https://www.thaistudyabroad.com

Swedish University

875

 

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขต SLU ตั้งอยู่ในหลาย ๆ แห่งในสวีเดนโดยมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Uppsala แต่ยังรวมถึง Alnarp, Umea และ Skara ด้วย

คุณสมบัติของ SLU ในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ SLU ได้รับการประเมินว่า ‘คุณภาพสูงมาก’ ใน Times Higher Education Ranking SLU อยู่ในอันดับที่ 36 ของโลกและเป็น “มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่” ที่ดีที่สุดของสวีเดน

SLU 

 • SLU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 จากวิทยาลัยเกษตรป่าไม้และมหาวิทยาลัยสัตวแพทย์โรงเรียนสัตวแพทย์ที่ Skara และโรงเรียนวนศาสตร์ที่ Skinnskatteberg
 • SLU มีบทบาทที่โดดเด่นในบรรดามหาวิทยาลัยในสวีเดนผ่านทางคณะกรรมการในการตรวจสอบและประเมินสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของสังคมตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศพันธสัญญาระหว่างประเทศและวัตถุประสงค์โดยรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
 • SLU ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ Uppsala, Alnarp, Umea และ Skara
 • SLU มี 34 แผนกและหน่วย
 • SLU มีประชากรนักศึกษา 4,000 คน

เมื่อคุณสำเร็จ  หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาโท ON CAMPUS Lund Sweden คุณจะมีโอกาสสมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 18 ตัวที่ SLU ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรปริ ญญาโทสองปีมูลค่า 120 หน่วยกิต

โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาโทมีให้ในรูปแบบสองหรือสามเทอม เปิดโอกาสให้คุณก้าวหน้าในระดับปริญญาโทวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายหรือสองปริญญาธุรกิจ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาตรี

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาตรีเป็นหลักสูตรสามระยะพร้อมโอกาสที่จะ ก้าวหน้าในระดับปริญญาที่เลือกที่Lund University และ Kristianstad University คุณจะได้เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาตรีที่ศูนย์อันทันสมัยของเราซึ่งตั้งอยู่ใจกลางสวนพฤกษศาสตร์ลุนด์

 

หลักสูตรเตรียมปริญญาโท (PMPP)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาโทเป็นหลักสูตรสองหรือสามระยะพร้อมโอกาสที่จะ ก้าวหน้าในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายที่Lund UniversityและSwedish University of Agricultural Sciences หรือปริญญาโทธุรกิจ สองหลักสูตรที่ Kristianstad University คุณจะได้เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาโทที่ศูนย์ที่ทันสมัยของเราซึ่งตั้งอยู่ใจกลางสวนพฤกษศาสตร์ Lund

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อใคร?

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมนักศึกษาต่างชาติสำหรับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี PMPP จะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเรียนรู้ทักษะการเรียนและวิธีการวิจัยที่คุณจะต้องใช้ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตร์

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการ
 • MSc เกษตรอาหารและการวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • ปริญญาโท Agroecology
 • MSc สัตวศาสตร์
 • MSc EnvEuro – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในยุโรป
 • การสื่อสารและการจัดการสิ่งแวดล้อม MSc
 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
 • ปริญญาโท Euroforester
 • ปริญญาโทนิเวศวิทยาป่าไม้และการจัดการอย่างยั่งยืน
 • ปริญญาโทภูมิสถาปัตยกรรม
 • ปริญญาโทภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
 • MSc การจัดการประชากรปลาและสัตว์ป่า
 • MSc สภาพแวดล้อมกลางแจ้งเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • ปริญญาโทชีววิทยาพืชเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
 • ปริญญาโทการพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • MSc ดินน้ำและสิ่งแวดล้อม
 • ปริญญาโทการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • MSc ระบบอาหารที่ยั่งยืน

ห้ามพลาด! งานเรียนต่อยุโรป จันทร์ที่ 17 สิงหาคม ถึง 20 สิงหาคม

พบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก Europe ปรึกษาทุกเรื่องการเรียนต่อยุโรป พร้อมสัมภาษณ์ตรงตัวต่อตัว รู้ผลทันที ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Online Interview พูดคุยกับ Kristianstad University (HKR)

คลิกลงทะเบียน

Loading

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend