https://www.thaistudyabroad.com

University of Windsor

โปรโมชั่น

Promotion

แจกทุนระดับปริญญาโท 4,000 CAD

University of Windsor

University of Windsor ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 ตั้งอยู่ที่เมือง Windsor ในรัฐ Ontario ประเทศ  Canada ซึ่งเป้นหนึ่งในเมืองที่สงบสุขที่สุดใน top 6

มหาวิทยาลัย Windsor เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมและมุ่งเน้นนักศึกษาโดยมีนักศึกษาเกือบ 15,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายรวมถึงโรงเรียนวิชาชีพหลายแห่งเช่น: กฎหมาย, ธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษา, การพยาบาล, จลนศาสตร์มนุษย์และงานสังคมสงเคราะห์

ที่ University of Windsor มีเปิดสอนตั้งแต่ ระดับ Pathway ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยติวเข้ม ทั้งด้านภาษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ และใช้คะแนน ยื่นเข้าศึกษาต่อที่  Windsor และมีระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้ง หลักสูตรช่วยฝึกงานอย่าง Cooperative Education & Workplace Partnerships ซึ่ง การมาเรียนที่นี่ มุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้รับทั้งเนื้อหาความรู้ และประสบการณ์การทำงาน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์คณาจารย์ซึ่งเป้นบุคคลากรที่ได้รับรางวัลและเจ้าหน้าที่ที่มีความทันสมัยใหม่ ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดค่อนข้างเล็กและบริการนักศึกษาสโมสรและสมาคมที่ครอบคลุม UWindsor มอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา

แผนกลยุทธ์ของ UWindsor มี 5 ลําดับความสําคัญที่เราให้ความสัมคัญและส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนของเรา:

 1. การมอบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีที่ยอดเยี่ยม
 2. การใฝ่หาจุดแข็งในการวิจัยและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3. การสรรหาและรักษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุด
 4. การมีส่วนร่วมและสร้างชุมชนผ่านความร่วมมือ
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ

จากมหาวิทยาลัยสามารถมองเห็นแม่น้ําดีทรอยต์ เป็นหนึ่งในริมน้ําที่สวยที่สุดของแคนาดาและอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอเมริกาเหนือเพียงไม่กี่นาที สถานที่แห่งนี้บ่งบอกจุดแข็งของ UWindsor ในฐานะสถาบันที่มุ่งเน้นในระดับสากลและมีระเบียบวินัยซึ่งช่วยให้นักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความหลากหลายในวงกว้างเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านการศึกษาทุนการศึกษาการวิจัยและการมีส่วนร่วม

หลักสูตรที่เปิดสอน 

มีทั้งระดับ Certificate, Diploma, Undergraduate, Graduate, Continuing Education

ซึ่งมีหลากหลายคณะ ดังนี้

 • Arts, Humanities, and Social Sciences
 • Law
 • Education
 • Nursing
 • Engineering
 • Business
 • Graduate Studies
 • Human Kinetics
 • Science
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend