ประเภทวีซ่า usa

33

ความรู้ประเภทวีซ่าของประเทศ USA 

การขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (USA. visa)

บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันจำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการที่จะเดินทางเข้าออก หรืออยู่ในประเทศอเมริกาได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นั้นมีอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่ Passport (หนังสือเดินทาง) , US Visa (วีซ่าสหรัฐอเมริกา) และหนังสือ I-20/DS-2019

วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายประเภท แบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะเดินทาง ได้แก่

F-1 วีซ่า – วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ไปเรียน
J-1 วีซ่า – วีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน รวมถึงผู้ที่ไปศึกษาดูงาน และอบรมตามคำเชิญของหน่วยงานในสหรัฐ
B-2 วีซ่า – วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยว
วีซ่า ประเภทอื่นๆ ดูรายละเอียดด้ายล่างเพิ่มเติม

 

ประเภทวีซ่าที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและรายละเอียดเงื่อนไข

  • ผู้สมัครวีซ่าประเภท A, G, C-2, C-3, NATO และวีซ่าสำหรับนักการทูต (ตามที่อธิบายไว้ใน 22 CFR 41.26)
  • ผู้สมัครวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J) ที่จะเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมบางโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯอย่างเป็นทางการ
  • การออกวีซ่าให้ใหม่เพื่อทดแทนวีซ่าตัวเดิมที่ได้ออกไปภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เฉพาะในกรณีที่วีซ่าเดิมนั้นหลุดออกจากหน้าหนังสือเดินทาง หรือจำเป็นต้องออกวีซ่านั้นให้ใหม่เนื่องจากเหตุผลบางประการที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของตัวผู้สมัครเอง
  • ผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นตามข้อตกลงระดับนานาชาติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และทีมงานในภารกิจสังเกตการณ์ ที่ได้รับอนุญาตจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ติดตามของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครที่เดินทางเพื่อทำกิจกรรมการกุศลในบางกรณี
  • พนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางราชการและ
  • บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติงาน ที่ต้องการเดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพและ/หรือพิธีฝังศพ ตลอดจนบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยียนช่วงการรักษาตัวหรือการพักฟื้น

แหล่งอ้างอิง

ustraveldocs

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend