https://www.thaistudyabroad.com

The University of Auckland

The University of Auckland, Auckland CBD, ออคแลนด์ นิวซีแลนด์

University of Auckland: Rankings, Fees, Courses, Admission 2023, Scholarships
University of Auckland ถูกจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเมือง Auckland เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงที่สุดในประเทศซึ่งอยู่ในอันดับที่ 81 ของโลกในการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยแห่งโลก (QS) มหาวิทยาลัยออกแลนด์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2426 ในฐานะที่เป็นวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งนิวซีแลนด์ประกอบไปคณะ 8 คณะ และ 4 สถาบันวิจัยกระจายไปในหกวิทยาเขต มีนักศึกษามากกว่า 40,000 คนและนักศึกษาที่เทียบเท่ามากกว่า 30,000 คน

เนื่องด้วยประเทศนิวซีแลนด์ค่อนข้างเปิดกล้างในเรื่องของการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์จึงสนับสนุนนักศึกษาให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ โดยจะมีการมอบทุนการศึกษาที่หลากหลาย รวมถึงทุนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้สมัครจากประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม และประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งทุนการศึกษาจะมอบให้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และอนุปริญญาสูงกว่าปริญญาตรี

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามากมายสำหรับผู้ที่วางแผนจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2023 ทั้งนี้คุณต้องได้รับข้อเสนอการรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข และต้องลงทะเบียนหรือลงทะเบียนเต็มเวลาในโปรแกรมที่ได้รับอนุมัติจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุน

ทุนการศึกษาสำหรับทวีปตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้มีมูลค่าสูงถึง $10,000 สำหรับค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติใหม่จากประเทศในอาเซียนที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

จุดเด่นของ The University of Auckland

 • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในนิวซีแลนด์ มีนักเรียนนานาชาติ มากกว่า 8,000 คน
 • ตั้งอยู่ในเมืองAuckland เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ และ เป็นเมืองที่คุณภาพชีวิตติดอันดับ 3 ของโลก
 • ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย  ใช้เวลาเดินเพียง5-10 นาที สู่ถนน Queen street  ซึ่งเป็นถนนหลักและย่านshopping
 • ติดอันดับที่ 59 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้รับการว่าจ้างงานมากที่สุด

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนผลภาษา

 • IELTS 6.5 (All band more than 6.0)

Programs:

 • The University of Auckland Certificate in Foundation Studies
 • AUT University Certificate in Foundation Studies
 • Victoria University of Wellington Foundation Studies Programme
 • University of Tasmania International Pathway College
 • Charles Darwin University International College
 • UP International College English Studies
 • The Campbell Institute

ตอนนี้เรายังเสนอโครงการเชื่อมโยงในออสเตรเลียผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแทสเมเนีย

เพื่อให้นักเรียนชาวนิวซีแลนด์ของเรามีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเรามีการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในโอ๊คแลนด์และสถาบันแคมป์เบลซึ่งตั้งอยู่ในเวลลิงตันและโอ๊คแลนด์

พันธมิตรของเรา

เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำสามแห่งในนิวซีแลนด์: มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์, มหาวิทยาลัย AUT และมหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน ในออสเตรเลียเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแทสเมเนียมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ดาร์วินและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบอร์น

หลักสูตรที่น่าสนใจ

1.Foundation Programmes

Foundation Programmes ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้คอมพิวเตอร์และการวิจัย ความรู้รายวิชาที่จำเป็นเช่น การบัญชี แคลคูลัส เคมี คอมพิวเตอร์ การออกแบบ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ฟิสิกซ์ และสถิติ เป็นต้น หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนจะได้รับการการันตีให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย Aucklandในหลักสูตร Undergraduate degree โดยต้องผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. คะแนนเฉลี่ยรวมของคอร์สอยู่ไม่ต่ำกว่าคะแนนขั้นต่ำของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 2. IELTS overall ขั้นต่ำ 6.0 โดยต้องไม่มีคะแนน Band ไหนต่ำว่า 5.5 (บางหลักสูตรอาจกำหนดคะแนนที่สูงกว่านี้)
 3. ผ่านการสัมภาษณ์ การทดสอบ หรือผลงานต่างๆ

โดยหลักสูตรมีดังนี้

 • Foundation Studies Certificate (taught by  Taylors College in Auckland)
 • Certificate in Foundation Studies (taught by UP Education in Auckland)

Entry requirement:

Entry requirement
Minimum Age 16
English language Standard: IELTS 5.0 (no band less than 4.5)

Intensive: IELTS 5.5, no band less than 5.0, or approved equivalent

2. English for academic purpose

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้คุณได้พัฒนาและปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนก่อนที่จะเริ่มเรียนในโปรแกรม Foundation Studies Certificate

3. Preparation for the Foundation Studies Certificate

เป็นหลักสูตร 22-23 สัปดาห์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์โปรแกรม Foundation Studies Certificate ของมหาวิทยาลัย Auckland

Intakes: January and July

Entry requirement:

Entry requirement
Minimum Age 16
English language IELTS score of 4.5 (writing no less than 4.5) or approved equivalent

 

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend