https://www.thaistudyabroad.com

เรียนต่อ Chicago

67

ชิคาโก (Chicago) เป็นเมืองตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ รู้จักกันในชื่อ “เมืองแห่งลม” (Windy City) ชื่อเล่นนี้ มีที่มาจากการที่นักข่าวเขียนล้อเลียนนักการเมืองของ ชิคาโกใน ศตวรรตที่ 19 เกี่ยวกับการพูดจากลับกลอกไปมา บางคนเชื่อว่ามีที่มาจากการที่เป็นเมืองที่มีลมพัดแรงตลอดเวลาแต่ไม่ได้มีหลักฐานใดๆเขียนสนับสนุนทฤษฎีนี้ ชิคาโกเป็นเมืองใหญ่อันดับสามในสหรัฐอเมริกาเทียบตามจำนวนประชากร รองจากเมืองนิวยอร์ก และลอสแอนเจลิส เมืองชิคาโกตั้งอยู่ในเคาน์ตีคุก รัฐอิลลินอยส์ เขตมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกา เมื่อรวมเคาน์ตีรอบ ๆ ชิคาโกทั้ง 8 เคาน์ตีจะเรียกเขตว่า ชิคาโกแลนด์ ซึ่งมีประชากรประมาณ 9 ล้านคน

ชิคาโกพัฒนาจากเมืองทุ่งนาจากปี พ.ศ. 2376 (ค.ศ. 1833) กลายมาเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของโลก และในปัจจุบันนับเป็น 1 ใน 10 เมืองสำคัญของโลกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ชิคาโกยังคงเป็นศูนย์กลางทางด้านความเจริญ การเงิน การคมนาคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของเขตมิดเวสต์ ในชิคาโกมีสนามบินอยู่ 3 แห่ง โดยสนามบินโอ’แฮร์ เป็นสนามบินนานาชาติที่มีการจราจรทางอากาศมากที่สุดเป็นหนึ่งในสามของสหรัฐอเมริกา

ประชากรในชิคาโกประกอบด้วยหนึ่งในสามเป็นคนขาว และอีกหนึ่งในสามเป็นคนดำ และที่เหลือเป็นคนกลุ่มอื่น โดยในเมืองชิคาโกแบ่งออกเป็น 77 ชุมชนแยกตามกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัย

 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาตั้งอยู่ในชิคาโก อาธิ มหาวิทยาลัยคาทอลิคที่มีชื่อเสียงคือ มหาวิทยาลัยเดอโปล (DePaul University) และ มหาวิทยาลัยโลโยลา (Loyola University) นอกจากนี้ยังมี มหาวิทยาลัยชิคาโก (The University of Chicago) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการทั่วๆ ไป ส่วน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก มีชื่อเสียงด้านแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโรงเรียนสถาบันศิลปะชิคาโก (School of the Art Institute of Chicago)ที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะอันดับต้นของประเทศ

 

สถานที่ท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) เมืองชิคาโกได้เปิดมิวเซียมแคมปัส (Museum Campus) ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์ เป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ของชิคาโกบริเวณริมทะเลสาบมิชิแกนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแกรนต์ปาร์ก (Grant Park) พิพิธภัณฑ์ฟิลด์ พิพิธภัณฑ์ที่มีฟอสซิลของไดโนเสาร์สมบูรณ์ที่สุดในโลกที่รู้จักในชื่อว่า “ที.เร็กซ์ ซู” (T.Rex Sue) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชดด์ (Shedd Aquarium) และ หอดูดาวแอดเลอร์ (Adler Planetarium) และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชิคาโก ในเขตแกรนต์ปาร์กมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงชื่อว่าสถาบันศิลปะชิคาโก หรือ “อาร์ตอินสติตูตออฟชิคาโก” (Art Institute of Chicago) ที่ตั้งอยู่บนถนนมิชิแกน ในศูนย์กลางเมืองชิคาโก หรือที่เรียกว่าดาวน์ทาวน์ จะมีวิลลิสทาวเวอร์ (Willis Tower) ตึกที่ได้ชื่อว่าเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกในช่วง ปี พ.ศ. 2517-2546 และตึกจอห์นแฮนค็อก (John Hancock Tower) และ วอเตอร์ทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างชิ้นเดียวที่รอดจากไฟไหม้ใหญ่ของชิคาโก นอกจากนี้ในดาวน์ทาวน์ยังมีห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารต่างๆ

ภูมิอากาศ นครชิคาโกได้รับสมญานามว่า “Windy City” เนื่องจากมีกระแสลมพัดแรงตลอดปี ภูมิอากาศจะผันผวน แต่ไม่เคยปรากฏภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือพายุเฮอร์ริเคน

ประชากร ประมาณ 5 ล้านคน (1999)

การปกครอง นายกเทศมนตรี และ City Council เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการและปัญหาต่าง ๆ ในนครชิคาโก

ธุรกิจ นครชิคาโกเป็นหนึ่งในผู้นำทางตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เงินตรา เป็นตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายล่วงหน้า เป็นสำนักงานใหญ่ของธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ Amoco Corporation, Motorola, McDonald’s Corporation Ameritech, Sears Robuck and Company, Sara Lee Corporation ฯลฯ และเป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุด ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 4 อันดับแรกของนครชิคาโก ได้แก่ First National Bank of Chicago, Northorn Trust Company, La Salle National Bank และ Harris Trust and Saving Bank

การคมนาคม นครชิคาโกเป็นหนึ่งศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางรถยนต์ ทางอากาศ และทางรถไฟ สนามบิน O’Hare เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุด มีผู้โดยสารเดินทางผ่านมากกว่า 67 ล้านคนต่อปี และมีเที่ยวบินรวมทั้งปีกว่า 9 แสนเที่ยวบิน

การสาธารณสุข นครชิคาโกมีโรงพยาบาลกว่า 95 โรง ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Cook County Hospital, Northwestern Memorial Hospital, St.Joseph Medical Center ฯลฯ
 

นครชิคาโก เป็นหนึ่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  • ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ทางบก เรือ อากาศ
  • การผลิตลูกกวาด ขนมคุ๊กกี้ ไส้กรอก และเนื้อสัตว์
  • ศูนย์กลางการจัดงานประชุมและการแสดงสินค้า
  • ธุรกิจส่งของทางไปรษณีย์
  • อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่นอน หมึกพิมพ์
  • อุตสาหกรรมทีวีและวิทยุ
  • เครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์
  • มีโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดคือ Conrad Hilton
  • มีอาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุด คือ The Merchandise Mart
  • มีศูนย์จัดนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุด คือ Mc Cormick Place

ชุมชนไทย ในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียงมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแพทย์ วิศวกร พยาบาล เจ้าของร้านอาหารไทย มีวัดไทย 8 วัด มีสมาคมและชมรมของคนไทยมากกว่า 10 แห่ง มีหน่วยราชการไทย 2 แห่ง ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (ตั้งแต่ พ.ศ. 2522) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก (ตั้งแต่ พ.ศ. 2534)

มลรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกมีขอบเขตรับผิดชอบจำนวน 12 มลรัฐ คือ Illinois, Indiana , Iowa, Kentucky, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota และ Wisconsin

ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและกระทรวงต่างประเทศ

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend