simplified student visa framework (ssvf)

181

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย: ระดับการประเมินผล

กรมตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดน (DIBP) พิจารณาใบสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียแต่ละแต่ละประเทศ

มีห้าระดับการประเมินในโปรแกรมวีซ่านักเรียน โดยจัดระเบียบข้อกำหนดวีซ่านักเรียนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการเข้าเมืองของผู้สมัครจากประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษานั้น ๆ การประเมินระดับ 1 แสดงถึงความเสี่ยงต่อการเข้าเมืองต่ำสุดและการประเมินระดับ 5 สูงสุด

ระดับการ Asessment ตัดสินใจได้อย่างไร?

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียจะได้รับตามเกณฑ์ที่นักเรียนสามารถผ่านระดับการประเมินซึ่งตัดสินโดย:

 • หนังสือเดินทางที่ถือโดยผู้สมัครวีซ่านักเรียน และ
 • วีซ่าซับคลาสที่ผู้สมัครขอวีซ่านักเรียนกำลังสมัครอยู่

ข่าวดี ประเทศไทย อยู่ระดับ 2 นักเรียนไม่จำเป็นแสดงเอกสารทางการเงินในการยื่นวีซ่า และสามารถสมัครเรียนภาษา และหลักสูตรวิชาชีพ โดยไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ใครอยากเรียนต่อออสพร้อมรับวีซ่ายาว สมัครด่วน จองโปรเลือกวันเรียนได้เลยคะ การจัดอันดับความเสี่ยงจะมีการอัพเดทอีกครั้งในเดือน กันยายน 2020 

น้อง ๆ ที่เป็นกังวลเรื่องเอกสารการเงินต้องรีบนะ !

 

The Simplified Student Visa Framework (SSVF)

การเปลี่ยนแปลงกฎจาก สถานทูตออสเตรเลีย

 • Subclass visa จาก 8 ประเภท เหลือ 2 ประเภทเท่านั้น คือ 500 ( Student Visa ) และ 590  ( Guardian Visa

 • Subclass 500 แยกเป็น 2 ประเภท

1. Streamlined (ไม่ต้องยื่นผลภาษาและ เอกสารการเงิน)

2. Regular   (ต้องยื่นผลภาษาและ เอกสารการเงิน)

การแยกประเภทโรงเรียนและ ประเทศ เพื่อดูว่าเราจะต้องยื่นวีซ่าแบบ

 • 1. Streamlined (ไม่ต้องยื่นผลภาษาและ เอกสารการเงิน)
 • 2. Regular   (ต้องยื่นผลภาษาและ เอกสารการเงิน)

การยื่นวีซ่าปกติที่ระดับความเสี่ยงที่ต้องแสดงการเงิน

update การคิด ค่าครองชีพ Aus วีซ่านักเรียน
1. ค่าครองชีพ 1 ปีวีซ่านักเรียน  21,041 AUD + ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 2,000 AUD 
21,041+2000 = 23,041 AUD 
อัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ 20.3 แต่จะคิด rate 23 ให้ด้วยคิดเผื่อไว้
23,041 AUD  x 20.3 exchange rate ประมาณ  467,732 บาท คิดไปประมาณเป็น 500,000 บาทเลยค่ะ   
23,041 AUD  x 23 exchange rate ประมาณ  529,943 บาท คิดไปประมาณเป็น 550,000 บาทเลยค่ะ   
สรุปคือ คิดค่าครองชีพ 500,000 – 550,000 บาท ต่อปี ดูตามอัตราการแลกเปลี่ยน
(จะลงเรียน 3 เดือน 6 เดือน ก็คิดค่าครองชีพทั้งปีตามด้านบน)

การคิดค่าครองชีพ   คิด 1 ปี ส่วนค่าเรียนคิดเฉพาะค่าเรียนที่ค้างของปีที่ 1 เท่านั้นค่ะ ปี 2 ของ Cer หรือ Dip ไม่เอามาคิดค่ะ

กรณีไม่มี Statement ต้องแสดง

 • หลักฐานทางการเงิน สามารถแสดงหลักฐานการเงินแบบ Annual Income (รายได้ประจำปี)ได้ แต่ต้องเป็นเอกสารราชการชัดเจน เช่น พงด. 20 หรือ ภพ 20. พ่อแม่หรือสามีภรรยา เท่านั้นที่ยื่นเอกสารเหล่านี้สนับสนุนนักเรียนได้ Annual income 60,000 AUD ขั้นต่ำ
 • การทำ online จะได้ Hap no. เพื่อตรวจสุขภาพออกมาเลย นักเรียนสามารถไปตรวจสุขภาพได้เลย
 • ถ้า ลงเรียน 2 ประเภท คือ คอร์สภาษา และ คอร์ส Dip และ แล้วครอ์ส ภาษา โรงเรียนอยู่ในประเภท regular แต่ คอร์ส Dip เป็นแบบ Streamline ก็ให้ยึดประเภทหลัง ในการทำวีซ่าคือ  streamline โดยไม่ต้องยื่นเอกสารการเงินและผลภาษา
 • ยกเลิก No further stay condition นักเรียนสามารถเรียนและต่อวีซ่าได้ที่ออสเตรเลีย

วีซ่าติดตาม:  สำหรับแฟน สามีหรือภรรยา

 

 • หลักฐานยื่นยันความสัมพันธ์กับผู้เรียน
  • กรณีสมรสแล้ว ยื่นทะเบียนสมรสฉบับแปลเป็นอังกฤษ และรูปถ่ายตอนแต่งงาน
  • ยื่นแบบDe Facto Relationship หรือการกินอยู่กันฉันท์สามีภรรยา ทั้งสองจะต้องมีหลักฐานในการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีจึงจะสามารถยื่นได้  เช่น ยื่นบัญชีที่เปิดร่วมกัน, Bill ค่าน้ำไฟทีมีชื่อคู่, Bill ค่าโทรศัพท์, จดหมายที่ส่งมาถึงบ้าบ้านเดียวกัน , เอกสารการผ่อนของร่วมกัน  ( กรณีนี้จะยาก การพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตค่ะ )
  • Living Cost  ของผู้ไปเรียน  21,041  AUD ของคนติดตาม 6,940 AUD คิดในส่วนของปีแรก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 2000 AUD ต่อคน

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend