การเปลี่ยนแปลงวีซ่าออสเตรเลีย

62

การเปลี่ยนแปลงวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าเรียนต่อออสเตรเลีย

การเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ การเก็บลายนิ้วมือ ในประเทศไทยจากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียทั้งจากศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียกรุงเทพฯและเชียงใหม่

การทำไบโอเมตทริกซ์ การเก็บลายนิ้วมือ จะเก็บจากผู้สมัครขอวีซ่าที่มีการยื่นขอวีซ่าแบบกระดาษโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสัญชาติใดถ้าในขณะนั้นผู้สมัครอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาของการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย นอกจากจะได้รับการยกเว้นหรือได้รับการยกเว้นจากโปรแกรม

ผู้สมัครขอวีซ่าที่ยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย (กรุงเทพฯและเชียงใหม่) จะถูกขอให้ทำไบโอเมตทริกซ์ในเวลาเดียวกัน

ผู้สมัครขอวีซ่าที่ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ที่สถานทูตออสเตรเลียหรือศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียจะได้รับจดหมายเพื่อให้มาทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

ผู้สมัครบางท่านที่ยื่นสมัครทางออนไลน์อาจจะถูกส่งจดหมายเพื่อให้มาทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียยังคงเก็บค่าธรรมเนียมการบริการสำหรับการยื่นขอวีซ่าและการทำไบโอเมตทริกซ์

เรียนต่อออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย ปรึกษาและสมัคร Thai Study Abroad Consultant 022455845 Hotline: 0616564159

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend