ยื่นวีซ่าด่วนประเทศอังกฤษ

57

ยื่นวีซ่าด่วนประเทศอังกฤษ

การขอวีซ่าผ่านบริการด่วนพิเศษประเทศอังกฤษ

การบริการแบบด่วนพิเศษเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอวีซ่าเร่งด่วนโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม เพื่อได้รับการพิจารณาใบสมัคร/เอกสาร ภายใน 3-5 วันทำการ ค่าบริการราคา 5,600 บาทต่อคน สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยไม่สามารถยอมรับความต้องการที่จะใช้การบริการด่วนพิเศษได้หลังจากเอกสารวีซ่าของคุณได้ส่งมอบแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัครที่สามารถชำระค่าบริการตรวจลงตราแบบด่วนพิเศษ

 • ผู้ขอวีซ่าประเภท Business Visitors (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมกัน)
 • พนักงานบริษัท/ธุรกิจที่มีชื่อปรากฏในรายการ Business Select Scheme ของUnited Kingdom Visas and Immigration (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมกัน) ด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และมีหนังสือรับรองจากบริษัท
 • ผู้ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (General visitor หรือ Family visitor) เฉพาะผู้ที่เคยได้รับวีซ่าของสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศเขตเชงเก็น ภายในระยะเวลา 5 ปี (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมกัน)
 • บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรของ สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศเขตเชงเก็น สมัครวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
 • ลูกเรือ (Seafarers) ที่ประสงค์ไปทำงานกับเรือในสหราชอาณาจักร และเป็นบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าด้วยเหตุผลเดียวกัน ภายในระยะเวลา 3 ปี ผู้ยื่นวีซ่าต้องมีเอกสารระบุการเป็นลูกเรือ
 • นักบินและลูกเรือที่ยื่นขอวีซ่าประเภท visitors หรือ business visitors และต้องยื่นเอกสารยืนยันอาชีพประกอบหลักฐานการสมัคร
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท Tier 1 Tier 2 และ Tier 4 (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า18 ปี ที่เดินทางพร้อมกัน)

ข้อควรรู้/ข้อควรระวัง

ข้อแนะนำสำหรับผู้ยื่นวีซ่าที่เคยติดประวัติไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาแต่มิได้เป็นการรับรองว่าท่านจะได้รับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตฯ บุคคลที่จะชำระค่าธรรมเนียมฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบด้านการตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร และไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือมีประวัติการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือกระบวนการพิจารณา ใช้เวลามากกว่า 3-5 วันทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมทั้งค่าธรรมเนียมบริการวีซ่าด่วนพิเศษ

การนัดหมายการบริการด่วนพิเศษ

ถ้าผู้สมัครคนใดไม่สะดวกที่จะขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าในช่วงเวลาทำการปกติ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.00-15.00 คุณสามารถใช้บริการในวันเสาร์ได้โดยการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็น 1,500 บาท เพื่อง่ายต่อการใช้บริการนี้ ควรเลือกการบริการด่วนพิเศษเมื่อทำการนัดหมายออนไลน์และจ่ายเงินสด 1,500 บาทเมื่อเข้ามาที่ศูนย์วีซ่า

การบริการห้องรับรอง VIP

ห้องบริการรับรอง VIP ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า มีการบริการดังนี้

 • ไม่ต้องเข้าคิว
 • สบายและเป็นส่วนตัว
 • การคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและการบริการระหว่างดำเนินการยอมรับและบันทึกข้อมูล
 • ฟรีเครื่องดื่มและขนม
 • ฟรีการบริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์
 • ฟรีถ่ายเอกสาร –ถ้าต้องการ (มากสุด 50 แผ่น)
 • ฟรี SMS และการแจ้งเตือนอีเมลล์ (ถ้าต้องการ)

ค่าบริการห้องรับรอง VIP 3,000 บาท ต่อคน รวม VAT 7%

ช่วงเวลาในการนัดหมาย ระหว่าง 8.30 และ 15.00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ต้องทำการจองอย่างน้อยที่สุด 24 ชั่วโมงก่อนทำการนัดหมาย

ข้อควรรู้

เอกสารวีซ่าของคุณจะทำการดำเนินการและตัดสินใจโดยสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย การตัดสินใจออกวีซ่าหรือปฏิเสธวีซ่าทำขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและVFS Global ซึ่งไม่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการ การใช้ ห้องรับรองพิเศษไม่ได้รับประกันว่าจะอนุมัติวีซ่าของคุณหรือส่งผลเวลาในการดำเนินการ

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend