ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปแลนด์

294

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปแลนด์

โปแลนด์ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของยุโรป มีพื้นที่ทั้งหมด 312,679 ตารางกิโลเมตร (120,728 ตารางไมล์) เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่เจ็ดในทวีปนี้ ประชากรโปแลนด์มีจำนวนเกือบ 38 ล้านคน เมืองหลวงคือวอร์ซอ (ประมาณ 2 ล้านคน) โปแลนด์ชายแดน 7 ประเทศ: เยอรมนีตะวันตก, สาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียในภาคใต้, ยูเครน, เบลารุสและลิทัวเนียทางทิศตะวันออกและรัสเซียทางเหนือ

  • ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐโปแลนด์ / Rzeczpospolita Polska
    (แบบสั้น: โปแลนด์ / Polska)
  • อิสรภาพ : 11 พฤศจิกายน 2461 (ประกาศสาธารณรัฐ)
  • ประเภทของรัฐบาล : สาธารณรัฐ
  • สถานที่ : Central Europe

Image result for map of poland

อากาศในโปแลนด์

สภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง อุณหภูมิฤดูร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ° C (68 ° F) ถึง 30 ° C (86 ° F) ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 3 องศาเซลเซียส (37.4 องศาฟาเรนไฮต์) ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึง -8 ° C (17,6 ° F) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาศัยอยู่ในโปแลนด์

การทำงานในโปแลนด์

ในเมืองในโปแลนด์นักเรียนสามารถหางาน part-time ทำงานนอกเวลาในขณะที่คุณกำลังเรียนอยู่
นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์ทำงานในขณะที่ศึกษาในประเทศโปแลนด์ตราบใดที่ยังเรียนอยู่ในสถาบัน นักศึกษาที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิก EU ต้องมีใบอนุญาตอยู่อาศัยที่ถูกต้อง
อนุญาตให้ทำงาน 20 ชม. ในระหว่างการศึกษารวมทั้งทำงานเต็มเวลา 3 เดือนในช่วงวันหยุด 

ทำงานหลังจากจบการศึกษา BLUE CARD

ผู้เชี่ยวชาญทุกประเภทสามารถสมัคร Blue Card ได้เมื่อหานายจ้างแล้ว เริ่มต้นใช้งานได้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและต่ออายุได้อีก 3 ปีและสามารถทำงานได้ทั่วประเทศในสหภาพยุโรปในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Blue Card หลังจากผ่านไป 5 ปีคุณสามารถยื่นขอวีซ่า Permanent Residence ได้

วีซ่าประชาชนที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป / EEA

ประชาชนนอกสหภาพยุโรปและ EEA ต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาวที่สถานกงสุลโปแลนด์ในประเทศของตน ต้องมีใบรับรองการลงทะเบียน วีซ่ามีอายุไม่เกิน 12 เดือนและต้องได้รับการตรวจสอบใหม่ในสำนักงาน Voivodship ท้องถิ่น วีซ่าจะอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศโปแลนด์และในช่วง 3 เดือนแรก ยังเข้าเยี่ยมชมประเทศสมาชิกข้อตกลงเชงเก้นอื่น ๆ การยืดอายุวีซ่าอาจเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น กฎทั่วไปคือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการพำนักอยู่ในโปแลนด์เป็นระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่าจะต้องยื่นขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตนักเรียนต่างชาติต้องมีนโยบายการประกันสุขภาพที่ถูกต้องและมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักและเดินทางกลับประเทศต้นทาง
นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องยื่นขอใบรับรองชั่วคราวภายใน 3 วันนับจากวันที่ข้ามพรมแดนโปแลนด์ เจำเป็นที่จะต้องไปที่สำนักทะเบียนประชากรท้องถิ่นในสำนักงานเทศบาล

ประกันสุขภาพ

เป็นข้อบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะต้องทำการประกันสุขภาพในโปแลนด์ ชาว EU / EEA  ต้องซื้อนโยบายการประกันทางการค้าที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล เพื่อให้ได้นโยบายจำเป็นต้องแสดงใบรับรองการลงทะเบียนบัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวและหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักที่ถูกต้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับhttp://www.nfz.gov.pl/ue/?katnr=5&dzialnr=2&artnr=716&czartnr=2

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

อัตราการเกิดอาชญากรรมในโปแลนด์อยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศในสหภาพยุโรปและต่ำกว่าในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก

ทำไมต้องเรียนที่โปแลนด์?

สำหรับระบบการศึกษาของโปแลนด์ที่มีคุณภาพสูง

คุณภาพของระบบได้รับการรับรองโดย State Accreditation Committee ซึ่งจะตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาของโปแลนด์ทุกแห่ง ตามผลการควบคุมของมหาวิทยาลัยมากกว่า 80% ของโปแลนด์มีการจัดอันดับที่โดดเด่นและดี

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิต

ถึงแม้ว่าโปแลนด์จะผ่านกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่ต้นทุนการครองชีพยังคงต่ำกว่าประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ จำนวนเงินรวม 200-500 ยูโรก็เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของที่พักอาหารและการขนส่ง ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาก็มีการแข่งขันสูงมาก อัตราขั้นต่ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2000-5000 ยูโรต่อปี (ขึ้นอยู่กับสาขาการศึกษา) ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปเพียงไม่กี่เท่า

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในโปแลนด์มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 650 ปีในการให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง

