https://www.thaistudyabroad.com

เตรียมตัวเมื่อเดินทางมาถึงแคนาดา Arrival Canada

กรอกสิ่งของต้องสำแดง Declaration Card

 • ก่อนที่คุจะถึงสนามบินในแคนาดา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้บัตรสำแดง Canada Border Services Agency (CBSA) แก่คุณ
 • เว็บไซต์ CBSA  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนี้ กรอกแบบฟอร์มนี้บนเที่ยวบิน

ไปที่ศุลกากร / ตรวจคนเข้าเมือง

 • เมื่อคุณมาถึงสนามบินในแคนาดาคุณจะเห็นป้ายบอกทางทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตามป้ายที่อ่านว่า Arrivals and Customs (หรือที่เรียกว่าเขตตรวจคนเข้าเมือง)
 • เมื่อคุณมาถึงศุลกากรจะมีแถวสำหรับพลเมืองแคนาดาและผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองแคนาดา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในแถวที่ถูกต้อง

รับใบอนุญาตการศึกษาของคุณ (Study Permit) สำหรับวีซ่านักเรียน

 • ที่กองตรวจคนเข้าเมืองต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าคุณมาแคนาดาเพื่อศึกษาต่อ จากนั้นเจ้าหน้าที่บอกให้คุณแสดงเอกสารการเดินทางและใบอนุญาตการศึกษาของคุณ
  • หากคุณเรียนที่เข้ามาแคนาดาเป็นครั้งแรกและคุณได้ยื่นขอใบอนุญาตการศึกษานอกแคนาดาคุณจะยังไม่มีใบอนุญาตการศึกษาของคุณ คุณจะมีจดหมายแนะนำตัวแทนซึ่งยืนยันว่าใบอนุญาตการศึกษาของคุณได้รับการอนุมัติ แสดงจดหมายนี้ให้เจ้าหน้าที่ดู
 • จากนั้นคุณจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเข้าเมืองของคุณ (ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนลงสนามบิอยู่ในโตรอนโตมอนทรีออลหรือแวนคูเวอร์)
  • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบเอกสารของคุณ หากทุกอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตการศึกษาของคุณ

Study Permits | University of Calgary

ตรวจสอบใบอนุญาติการศึกษาของคุณเพื่อความถูกต้อง ( Study Permit)

แม้ว่าน้องๆ อาจจะเหนื่อยจากการเดินทาง แต่อย่าลืมอ่านใบอนุญาตการศึกษาของคุณอย่างละเอียดและขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอธิบายสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ

ตรวจสอบใบอนุญาตการศึกษาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ารายการต่อไปนี้ถูกต้อง:

 • การสะกดชื่อของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณ
 • วันหมดอายุในใบอนุญาตการศึกษาของคุณ:
  • วันที่ควรตรงกับวันที่คุณคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน หากหนังสือเดินทางของคุณหมดอายุก่อนวันที่คุณคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใบอนุญาตการศึกษาจะออกให้หมดอายุในเวลาที่หนังสือเดินทางของคุณ หากใบอนุญาตการศึกษาของคุณหมดอายุก่อนหน้านี้ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่นั่นเพราะจะง่ายและรวดเร็วกว่าในการแก้ไข
 • เงื่อนไขคุณสมบัติการทำงาน:
  • หากคุณเป็นนักเรียนต่างชาติ (ไม่ใช่การแลกเปลี่ยน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า   มีการเขียนเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ไว้ในใบอนุญาตการศึกษา
   • อาจทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นอกมหาวิทยาลัยหรือเต็มเวลาในช่วงพักปกติหากเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน  มาตรา 186 (v)  ของกฎข้อบังคับด้านการอพยพและการคุ้มครองผู้ลี้ภัย

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าเมืองในขณะที่คุณอยู่ในแคนาดา

 

เอกสารที่ต้องใช้ เดินทางพร้อมเอกสารเหล่านี้

เมื่อคุณมาถึงแคนาดาคุณต้องผ่านด่านศุลกากรและบริการชายแดนของแคนาดา

พกเอกสารดังต่อไปนี้ติดตัวขึ้นเครื่องบินเพื่อให้คุณสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ศุลกากรแคนาดา

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง
 • วีซ่าผู้พำนักชั่วคราวที่ถูกต้อง (หรือที่เรียกว่าวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา) ค้นหาว่าคุณต้องการวีซ่าหรือไม่
 • ต้นฉบับหรือสำเนาจดหมายตอบรับของคุณจากสถาบันการศึกษา LOA
 • หลักฐานการมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการอยู่ในแคนาดา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน
 • จดหมายแนะนำตัวของคุณที่ออกโดย Citizenship and Immigration Canada และมอบให้คุณที่สำนักงานวีซ่าแคนาดาในประเทศของคุณ
 • เอกสารอื่น ๆ ที่ได้ใช้ในการยื่นวีซ่าและได้รับการอนุมัติวีซ่า
 • ที่อยู่ของสถานที่ที่คุณจะพักช่วงกักตัว 14 วัน
 • ที่อยู่ที่พักในแคนาดา
 • ประกันที่ครอบคลุมโควิด
 • ผลตรวจโควิด ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
 • ดาวโหลด Arrival Canada
 • การจองโรงแรมกับรัฐบาลแคนาดาที่กำหนด 3 วัน
 • ต้องตรวจโควิดอีกครั้งเมื่อไปถึงสนามบิน

ตอบคำถามทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองถามด้วยคำตอบง่ายๆและชัดเจน ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส หากคุณไม่เข้าใจคำถามอย่างชัดเจนให้ขอล่าม มีให้บริการในหลายภาษา

 

 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend