https://www.thaistudyabroad.com

ทุนเรียนภาษาที่แคนาดา

746

ทุนการศึกษา Daniel Lefort Memorial

ทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนสองคนต่อปีที่วางแผนจะเรียนต่อที่ ILSC Montréal

กลุ่มการศึกษาได้สร้างทุนการศึกษาใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่ Daniel Lefort ผู้อํานวยการILSCและ Collège Greystone Montréalซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีนี้ ทุนการศึกษา Daniel Lefort Memorial เป็นทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนสูงถึง $ 5,000 CAD ซึ่งจะมอบให้กับภาษาฝรั่งเศสหนึ่งภาษาและนักเรียนภาษาอังกฤษหนึ่งคนในแต่ละปีเพื่อศึกษาต่อที่ ILSCหรือ Collège Greystone Montréal. ทุนการศึกษานี้สําหรับนักเรียนต่างชาติที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการชุมชน มันสร้างขึ้นจากมรดกของแดเนียลในการส่งเสริมความหลากหลายและทําให้ความต้องการของผู้อื่นก่อนของเขาเอง

dan and students

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา Daniel Lefort Memorial ใบสมัครจะต้อง:

 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการและการเรียนรู้โดยมีประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครมาก่อนมีส่วนร่วมในการบริการชุมชน
 • มีความเต็มใจและสามารถศึกษาต่อที่ ILSC Montréal ผู้สม้ัครต้องรับผิดชอบค่าตั๋ว ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตัวเอง
 • ให้คําอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสาเหตุที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสมีความสําคัญต่อการเติบโตของพวกเขา
 • สามารถรักษาความปลอดภัยวีซ่า CAQ หรือการอนุมัติการเดินทางอื่น ๆ ที่จําเป็นในการศึกษาที่ ILSC Montréal ตามความจําเป็น
 • มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีเมื่อเริ่มการศึกษา

ต้องส่งรายการต่อไปนี้เพื่อให้ใบสมัครทุนการศึกษาของคุณได้รับการพิจารณา:

 • ใบสมัครทุนการศึกษาขอที่ TSAB
 • เรียงความ (สูงสุด 1,000 คํา): อธิบายความมุ่งมั่นของคุณต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณเชื่อได้อย่างไรว่าการมีส่วนร่วมของคุณส่งผลกระทบต่อผู้คนและ / หรือองค์กรที่คุณรับใช้? อธิบายว่าคุณคิดว่าประสบการณ์ของคุณสามารถนําไปใช้ในชุมชน Montréal / ILSC อย่างไร
 • ประวัติย่อ: โปรดรวมประสบการณ์นอกหลักสูตรอาสาสมัครและ / หรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงวันที่ชั่วโมงโครงการและความเชี่ยวชาญ

กำหนดการสมัคร

 • ต้องได้รับใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีสําหรับปีปฏิทินถัดไป
 • ผู้สมัครที่ประสบความสําเร็จจะได้รับแจ้งภายในวันที่ 15 ธันวาคม
 • ผู้สมัครทุนการศึกษาจะได้รับเลือกจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และครูที่โรงเรียน ILSC Montréal ILSC ไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติสีผิวชาติกําเนิดความพิการอายุเพศรสนิยมทางเพศหรือศาสนา

Dan_Hero-Image

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend