เรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพอเมริกา

472

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ หลักสูตรภาคพิเศษ

Fundamental Studies in Bussiness and Entrepreneurship สร้างความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ และเรียนรู้การสร้างธุรกิจขนาดเล็กจากการเรียนหลักสูตรพื้นฐานด้านธุรกิจ (ฝึกงานได้)

 

International Diploma Programs เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในปัจจุบันของคุณด้วยการเรียนแบบเต็มเวลาและการเรียนแบบเข้มข้นในวิชาธุรกิจเฉพาะด้าน ได้รับประกาศนียบัตรใน 2 หรือ 4 เดือน หรือฝึกอบรมด้วยการฝึกงานและการเรียนต่อ มีสองแบบ ได้แก่ 4-MONTH IDP CERTIFICATE PROGRAMS และ ADDITIONAL IDP STUDY OPTIONS

4-MONTH IDP CERTIFICATE PROGRAMS ประกอบด้วย

 • Business Administration
 • Finance
 • Global Business Management
 • Marketing
 • Project Management

โปรแกรมประกาศนียบัตรนานาชาติ

ต้นแบบทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพธุรกิจประสบความสำเร็จกับหลักสูตรประกาศนียบัตรระหว่างประเทศ (IDP) จาก UC Berkeley Extension ได้รับการรับรองในสองหรือสี่เดือนหรือรวมการฝึกอบรมของคุณมีโอกาสฝึกงานและการศึกษาต่อไป

2 เดือน และ 4 เดือน หลักสูตรที่เปิดสอน IDP CERTIFICATE PROGRAMS

 • Business Administration
  Gain a practical understanding of business and U.S. business principles
 • Entrepreneurship
  Learn what it takes to successfully launch a small business venture.
 • Finance
  Prepare for an M.B.A. program, a career in finance or a future managing your own company.
 • Global Business Management
  Get the foundation to understand and manage international transactions of all sizes.
 • Management and Leadership
  Get focused, intensive training in the concepts, skills and functions of general management.
 • Marketing
  Understand how to use marketing to drive your company’s success.
 • Project Management
  Learn to develop and lead complex projects in a cross-cultural environment.

ADDITIONAL IDP STUDY OPTIONS ประกอบด้วย

 • 8-Month Program: International Diploma Program 4 เดือน + ฝึกงาน 4 เดือน
 • 12-Month Program: Management and Business Track 
 • 2-Month IDP: Management and Leadership

 

แผนการเรียน

วันเริ่มเรียนและปิดรับสมัคร

Term Start and End Dates Application Deadline
Spring 2016 Jan. 6–April 15, 2016 Nov. 16, 2015
Summer 2016 May 2–Aug. 12, 2016 March 24, 2016
Summer 2016
(2-Month IDP)
June 13–Aug. 12, 2016 May 13, 2016
Fall 2016 Aug. 31–Dec. 9, 2016 July 22, 2016

 

Spring 2017 Jan. 9–April 14, 2017 Dec. 2, 2016
Summer 2017 May 1–Aug. 11, 2017 March 23, 2017
Summer 2017
(2-Month IDP)
June 12–Aug. 11, 2017 May 12, 2017
Fall 2017 Aug. 30–Dec. 8, 2017 July 21, 2017

 

นักเรียนต้องมีผลภาษาในการสมัคร

 • TOEFL: 79 (iBT)
 • IELTS Academic Format: 6.5

 

UC San Diego Extension International Programs

เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษวัฒนธรรม และทางวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ University of California San Diego (UCSD) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆในอเมริกา โดยสถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ซึ่งนักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน ซึ่งคอยช่วยแนะแนวและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนั้นก็เป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนไทยหลายคนเลยทีเดียว

นอกจากนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านประสบการณ์การทำงานหรือศึกษาต่อก็ยังเป็นที่ยอมรับได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนนานาชาติมานานเพราะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ด้วย ในส่วนของ Internship & Working Opportunities นั้นจะได้ 120 ชั่วโมง ทำงานที่ UCSD แล้วยังได้วีซ่าทำงาน (OPT) 1ปี หลังจากที่ศึกษาในหลักสูตร Business Certificate ไปแล้วสามในสี่ของหลักสูตร

Certificate Programs

Program
Schedule
Length
Costs
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Proficiency

2017

Winter 2017: Jan 10 – Mar 24

Spring 2017: Apr 4 – Jun 16

Summer 2017: Jun 27 – Sept 8

Fall 2017: Sept 26 – Dec 8

10 weeks, schedule varies Application Fee: $200
Tuition: $4,750
Books/Materials: $200 – $500 per quarter
International Student Services Fee: $350
Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

2017

Winter 2017: Jan 10 – Jun 16

Spring 2017: Apr 4 – Sept 8

Summer 2017: Jun 27 – Dec 8

Fall 2016: Sept 26 – Mar 14, 2018

 

2 quarters, schedule varies Application fee: $200
Tuition: $8,300
Books/Materials: $200-300
International Student Services Fee: $700
Summer Intensive TEFL

 

2016

 

Summer 2016: Jun 21 – Sept 2
2016 Application Deadlines:

 

Summer 2016: Jun 10, 2016

 

 

 

10 weeks, schedule varies Application fee: $200
Tuition: $8,300
Books/Materials: $200-300
International Student Services Fee: $350
Special Studies in TEFL

2017

Winter 2016: Jan 10 – Mar 24

Spring 2017: Apr 4 – Jun 16

Summer 2017: Jun 27 – Sept 8

Fall 2017: Sept 26 – Dec 8

11 weeks, schedule varies Application Fee: $200
Tuition: $4,750
Books/Materials: $200 – $500 per quarter
International Student Services Fee: $350
Certificate in Teaching English Grammar (TEG)

2017

Winter 2017: Jan 10 – Mar 24

Spring 2017: Apr 4 – Jun 16

Summer 2017: Jun 27 – Sept 8

Fall 2017: Sept 26 – Dec 8

Varies, certificate must be completed while enrolled in the six-month TEFL certificate or Special Studies in TEFL TEG Certificate Fee: $100
Teaching English to the Young Learner (TEYL)

2017

Winter 2017: Jan 10 – Mar 24

Spring 2017: Apr 4 – Jun 16

Summer 2017: Jun 27 – Sept 8

Varies, certificate must be completed while enrolled in the six-month TEFL certificate or Special Studies in TEFL TEYL Certificate Fee: $100
Business Essentials
(One Quarter)

 

 

2016

Jan 12 – Mar 24

Apr 6 – Jun 16

Jun 29 – Sept 8

Sept 28 – Dec 15

 

1 quarter, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: 7,000
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $350 per quarter

Business Essentials
(Two Quarters)

 

2017

Jan 12 – Jun 6

Apr 6 – Sept 8

Jun 26 – Dec 15

Sept 28 – Mar 23, 2018

2 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $11,500
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $700 for two quarters

Business Essentials
(Three Quarters)

 

2017

Jan 12 – Sept 8

Apr 6 – Dec 15

Jun 29 – Mar 23, 2018

Sept 28 – Jun 15, 2018

3 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $16,000
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $1,050 for three quarters

Business Essentials

(Four Quarters)

 

2017

Jan 12 – Dec 15

Apr 6 – Mar 23, 2018

Jun 29 – Jun 15, 2018

Sept 28 – Sept, 2018

4 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $19,500
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $1,400 for four quarters

Intermediate Business Essentials

(One Quarter)

 

2017

Jan 4 – Mar 24

Mar 29 – Jun 16

Jun 21 – Sept 8

Sept 20 – Dec 15

1 quarter, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $7,000
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $350 per quarter

Intermediate Business Essentials

(Two Quarters)

 

2017

Jan 4 – Jun 16

Mar 29 – Sept 8

Jun 21 – Dec 15

Sept 20 – Mar 23, 2018

2 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $11,500
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $700 for two quarters

Intermediate Business Essentials

(Three Quarters)

 

2017

Jan 4 – Sept 8

Mar 29 – Dec 15

Jun 21 – Mar 23, 2018

Sept 20 – Jun 15, 2018

3 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $16,000
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $1,050 for three quarters

Business Management
(Two Quarters)

 

2017

Jan 4 – Jun 16

Mar 29 – Sept 8

Jun 21 – Dec 15

Sept 20 – Mar 23, 2018

 

2 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $11,500
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $700 for two quarters

Business Management Academic Year
(Three Quarters)

 

2017

Jan 4 – Sept 8

Mar 29 – Dec 15

Jun 21 – Mar 23, 2018

Sept 20 – Jun 15, 2018

3 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $16,000
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $1050 for three quarters

Project Management (Two Quarters)

 

2017

Mar 29 – Sept 8

Sept 20 – Mar 23, 2018

 

2 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $12,500
Books/Materials: $300 – $800 per quarter
International Student Services Fee: $700 for two quarters

 

University and Professional Studies Program เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง และต้องการหลักสูตรที่เตรียมตัวสำหรับการทำงาน นอกจากนี้สำหรับนักเรียนที่วางแผนที่จะเรียนต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา ในบางวิชาสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้

 

Certificate Program

 • Business Certificate Programs
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Programs

 

สอบถามและขอรับรายละเอียด click

University of California, Irvine Extension

Certificates for Internationals a department of University Extension เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย UC Irvine เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนภาษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนมานานกว่า 30 ปี และยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลรวม 3 ครั้งในปี 1995 และ 2004

โปรแกรมรับรองและการฝึกงาน

แต่ละหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังจบการศึกษาของเราให้โอกาสที่จะไปนี้:

 • เพิ่มมูลค่าของการศึกษาระดับปริญญาของคุณและปรับปรุงทักษะและความรู้ในพื้นที่ของคุณของความเชี่ยวชาญในเวลาเพียง 3 เดือน
 • ได้รับประสบการณ์ในการทำงานในทางปฏิบัติและใช้ทฤษฎีทางวิชาการในการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของคุณของการศึกษา
 • เข้าร่วมการสื่อสารมืออาชีพสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของคุณและเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพของคุณ
 • รับนักวิชาการให้คำปรึกษา
 • มีส่วนร่วมในการศึกษานอกสถานที่ที่จะสังเกตเห็นมืออาชีพชาวอเมริกันในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • พัฒนาเครือข่ายมืออาชีพของเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันและต่างประเทศ
 • พิจารณาตัวเลือกการฝึกอบรมปฏิบัติ (OPT) หลังจาก 9 เดือนของการศึกษาแบบเต็มเวลา

 

OPT (Optional Practical Trainning) นักเรียนสามารถทำ

 • OPT 12 ฝึกงานแบบรับรายได้ 1 ปีเต็มหลังจากจบหลักสูตร 9 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + Internship 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ECP 6 เดือน   + OPT 12 เดือน

 

โปรแกรมการเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

UC Irvine เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่จะนำเสนอโปรแกรมการจัดทำบริการเต็มรูปแบบของตัวเองรวมไปถึง:

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีเตรียม (IUPP)

เพิ่มโอกาสของการเข้าศึกษาต่อใน UC Irvine และความสำเร็จของคุณเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรระดับปริญญาตรีการเตรียมการทดสอบอย่างเข้มข้นรสนิยมวัฒนธรรมและการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติการเตรียม Program (IGSPP)

ทักษะการศึกษาจบการศึกษาของคุณได้รับประสบการณ์ในทางปฏิบัติและได้รับความช่วยเหลือในการประยุกต์ใช้ในการจัดอันดับสูงจบการศึกษาในโปรแกรมการเตรียมการที่ครอบคลุม

 

 

OPT ( Optional Practical Trainning) นักเรียนสามารถทำ

 • OPT 12 ฝึกงานแบบรับรายได้ 1 ปีเต็มหลังจากจบหลักสูตร 9 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + Internship 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ECP 6 เดือน + OPT 12 เดือน

 

 

The Manhattan Institute of Management (MIM)

MIM เป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1984 เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงในการศึกษาในหลักสูตรทางธุรกิจ  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ มามากกว่า 26 ปีและ มีนักเรียนมากกว่า 5000 คนจากหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่ง MIM ตั้งอยู่ในใจกลางของ Wall Street ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา และการเงินของโลก สถาบัน MIM ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในโลกธุรกิจ ซึ่งบรรยากาศในการสอนเป็นไปเองน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เพราะสถาบันมี workshop อยู่ตลอด ทำให้นักเรียนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรที่น่าสนใจของ MIM

Six- Month International Business Program

นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะมีความเข้าใจในการจัดการซึ่งเป็นผลดีต่อความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจที่มีอยู่ตลอด เป็นความรู้ที่รวมกันระหว่าง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ โลกธุรกิจ นอกจากการฟังบรรยายจะมีการทำ Coursework เพื่อฝึกฝนใน Company Training Program ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะได้รับ Certificate

จำนวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรนี้ – 318 ชั่วโมง

Course/ Unit Title Hours
Core:  Business Law and Ethics 30
Core:  International Trade and Business 30
Core:  Investment Management and   Corporate Finance 30
Core:  Principles of E-Commerce/   e-Business 30
Core: Advertising Management 30
Core:  Intensive Business English 30
Elective: Principles   of Accounting I
Elective:  Principles of    Accounting II 30
Elective:  Corporate Management and   Business Environment 30
Elective:  Information Systems and   Operations Management 30
Elective:  Corporate Governance 30
Elective:  Principles of    Marketing 30
Elective:  Organizational Behavior and   Change 30
Elective:  Human Resource Management 30
Elective:  Managing    Innovation  and Technology 30
Elective:  Business Policy and Strategy 30
Elective:  Financial Accounting and   Management 30
Elective: Business English and Communication 30
Core:Business Capstone   Project/ICTP/Research  Project 108

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TOEEL 550 คะแนนขึ้นไป
 • จดหมาย Advance Level of English Proficiency โดย Foreign Business School

ค่าเรียนหลักสุตร : $5,500

 

Three Month Intensive Business English Program

หลักสูตรถูกออกแบบให้นักเรียนชำนาญในเรื่องของ Framework of terminologies, Vocabulary, Written และ Verbal Skill ซึ่งสามารถใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมั่นใจ เราจะใช้กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร เข้ามาร่วมศึกษาด้วยนอกจาก textbook ของทางสถาบัน รวมถึงการนำเสนองาน ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับ Certificate

จำนวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรนี้  240 ชั่วโมง

Course/ Unit Title Hours
Intensive Business English 30
Business English and Organizational   Communication 30
Business Law and Ethics 30
Applied Business English for Financial   Marketing 30
Applied Business English for Negotiation and   Presentation 30
Applied Business English for Global Strategy 30
Cross-Cultural Communication 30
Applied Business English for Total   Management Quality 30

ค่าเรียนหลักสุตร : $4,500

 

MIN Certificate Program: Business Certificate Program ประกอบด้วย

 • Certificate in Finance
 • Financial Risk Diploma Program
 • Certificate in Internet Technology Management
 • Certificate in Project Management
 • Certificate in Online Marketing and Social Media

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TOEEL 450 คะแนนขึ้นไป หรือ สำเร็จหลักสูตร ESL

 

หลักสูตร ESL ประกอบด้วย

 • ESL – Writing and Reading High-Intermediate Level
 • ESL – Grammar /Oral High Intermediate Level
 • ESL – Writing and Reading Advance Leve
 • ESL – Grammar /Oral Advance Level

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จบ Bachelor Degree หรือนักศึกษาที่ต้องการสมัครในโปรแกรม Business Certificate

ระยะเวลา         6 สัปดาห์ / ESL Certificate Level

12 สัปดาห์ / MIM ESL High Intermediate & Advance Level

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend