https://www.thaistudyabroad.com

ทำงานหลังเรียนจบอเมริกา

257

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (OPT) และ การฝึกงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำงานหลังเรียนจบอเมริกา

Optional Practical Training (OPT) เป็นหนทางยอดเยี่ยมที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การทำงานจริงกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา OPT ยังได้รับมอบอำนาจจาก U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) ให้สามารถยืดกำหนดเวลากลับประเทศในวีซ่านักเรียนประเภท F1 ได้ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีโอกาสฝึกทำงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

นักศึกษาชาวต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะได้รับการฝึกงานแบบ OPT รวม 12 เดือน หลังจากจบการศึกษาหนึ่งหลักสูตร (นักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกงานแบบ OPT ครบ 12 เดือนแล้ว สามารถสมัครขอฝึกงานเพิ่มเติมได้อีก 12 เดือน หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป) นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้ ทั้งก่อนหรือหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งแบบเต็มเวลาหรือแบบนอกเวลา หากได้รับข้อเสนอให้เข้าทำงานนักศึกษาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครขอฝึกงานแบบ OPT แต่อย่างไรก็ตามงานที่เสนอให้นักศึกษานั้นต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนมาโดยตรง

นอกจากนั้นการทำงานเต็มเวลาหลังจากจบหนึ่งปีการศึกษาแล้ว การฝึกงานแบบ OPT ยังให้สิทธิ์นักศึกษาทำงานในช่วงเวลาปิดเทอมอีกด้วย เช่น ปิดเทอมภาคฤดูร้อน (การฝึกงานแบบ OPT ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา (pre-completion)) หรือการทำงานเสริมนอกเวลา (20 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า / สัปดาห์) ระหว่างภาคการศึกษา (การฝึกงานแบบ OPT ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา) นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ หรือคณะอื่นๆตามรายละเอียดด้านล่าง จะได้รับสิทธิ์ตามกฎ 2008 ของกระทรวงความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security) ให้สามารถยืดเวลากลับประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้ถึง 29 เดือน:

  • คณิตศาสตร์ประกันภัย
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรม
  • วิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีทางทหาร
  • ฟิสิกส์

การขอยืดขยายเวลากลับประเทศนั้น มีไว้ให้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการว่าจ้างจากธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนไว้ในโปรแกรม E-Verifyเท่านั้น www.uscis.gov) เท่านั้น E-Verify เป็นระบบฟรีในอินเตอร์เน็ต ที่ดำเนินการโดย USCIS และกระทรวงความมั่นคงทางสังคม (Social Security Administration) ซึ่งเป็นผู้ที่จะทำการพิจารณาว่าบุคคลใดจะได้รับสิทธิ์ทำงานต่อ

สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ไม่ต้องการที่จะทำการศึกษาถึง 12 เดือนก่อน เพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT CS San Diego Extension’s International Diploma Program (IDP) เสนอการฝึกงานให้นักศึกษาหลังจากที่ทำการศึกษาไปเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตร 4 เดือน จากคณะบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบริหารธุรกิจระดับโลก, การตลาด หรือการบริหารโครงการ วิธีการนี้จะทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถรวมเวลาการศึกษาที่สถาบันกับการฝึกงานไว้ด้วยกัน ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการศึกษาในหลักสูตร MBA มีนักศึกษาจากทั่วโลกมาเข้ารับการศึกษาและฝึกงานในหลักสูตร IDP บางคนเป็นผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วหรือบางคนก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพด้านธุรกิจ หลักสูตร IDP เสนอการฝึกงานในด้านธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา, การบันเทิง, การเงินและการธนาคาร, การดูแลสุขภาพ, การบริการ, การค้าระหว่างประเทศ, การตลาด, การประชาสัมพันธ์ หรือ การโทรคมนาคมสื่อสาร ล่าสุดได้มีการรวมการฝึกงานกับบริษัท Ballena Technologies, บริษัท Bayer Healthcare LLC, บริษัท Comcast Spotlight, บริษัท Shaklee Corporation, บริษัท Siemens, บริษัท Voleon Capital Management LP และโรงแรม Westin St. Francis เพื่อมอบโอกาสและประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานให้กับนักศึกษา ส่วนใหญ่การฝึกงานจะเป็นการทำงานในบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดกลาง

ผู้ช่วยประสานงานด้านการฝึกงานจะช่วยนักศึกษาในด้านการเขียน resume, พัฒนาทักษะในการสอบสัมภาษณ์ และการเข้าร่วมการออกงานต่างๆของบริษัทหลายๆบริษัท เพื่อจะได้มีโอกาสเจอกับนายจ้าง เมื่อนักเรียนได้เข้าฝึกงานแล้ว จะมีอาจารย์ผู้สอน IDP ช่วยแนะนำนักศึกษาในเรื่องหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ผ่านการฝึกงาน รวมทั้งมีหัวหน้างานคอยสังเกตการทำงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพราะการฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน ดังนั้นนักศึกษาชาวต่างชาติจึงสามารถคงสถานภาพนักศึกษาเต็มเวลาไว้ได้ มีนักศึกษาหลายคนที่ฝึกงานจนจบหลักสูตร IDP 12 เดือน ซึ่งเรียกว่าหลักสูตร Management and Business Track แล้วสามารถรับสิทธิ์ฝึกงานแบบ OPT ได้อีก 12 เดือน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น และมีโอกาสที่จะออกไปสมัครงานแล้วได้งานสูงขึ้น

หลักสูตร International Business Professions หลักสูตรการศึกษาจะครอบคลุมถึงการพูดและเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, แนวคิดแบบร่วมสมัย, การเรียนภาษาอังกฤษ และด้านธุรกิจอื่นๆ เช่น การตลาด, การบริหาร, คอมพิวเตอร์, การจัดการโครงการ, หลักสูตรแอนนิเมชั่น, การตกแต่งภายใน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, คำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ และเศรษฐศาสตร์จุลภาค ชั้นเรียนเกี่ยวกับการฝึกงาน, ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน และ การสังเกต การนำเสนอและทักษะการสอบสัมภาษณ์

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend