสงค์จะส่งคำขอดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านระบบ “ติดต่อกับเรา” โดยระบุอย่างชัดเจนว่าท่านขอไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลภายนอกรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรง
ทั้งนี้ขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงอาจไม่มีผลบังคับทันที และเราจะปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้แต่จะไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับคำขอดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านเลือกจะไม่รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากเรา เราอาจยังส่งข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่สำคัญให้ท่านอยู่ และท่านไม่สามารถจะปฏิเสธไม่รับข้อความดังกล่าวได้

เพื่อทำการตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้อง แก้ไขปรับปรุง นำออกไป ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ส่งให้กับเราก่อนหน้านี้ กรุณาใช้ระบบ “ติดต่อกับเรา” และระบุคำขอของท่านไว้อย่างชัดเจน ในคำขอดังกล่าวกรุณาแจ้งให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดที่ท่านต้องการเปลี่ยน หรือท่านอยากให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของเรา หรือแจ้งให้เราทราบขีดจำกัดที่ท่านต้องการกำหนดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ดีอาจมีข้อมูลที่เหลืออยู่ซึ่งจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของเราและสิ่งบันทึกอื่นๆ ซึ่งจะไม่มีการเอาออกไปหรือเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกหลักฐาน และ/หรือเพื่อดำเนินการใดที่ท่านเริ่มไว้ก่อนจะขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบออก (เช่น เมื่อท่านทำการซื้อหรือเข้าไปยังการส่งเสริมการขายท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ได้จนหลังจากดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวเสร็จ)

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

5. ไซต์ของบุคคลภายนอก

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมถึง และเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูล หรือวิธีปฏิบัติของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ดำเนินการไซต์ใดที่ไซต์ของTSABมีลิงค์ของไซต์นั้นอยู่ ทั้งนี้การมีลิงค์ในในไซต์ของTSABไม่ได้มีความหมายเป็นนัยว่าเราหรือบริษัทในเครือให้การรับรองไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น

นอกจากนี้เราอาจทำให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบการทำงานของบุคคลภายนอกซึ่งอนุญาตให้ท่านลงคอนเท้นต์ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านได้ ขอแจ้งว่าข้อมูลที่ท่านส่งให้ผ่านการใช้ระบบการทำงานนี้จะอยู่ใต้บังคับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกรายดังกล่าวไม่ใช่นโยบายฉบับนี้ และเราจะไม่มีอำนาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลที่ท่านให้ผ่านการใช้ระบบการทำงานดังกล่าว

เราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย (รวมทั้งวิธีปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล) ของบริษัทอื่นเช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือผู้พัฒนา app ผู้ให้บริการ app ผู้ให้บริการพื้นที่สังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบ

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

7. การใช้ไซต์โดยผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เรามีโปรแกรมเสนอให้กับผู้เยาว์โดยให้ผู้ใหญ่เป็นผู้สั่งซื้อ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้เยาว์ เราจะต้องจะได้รับความยินยอมของผู้ปกครองจากผู้ใช้ซึ่งมีความประสงค์จะทำการจองหรือสั่งเอกสารแนะนำสินค้าสำหรับโปรแกรมเหล่านี้และเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ตนอาศัยอยู่

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

8. ข้อมูลสำคัญ

ตามปกติเราจะขอไม่ให้ท่านส่ง และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่ออื่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ในไซท์หรือผ่านไซท์ หรือส่งให้กับเรา ในกรณียกเว้นบางกรณีเช่นคำขอทำประกัน เราจะแจ้งวิธีการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรข้อมูลจึงจะปลอดภัย

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

9. การแก้ไขปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้จึงใคร่ขอให้ท่านดูข้อความ “ปรับปรุงครั้งสุดท้าย” ที่เขียนไว้ด้านบนของหน้าเพื่อดูว่าได้มีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะมีผลบังคับเมื่อเรานำนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงมาลงในไซต์

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

10. การติดต่อกับเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราโดยกดคลิกในส่วนนี้

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!