Northeastern University

195

360 Huntington Ave, Boston, MA 02115, USA

Northeastern University

Northestern University เรียนต่ออเมริกา มหาวิทยาลัย Top 50 สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองบอสตัน (Boston) รัฐแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1898 มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โปรแกรมการศึกษาทางวิชาการแบ่งเป็นภาคคณะหลายภาคและวิทยาลัยหลายแห่งคือ Bouve College of Health Science, College of Arts and Sciences, College of Business Administration, College of Computer Science, College of Criminal Justice, College of Engineering, School of Law, College of Professional Studies และ School of Technological Entrepreneurship

America’s College Town

บอสตันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งโดยมีนักศึกษามากกว่า 250,000 คนจากทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 10 เมืองการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก (QS Best Student Cities 2016) ซึ่งดึงดูดโอกาสทางอาชีพ นายจ้างอันดับบอสตันเมืองที่ดีที่สุดอันดับสองของโลกในการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (QS 2016)

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Northeastern University

มหาวิทยาลัย Northeasternเป็นมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ (US News Education 2019) หัวใจสำคัญของชีวิตการเรียนคือการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการทำงานอย่างมืออาชีพและการวิจัย ติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Princeton Review

Ranked 3rd in the USA for university career services

Top 50 national US university

Ranked #1 university for internships in the USA

Main campus in Boston – #1 student city in the USA

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

ผ่านโปรแกรมการศึกษาแบบร่วมมือที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Co-op) นักเรียนสามารถสลับเทอมการศึกษาเชิงวิชาการที่มีประสบการณ์การจ้างงานเต็มเวลา งาน Co-op มีอยู่ในกว่า 36 รัฐของสหรัฐอเมริกาและกว่า 130 ประเทศ

มหาวิทยาลัยระดับโลก

ด้วยชุมชนนักศึกษาต่างชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา (สถาบันการศึกษานานาชาติปี 2018) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเข้าถึงทั่วโลกอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาต่อต่างประเทศและประสบการณ์การทำงานแบบร่วมมือทั่วโลก

การวิจัยระดับสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับสูงสุดของกิจกรรมการวิจัย (Carnegie Classifications 2015) ในปี 2559-2560 เพียงอย่างเดียวมหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกถึง 140.7 ล้านดอลลาร์

ทำเลที่ตั้งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม

วิทยาเขตหลักอันอบอุ่นสบายของ Northeastern อยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวจากพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ของบอสตันรวมถึงร้านค้าและร้านอาหารทันสมัยบนถนน Newbury

วิทยาเขต

มีโปรแกรมที่วิทยาเขตหลักขในเมืองบอสตันอันเก่าแก่และวิทยาเขตระดับบัณฑิตศึกษาในซีแอตเทิล  และศูนย์กลางธุรกิจและเทคโนโลยีของSilicon Valley ทำเลใจกลางเมืองทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์ทั้งหมดของการใช้ชีวิตในเมืองรวมถึงร้านค้าและร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาที่น่าตื่นเต้น

สัมผัสกับชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา

วิทยาเขตระดับบัณฑิตศึกษา 2 แห่งในศูนย์กลางเทคโนโลยีสมัยใหม่: ในซีแอตเทิลศึกษาที่สำนักงานของ Amazon กับคณะจาก บริษัท ต่าง ๆ เช่น Boeing, Microsoft และ Twitter; ใน Silicon Valley ศึกษาใกล้สำนักงานใหญ่ของ Apple, Google และ Facebook

โปรแกรมที่มหาวิทยาลัย Northeastern

โรงเรียนธุรกิจ D’Amore-McKim

ยกระดับทักษะทางธุรกิจมืออาชีพของคุณด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก D’Amore-McKim School of Business สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในเวลาเพียง 4 หรือ 8 เดือนโดยไม่ต้องใช้ GMAT หรือ GRE คุณสามารถรับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ 12-15 หน่วยกิตซึ่งสามารถโอนไปเรียนปริญญาโทที่ Northeastern หรือหลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัยอื่น

เข้าสู่หลักสูตร MBA โดยตรง

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 24 เดือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพอย่างเหลือเชื่อรวมถึง 6 เดือนประสบการณ์การทำงานที่ได้รับค่าจ้างในเชิงลึกและโครงการให้คำปรึกษาระหว่างประเทศ โปรแกรมนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของสหรัฐอเมริกาในการจัดหางานโดยบัณฑิต 96% ใช้ 3 เดือนหลังเรียน MBA (Bloomberg BusinessWeek 2017)

Northeastern University subject ranking highlights

Route to Northeastern Program option Campus
Preparation program American Classroom Boston
Graduate Global Pathways Boston or Seattle
Pre-Sessional English Off-campus
Enter a degree directly Bachelor’s Completion Program (transfer) Boston
Professionally-focused master’s degrees Boston, Seattle or Silicon Valley
School of Business programs and School of Law LLM Boston

มหาวิทยาลัยมี 9 วิทยาลาลัยเปิดเรียน

 • College of Arts, Media and Design

 • D’Amore-McKim School of Business

 • College of Computer and Information Science

 • College of Engineering

 • Bouvé College of Health Sciences

 • School of Law

 • College of Professional Studies

 • College of Science

 • College of Social Sciences and Humanities

 • Program for Undeclared Students

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ได้รับการ“ เข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข” แต่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขการรับสมัคร ศูนย์ภาษาอังกฤษของ Kaplan International Englishเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษล่วงหน้าในหลายเมืองทั่วสหรัฐอเมริการวมถึงบอสตันและซีแอตเทิล

  นักศึกษาต่างชาติอาจได้รับการยอมรับตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • โปรแกรมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • บัณฑิตเส้นทางสู่โลกที่นำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาโทในวิทยาลัยการศึกษาระดับมืออาชีพ
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตในโรงเรียนธุรกิจ D’Amore McKim

หลักสูตร Global Pathways เส้นทางสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Northeastern University ถือเป็นโอกาสที่คุ้มค่าในการได้รับสัมผัสชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ด้วยการเตรียมพร้อมสู่การศึกษาาในะดับปริญญาตรีและโทต่อไป 

หลักสูตร Global Pathways เตรียมพร้อมในด้านวิชาการเฉพาะด้าน ภาษาอังกฤษ และทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คุณสามารถเลือกเรียนในวิชาการเฉพาะด้านที่สนใจใน 3 ด้านดังนี้

Business and social Science

Engineering, Mathematics, and Couputer Science

Physical and Life Science

เปิดสอนในดือน มกราคม Spring   พฤษภาคม Summer กันยายน Fall สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมของคุณสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและโทต่อไป

ด้วยความมั่นใจในการศึกษาต่อ

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ผ่านเข้าเรียนในหลักสูตร Global Pathways นี้ คุณจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและโท ในสาขาที่ระบไว้ในใบสมัคร

ข้อดีของหลักสูตร Global Pathways 

สามารถโอนหน่วยกิตที่ได้เรียนไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี รวมถึง Northeastern University

มหาวิทยาลัยออกใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขให้

ใช้ผลภาษาอังกฤษต่ำกว่าในการเข้าเรียน

สามารถลงเรยีนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ที่ Kaplan ถ้าผลภาษาไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

เตรียมพร้อมหลักสูตร GMAT/GRE สำหรับปริญญาโท

สามารถใช้ผลคะแนนสอบของ KAPLAN ในการเข้าเรียนหลักสูตร Pathways ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้โดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL อีก


Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend