https://www.thaistudyabroad.com

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อฮอลแลนด์
พอเลือกวิชาที่อยากเรียนได้แล้ว ก็ให้เข้าไปดูคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละคณะ ข้อสำคัญคือภาษาอังกฤษ น้องๆควรจะสามารถ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีแล้ว เพื่อให้การศึกษาในประเทศฮอลแลนด์เป็นไปอย่างราบรื่น เตรียมตัวหาข้อมูล เตรียมฟิตภาษาอังกฤษ เตรียมเอกสารให้พร้อม มหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อที่จะเปิดเรียนเดือนกันยายนปีถัดไป เอกสารที่ต้องใช้โดยทั่วไปได้แก่

a. วุฒิการศึกษาที่จบมา (ม.6 หรือ ปริญญาตรี) หรือจดหมายรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่
b. เอกสารแสดงผลการเรียน (transcript)
c. ประวัติย่อส่วนตัว (resume)
d. จดหมายอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเรียนวิชานี้ ความยาว 300-400 คำ (motivation letter)
e. หนังสือเดินทาง
f. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL internet based 60 หรือ IELTS 5.0 สำหรับการเรียน preparation course และ TOEFL 80 หรือ IELTS 6.0 สำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
g. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วสำหรับทำวีซ่าเชงเก้น
h. สูติบัตร (ใบเกิด) และเอกสารการแปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ

วีซ่า
หากได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะต้องทำการขอวีซ่านักเรียน (เฉพาะในกรณีที่ไปเรียนระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ถ้าสั้นกว่า 3 เดือนสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวตามปกติ)

การขอวีซ่านั้นทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้เมื่อทางน้องๆตอบตกลงไปเรียนกับมหาวิทยาลัยแล้ว (โดยโอนเงินค่าเล่าเรียนไป หรือแสดงหลักฐานผู้สนับสนุนทุนการศึกษา) มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารมาให้กรอกเพิ่มเติม เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเนเธอร์แลนด์ที่เรียกว่า IND เนื่องจากเอกสารส่วนมาก น้องได้ส่งไปให้มหาวิทยาลัยแล้วตอนที่สมัคร เอกสารช่วงหลังเพิ่มเติมเพื่อขอวีซ่าจึงจะมีแค่หลักฐานการตรวจสุขภาพ ใบรับรองประวัติความประพฤติ และรูปถ่ายเท่านั้น

วีซ่าที่น้องทำการขอไป จะมี 2 ส่วน ส่วนแรก เรียกว่า MVV วีซ่า เป็นวีซ่าเพื่อการเข้าไปอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในระยะยาวกว่า 3 เดือน และส่วนที่ 2 คือ Residence permit หรือใบอนุญาตพำนักอาศัย ทั้ง 2 ส่วนทำงานต่างกันคือ MVV เป็นสติ๊กเก้ออยู่ในหนังสือเดินทางใช้เข้าประเทศ และเมื่อเข้าไปแล้วจึงจะไปรับ residence permit ซึ่งเป็นการ์ดแข็ง และใช้งานเหมือนบัตรประจำตัวประชาชน โดยสามารถใช้เดินทางในยุโรป ในเขตเชงเก้นได้ 26 ประเทศ เหมือนกับเป็นประชาชนยุโรปคนหนึ่ง

ที่พัก
เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเสร็จแล้ว ทางมหาวิทยาลัยก็จะเป็นผู้จัดการหาที่พักให้ด้วย บางมหาวิทยาลัยมีที่พักอยู่ในแคมปัส แต่โดยส่วนมากจะไม่มี มหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางดำเนินเรื่องกับนายหน้าหาที่พักที่ใกล้มหาวิทยาลัย โดยน้องๆจะมีตัวเลือกลักษณะของห้อง (ขนาด ที่ตั้ง การใช้ห้องน้ำหรือห้องครัวรวม) และราคา โดยปกติอยู่ที่ 300-600 ยูโร

เดินทางถึงฮออลแลนด์
หลังจากถึงฮอลแลนด์แล้วก็ยังมีอะไรต้องทำอีก 2-3 อย่าง ได้แก่ การไปรายงานตัวที่สำนักงานเขต เหมือนแจ้งย้ายเข้า เราจะได้มีชื่อในทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฏหมายดัชท์ การมีชื่อในทะเบียนบ้านสำคัญมาก เพราะต้องใช้เป็นที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์สำหรับเอกสารทางการหลายอย่าง เช่น เอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยจะส่งมาให้ทางไปรษณีย์ เอกสารจาก IND หรือไม่ก็ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องใช้เอกสาร ว่าชื่อเราจดทะเบียนอยู่ที่ไหน เพื่อไปเปิดบัญชีธนาคาร โดยปกติทางมหาวิทยาลัยจะจัดการวัน Orientation Day หรือวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต จากธนาคาร และหน่วยงานอื่นๆ มาที่มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้ทำการลงทะเบียนทุกอย่างภายในวันเดียวกันเลย เรียกว่า one stop service แต่บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกมากขนาดนั้น ก็ต้องไปตามสถานที่ราชการต่างๆเอง

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend