วีซ่าอเมริกา

20

คำจำกัดความของวีซ่า

ประเทศสหรัฐอเมริกาออกวีซ่าหลายประเภทให้กับนักศึกษา นักศึกษาเต็มเวลาจะได้วีซ่าประเภท F-1 หรือวีซ่าประเภท M-1

ส่วนคู่สมรสและบุตรของนักศึกษาจะได้วีซ่าประเภท F-2 หรือวีซ่าประเภท M-2

บุคคลแลกเปลี่ยนจะได้วีซ่าประเภท J-1

บุคคลแลกเปลี่ยนหลายคนเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, มาฝึกงาน, มาทำการวิจัยค้นคว้าหรือมาสอน, บ้างก็มาเพื่อทำงานแบบชั่วคราว หรือ Au Pair

หลังจากที่วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษได้ยอมรับนักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มที่เรียกว่า I-20 ไปให้นักศึกษาเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1

ถ้าคุณจะมาเป็นบุคคลแลกเปลี่ยน คุณต้องให้ผู้สนับสนุนของคุณไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวแทนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งแบบฟอร์มDS-2019 มาให้คุณเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเภท J-1

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว

ประเภทวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามอัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) ประเภทวีซ่า รายละเอียด
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 C-1 ผ่านแดน
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 F นักเรียน (สายวิชาการ)
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 M นักเรียน (สายวิชาชีพ)
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 T เหยื่อของการค้ามนุษย์
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
160 เหรียญสหรัฐ 5760.00 U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
190 เหรียญสหรัฐ 6840.00 R ผู้เผยแผ่ศาสนา
265 เหรียญสหรัฐ 9540.00 K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ
205 เหรียญสหรัฐ 7380.00 E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย

หลังจากนักเรียนได้รับบการยอมรับให้เข้าศึกษาที่โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณจะต้องกรอกใบสมัครขอวีซ่าผ่านทางออนไลน์ซึ่งจะเป็นตัวอนุญาตให้คุณสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะสามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ถึงแม้ว่ากระบวนการยื่นใบสมัครขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติหรือบุคคลแลกเปลี่ยนนั้นอาจจะยุ่งยากและซับซ้อน แต่ก็มีนักศึกษาหลายร้อยหลายพันคนที่สามารถแสดงคุณสมบัติที่ต้องการในการสมัครขอวีซ่าได้ทุกปี และในปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ทั้งหมด 447,385 คน

ขั้นแรก ทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารไปให้นักศึกษาเพื่อแสดงถึงการยอมรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถานบันที่ได้รับการอนุญาตจาก U.S. Citizenship and Naturalization Service (USCIS) ว่าสามารถรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียนได้ (คุณจะได้อ่านและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม I-20 สำหรับวีซ่าประเภท F-1 หรือแบบฟอร์ม DS-2019 สำหรับวีซ่าประเภท J-1)

ขั้นที่ 2 การนัดหมายวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ นักศึกษาสามารถได้รับวีซ่านักเรียน 120 วัน ก่อนวันที่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม I-20 และสำหรับบุคคลแลกเปลี่ยนนั้นสามารถรับวีซ่าเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนวันที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม DS-2019 อย่างไรก็ตาม คุณควรจะทำการสมัครขอวีซ่านักเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขั้นที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นค่าระบบคอมพิวเตอร์ที่บันทึกการอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณ เรียกว่า SEVIS

ขั้นที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ขั้นที่ 5 การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำคือ การสมัครขอวีซ่าไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน ถ้าเป็นไปได้คุณควรที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนสามเดือนล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง เพราะถ้าหากมีความล่าช้าเกิดขึ้นที่สถานฑูต คุณก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ หรือเอาไว้สำหรับยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอวีซ่าอีกครั้งในกรณีที่โดนปฏิเสธ ผู้สมัครทุกคนจะถูกส่งรายชื่อไปเพื่อจุดประสงค์ของ Security clearance และในบางประเทศ นักศึกษาอาจจะถูกตรวจสอบเพิ่มเติม การทำกระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติมนี้จะใช้เวลาเพิ่มถึงสองหรือสามสัปดาห์

เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์วีซ่าจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์ในการไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณนั้นคืออะไร จุดประสงค์ทางด้านศึกษาหรือด้านวิชาชีพ

ผลการศึกษาก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เหมือนกับ ถ้าคุณมีผลเฉลี่ยการศึกษาที่ต่ำ คุณต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมคุณถึงจะประสบความสำเร็จถ้าคุณได้ทำการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai Study USA เป็นผู้ดูแลตั้งแต่สมัครเรียน จัดเตรียมเอกสารการยื่นวีซ่า นัดหมายวีซ่า ซื้อค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเตรียมการสัมภาษณ์

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend