https://www.thaistudyabroad.com

การเลือกสถาบันประเทศอังกฤษ

การเลือกสถาบันประเทศอังกฤษ

สหราชอาณาจักรมีหลักสูตรการเรียนมากมายในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกว่า 160 แห่ง ให้คุณเลือกวิชาที่เหมาะกับตัวเองที่สุด มีสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง สถาบันที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ในระดับโลก สถาบันที่โดดเด่นด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนที่ล้ำสมัย และสถาบันที่เป็นผู้นำด้านการวิจัยอยู่ทั่วประเทศ  ทำให้คุณสามารถเลือกการเรียนที่เหมาะสมกับความคาดหวังและเป้าหมายทางอาชีพของคุณได้  
 
มีมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจำนวนมากที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น วิชาธุรกิจ ศิลปะและการออกแบบ ดนตรี หรือวิศวกรรม ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้ลงลึกตามความถนัดเฉพาะด้าน ห้อมล้อมด้วยเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจเดียวกัน และมีแนวทางที่ชัดเจน

มีมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจำนวนมากที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น วิชาธุรกิจ ศิลปะและการออกแบบ ดนตรี หรือวิศวกรรม ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้ลงลึกตามความถนัดเฉพาะด้าน ห้อมล้อมด้วยเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจเดียวกัน และมีแนวทางที่ชัดเจน

มีข้อมูลมากมายที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกหลักสูตร สถานที่ และสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยสามารถเริ่มได้ที่ Unistats ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่มีข้อมูลเปรียบเทียบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร ผู้เรียนสามารถเลือกข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบได้ตามต้องการ เช่น วิชา โหมดการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานที่เรียน และปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร แต่ละหลักสูตรจะมี “Key Information Set” ที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพที่รับรองคุณวุฒิ ความพึงพอใจของผู้เรียน รวมถึงสถิติการได้งาน และยังสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้ด้วย องค์กรด้านการศึกษาหลายแห่งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรการเรียนของสหราชอาณาจักร อาทิ QS World UniversitiesTimes Higher Education และ The Guardian นอกจากนี้ยังมีองค์กร The People & Planet University League ที่จัดอันดับสถาบันการศึกษาจากผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมอีกด้วย เว็บไซต์ UCAS ก็เป็นแหล่งข้อมูลอีกแห่งที่รวบรวมรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย พร้อมคำแนะนำในการเลือกและสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เว็บไซต์ The Association of Colleges ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศพร้อมด้วยลิงค์เฉพาะของสถาบันและข้อมูลสำคัญที่ผู้เรียนควรทราบ เว็บไซต์หรือหนังสือชี้ชวนของสถาบันการศึกษาจะมีรายละเอียดของหลักสูตรอย่างครบถ้วน รวมถึงเรื่องราวความสำเร็จของศิษย์เก่า บล็อกส่วนตัวของนักศึกษา หนังสั้นแนะนำสถาบัน รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่นักศึกษาทำขึ้นเพื่อบอกเล่าประสบการณ์การเรียนของพวกเขาในสหราชอาณาจักร

ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

 • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เหมาะสมและยืดหยุ่นเพียงพอกับความต้องการของคุณหรือไม่
 • สถาบันได้ลำดับที่เท่าไหร่ในด้านความพึงพอใจและการดูแลนักศึกษา
 • โอกาสทางอาชีพเป็นอย่างไร มีนักศึกษาจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้งานทำทันทีหลังจากเรียนจบ หรือศึกษาต่อ
 • มาตรฐานการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบันเป็นอย่างไร
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนอะไรบ้าง เช่น ห้องสมุด ห้องเรียน และสถานที่อ่านหนังสือ
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรใดบ้างให้นักศึกษาทำ เช่น สมาพันธ์นักศึกษา ชมรม หรือทีมกีฬา
 • มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตของตัวเองหรือกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของเมือง
 • อยู่ที่ไหนในสหราชอาณาจักร การเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลอนดอนจะให้ประสบการณ์การเรียนที่แตกต่างไปจากการเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดเล็กกว่าที่อยู่ในเวลส์
 • ค่าเล่าเรียนและที่พักโดยมาตรฐานมีราคาเท่าไหร่
 • สถาบันได้รับการยอมรับโดยองค์กรของสหราชอาณาจักรว่าสามารถออกคุณวุฒิการศึกษาได้หรือไม่

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend