https://www.thaistudyabroad.com

เรียนภาษาที่ลอนดอน

103

Stafford House School of English

โรงเรียน Stafford House  School of English มีประสบการณ์ในการให้บริการสอนภาษาอังกฤษนานถึง 60 ปีด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เยี่ยมยอดที่สุดของอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนมีทั้งหมด 4 สาขา คือ London, Brighton, Canterbury และ Cambridge ซึ่งโรงเรียน Stafford House School of English เป็นสมาชิกของ Cambridge Education Group ตั้งแต่ปี 1952 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมนักเรียนในการเรียนต่อสู่ระดับมหาวิทยาลัย

โรงเรียน Stafford House School of English London เปิดทำการขึ้นในปี 2011 แต่ด้วยประสบการณ์ถึง 60 ปี ที่โรงเรียนของเราเปิดทำการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนของเรามากมายได้ประสบความสำเร็จ ด้วยมาตรฐานระดับสูง และเติมเติมความสามาถของนักเรียน และ London เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญมากมาย รวมถึงสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป้น Hampton Court ที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังของ King Henry VIII ซึ่งสามารถเข้าเยี่ยมชมได้  และ Windsor Castle เป็นสถานที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ ของโลก มีอายุกว่า 900 ปี อีกทั้งการคมนาคมที่สะดวกสบายโดยรถประจำทางและรถไฟ รักเรียนสามารถใช้เวลาในการเดินทางไปยังจุดหมายในระยะเวลาไม่นาน ผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ ดังนั้น ลอนดอนจึงเป็นเมืองที่ควรพักและเรียนอยู่อย่างไม่ต้องสงสันของอังกฤษ

หลักสูตรที่น่าสนใจของของ Stafford House School of English

General English

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทั้ง Listening, Speaking, Reading และ Writing พร้อมทั้งพัฒนา Grammar และ Vocabulary ที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับ Certificate เพื่อเป็นการรับรองอีกด้วย เหมาะสมหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมพื้นฐานเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนที่สมัครต้องอายุทั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

 

Intensive English

เป็นหลักสูตรที่ฝึกภาษาอังกฤาอย่างเข้มข้นทั้งวัน นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียน อาจารย๋์อย่างต่อเนื่องทำให้ทักษะของนักเรียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากจะพัฒนาในทักษะที่สำคัญทั้ง 4  แล้ว หลักสูตรนี้เพิ่มเติมในเรื่องของรายวิชาเลือก ไม่ว่าจะเป็น British culyure, Art&Design, the media , music ,literature, business และอีกมากมายตามความสนใจของนักเรียน อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่เตรียมตัวให้นักเรียนเตรียมสอบ IELTS

Business English

เป็นหลักสูตรที่นักเรียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีระดับภาษาที่ Intermediate ขึ้นไป หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้ศัพท์ทางธุรกิจเพื่อปรับใช้ในที่ทำงาน พัฒนาทักษะที่สำคัญในวงการธุรกิจ มีแนะนำสำหรับการฝึกงานอีกด้วย นับว่าเป็นหลักสูตรที่เตรียมนักเรียนเข้าสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

English for Exam

หลักสูตร IELTS Preparation

เป็นหลักสูตรที่เตรียมตัวนักเรียนเพื่อการสอบ IELTS ที่ใช้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ UK นักเรียนจะได้พัฒนาในการทำข้อสอบ รวมถึงเทคนิคต่างๆที่สำคัญในทำข้อสอบ คำศัพท์ และการเขียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของการสอบ IELTS อาจารย์ที่ทำการสอนมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี

หลักสูตร Cambridge Preparation

เป็นหลักสูตรที่เตรียมตัวนักเรียนเพื่อการสอบ Cambridge ที่ใช้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ UK นักเรียนจะได้พัฒนาในการทำข้อสอบ รวมถึงเทคนิคต่างๆที่สำคัญในทำข้อสอบ คำศัพท์ และการเขียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของการสอบ Cambridgeอาจารย์ที่ทำการสอนมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี รวมถึง การสอบ PET, BEC, TOEFL, และ TOEIC อีกด้วย

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend