Showing 193-201 of 201 results

ขอทุนเรียนต่อต่างประเทศนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

6 กุมภาพันธ์ 2019
0

นักเรียนไทยหลายๆ คน ยังไม่เข้าใจว่าการที่เราจะได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไร แล …

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

6 กุมภาพันธ์ 2019
0
การวางแผนการเดินทาง หลังจากที่นักศึกษาได้การตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาและได้รับวีซ่านักเรียนแล …

เอกสารวีซ่าโดยทั่วไปใช้อะไรบ้าง Statement คืออะไร

11 มิถุนายน 2018
0

การเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ว่าจะไปเรียนต่อหรือไปทำงาน เรื่องสำคัญที่พลาดไม่ได้คือการยื่นขอวีซ่าที่เ …

แนะสิ่งที่ต้องทำหากต้องการหางานในต่างประเทศระหว่างเรียน

11 มิถุนายน 2018
0

เชื่อว่าคนที่กำลังสนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ ต้องคิดเรื่องการไปทำงานพิเศษอย่างแน่นอน เพราะต้องการเพิ่ม …

5 ขั้นตอนต้องรู้ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ

11 มิถุนายน 2018
0

การเรียนต่อต่างประเทศที่ไม่ว่าจะเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโท ต่างก็ต้องพึ่งพาความมุ่งมั่นและตั้งใจจ …

ข้อดีของการเลือกใช้บริการ Agent

11 มิถุนายน 2018
0

การเดินทางเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องเตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน ไม่ว่า …

เรียนต่อประเทศไหนดี

11 มิถุนายน 2018
0

การเรียนต่อต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนและนักศึกษาหลายคนใฝ่ฝันเป็นอย่างมาก เพราะจะได้พบกับป …

การเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ และขั้นตอนการสมัคร

11 มิถุนายน 2018
0

การเรียนต่อต่างประเทศเป็นหนึ่งในความฝันของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะคนที่มีทักษะด้านภาษาที่ดี วิชาการใช้ได …

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com