นักศึกษาสามารถอาศัยอยู่ในหอพักหรือสามารถเช่าอพาร์ทเมนท์ส่วนตัวได้ หลายห้องเช่าในอพาร์ทเมนต์ขนาดใหญ่

หอพัก

มหาวิทยาลัยในโปแลนด์หลายแห่งมีหอพักของตัวเองซึ่งมักเป็นที่พักที่ถูกที่สุดสำหรับนักเรียน มาตรฐานของหอพักต่างกันจึงควรตรวจสอบก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย คุณควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายของบ้านนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ค่าที่พักในหอพักจะอยู่ที่ประมาณ 60-80 ยูโรต่อเดือนสำหรับห้องพักที่ใช้ร่วมกันและระหว่าง 100-150 ยูโรสำหรับห้องเดี่ยว

พาร์ทเมนท์ส่วนตัว / ห้องพักในอพาร์ตเมนต์

นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากเช่าอพาร์ทเมนต์ / แชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือเช่าห้องในอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่กว่า ค่าใช้จ่ายของห้องขึ้นอยู่กับเมือง ค่าเช่าเฉลี่ยรายเดือนของห้องพักอยู่ที่ 150 และ 200 ยูโรค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ขึ้นอยู่กับเมืองสถานที่และขนาด ค่าเช่ารายเดือนเฉลี่ยของแฟลตขนาดเล็กหนึ่งห้องอยู่ที่ประมาณ 300/350 ยูโรที่กรุงวอร์ซอ

นักเรียนต่างชาติในประเทศโปแลนด์ 2017

มีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 65 793 คนจาก 166 ประเทศที่ศึกษาในโปแลนด์มากกว่า 8,500 คนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 15%) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยของโปแลนด์ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติคิดเป็น 4.88% ของจำนวนนักเรียนในประเท

Image result for warsaw poland

ค่าครองชีพ

โปแลนด์กำลังดำเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนการครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ จำนวนเงินรวม 200-500 ยูโรก็เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของที่พักอาหารและการขนส่ง ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการศึกษาที่แข่งขันได้มาก

อัตราต่ำสุดสำหรับการศึกษาคือ 2,000 ยูโรต่อปีซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปเพียงไม่กี่เท่า สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโปแลนด์มีการเติบโตอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลในระดับสูงโปแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัยกว่าประเทศในยุโรป

ร้านอาหาร
ห้องอาหารราคาไม่แพง 4.86 €
มื้ออาหารสำหรับ 2, ร้านอาหารระดับกลาง, สามคอร์ส 21.85 €
Combo Meal ที่ McDonalds หรือที่คล้ายกัน 3.89 €
เบียร์ในประเทศ (ร่าง 0.5 ลิตร) 1.58 €
เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) 1.70 €
คาปูชิโน่ (ปกติ) 1.73 €
โค้ก / เป๊ปซี่ (ขวด 0.33 ลิตร) 0.89 €
น้ำ (ขวด 0.33 ลิตร) 0.67 €
ตลาด
นม (ปกติ), (1 ลิตร) 0.63 €
ก้อนขนมปังขาวสด (500 กรัม) 0.64 €
ข้าว (ขาว), (1 กก.) 0.82 €
ไข่ (12) 1.68 €
ชีสท้องถิ่น (1 กก.) 5.40 €
อกไก่ (ไม่มีกระดูก, ไร้ผิว), (1 กก.) 3.87 €
แอปเปิ้ล (1 กก.) 0.76 €
ส้ม (1 กก.) 1.12 €
มะเขือเทศ (1 กก.) 1.21 €
มันฝรั่ง (1 กก.) 0.45 €
ผักกาดหอม (1 หัว) 0.62 €
น้ำ (ขวดขนาด 1.5 ลิตร) 0.47 €
ขวดไวน์ (ช่วงกลาง) 4.86 €
เบียร์ในประเทศ (ขวด 0.5 ลิตร) 0.71 €
เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) 0.99 €
ชุดบุหรี่ (มาร์ลโบโร) 3.16 €
การขนส่ง
ตั๋วขาจร (การคมนาคมในประเทศ) 0.78 €
รายเดือน (ราคานักเรียน) 13.80 €
Taxi Start (ภาษีปกติ) 1.46 €
แท็กซี่ 1 กม. (ราคาปกติ) 0.58 €
แท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (ภาษีปกติ) 8.50 €
เบนซิน (1 ลิตร) 1.36 €
โฟล์คสวาเกนกอล์ฟ 1.4 90 KW Trendline (หรือรถใหม่เทียบเท่า) 15,783.39 €
เสื้อผ้าและรองเท้า
กางเกงยีนส์ 1 คู่ (Levis 501 Or Similar) 63.71 €
ชุดฤดูร้อน 1 ชุดในร้านสต็อก (Zara, H & M, … ) 32.14 €
รองเท้าคู่ของ Nike 1 คู่ 64.31 €
รองเท้าหนังผู้ชาย 1 คู่ 65.09 €
เช่าต่อเดือน
อพาร์ทเมนท์ (1 ห้องนอน) ใน City Center 361.79 €
อพาร์ทเมนท์ (1 ห้องนอน) นอกศูนย์ 271.17 €
อพาร์ทเมนท์ (3 ห้องนอน) ใน City Center 655.91 €
อพาร์ตเมนต์ (3 ห้องนอน) นอกอาคาร 489.74 €

 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend