https://www.thaistudyabroad.com

เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการโรงแรมและบริการ

Work & Study in Switzerland กับสถาบันที่มีชื่อเสียงการเรียนการสอนด้านการโรงแรม พร้อมจัดหาสถานที่ฝึกงานโดยนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทน

การฝึกทดลองงานในสวิตเซอร์แลนด์

การฝึกอบรมงานในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โรงเรียนจะทำการจัดหาสถานที่ฝึกอบรมงานที่โรงเรียนได้คัดสรรเป็นอย่างดี 1 แห่ง ต่อปีการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยการฝึกอบรมงานนี้ จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งในครั้งแรกของการฝึกอบรมงาน นักเรียนจะได้รับตำแหน่งในระดับผู้ช่วยงานที่จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะ และนำความรู้ที่ศึกษาในระยะเวลา 6 เดือนแรกที่เข้าเรียนที่ สถาบันมาประยุกต์ใช้ โดยนักเรียนในโปรแกรม Culinary จะได้ฝึกอบรมงานในสายงานนี้ ในขณะที่นักเรียนในโปรแกรมการให้บริการ จะได้ฝึกงานในสายงานทางด้านการให้บริการ ฝ่ายงานแม่บ้าน หรือส่วนงานที่ช่วยส่วนงานหลักอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนักเรียนผู้ที่ประสบความสำเร็จในการฝึกงานในครั้งแรกเป็นอย่างดี อาจได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หรืออาจได้ตำแหน่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ในการฝึกงานครั้งต่อไป

ตลอดระยะเวลาในระหว่างการฝึกอบรมงานแบบมีค่าตอบแทนนี้ นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนต้องการที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และได้เรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างการฝึกอบรมงาน โดยโรงเรียนได้มีการจัดจ้าง ผู้ประสานงานด้านการฝึกอบรมงานเพื่อการนี้โดยฉพาะ

ซึ่งนักเรียนสามารถเข้ารับการให้บริการจากผู้ประสานงานด้านการฝึกทดลองงานนี้ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากแต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต่างๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย คะแนนผลการทดสอบทางด้านความคิดและอารมณ์ที่ดี การเข้าเรียนในชั้นเรียน เกรดเฉลี่ยอย่างน้อยในระดับต่ำสุดที่โรงเรียนกำหนด และความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน

สำหรับในส่วนของค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่นักเรียนจะได้รับในระหว่างการฝึกอบรมงานนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน ซึ่งในปัจจุบัน ค่าตอบแทนขั้นต่ำในการทำงานอยู่ที่ 2,168 ฟรังก์สวิส ประมาณ 70,000 บาท โดยจากรายได้ที่นักเรียนจะได้รับนี้ นักเรียนอาจต้องเสียค่าเช่าที่พัก ค่าโดยสาร และภาษี โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะมีรายได้ต่อเดือนประมาณ ระหว่าง 1,200/1,400ฟรังก์สวิส

เรียนต่อปริญญาตรีและโท ที่เจนีวา สวิสเซอร์แลนด์

Geneva Business School, GBS, เรียนต่อ geneva business, เรียนต่อเจนีวา,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์, เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์, เรียนต่อสวิส, เรียนต่อปริญญาตรี สวิสเซอร์แลนด์, เรียนต่อปริญญาโท สวิสเซอร์แลนด์, เรียนต่อสวิส ค่าใช้จ่าย, geneva business school ดีไหม

เรียนและฝึกงานที่ประเทศ Switzerland

เรียน การบริหารธุรกิจ การโรงแรม การทำอาหาร ที่ประเทศ  Switzerland

BHMS Business & Hotel Management School (โรงรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS) ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMSเปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

   HOSPITALITY MANAGEMENT

 • Diploma Hospitality Management
 • Higher Diploma Hospitality Management
 • BA Degree Hospitality Management
 • Post Graduate Diploma
 • MBA Program
 • Direct Entry Hospitality Management
 • CULINARY MANAGEMENT
 • Diploma Culinary Management
 • Advanced Diploma Culinary Management
 • Associate Degree in Culinary Entrepreneurship
 • Direct Entry Culinary Management

Image result for htmi

หลักสูตรปริญญาตรี

Undergraduate Courses

2.5 ปี Swiss Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management (includes paid work placements) เรียนต่ออีกครึ่งปี Bachelor Degree, ได้รับปริญญาบัตรจาก University of Ulster, UK and taught at HTMi.

หลักสูตรปริญญาโท

Postgraduate Courses

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี. 1 Year Swiss Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management, or Events Management and a 1 Year Masters or MBA Degree awarded as HTMi International Hospitality University Degrees Switzerland, and by other international universities.

หลักสูตรอนุปริญญาโทและปริญญาโท

Postgraduate Courses – “The Master’s Class”

Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management

Postgraduate Diploma in Hotel Events ManagementAdvanced Diploma and Postgraduate Diploma in European Baking and Pastry ArtsMaster of Arts in Hotel Business Management and MA Postgraduate Diploma in Hotel Business Management  (Double Award)Master of Business Administration (MBA) in Hospitality Management and MBA Postgraduate Diploma in Hospitality Management (Double award)Master’s Dissertation CourseMaster’s MSc Hospitality and Tourism Management (Edinburgh Napier University), Masters of Business Administration (MBA) in Hospitality Management and MBA Postgraduate Diploma in Hospitality Management (Joint Course – Triple award)Executive Masters of Business Administration in Hotel Management, includes Exec MBA Postgraduate Certificate In Hotel Management, Exec MBA Postgraduate Diploma in Hotel  Management (Triple Award) Can be completed online and on campus at HTMi.

IMI เป็นสถาบันการโรงแรมไม่กี่แห่งที่มีความเป็นสวิส 100% ที่บริหารโดยชาวสวิส ก่อตั้งเมื่อปี 1991

IMI นั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านการเรียน การสอนพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรม ทั้งระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท นักศึกษาสามารถเลือก เรียนได้หลากหลายตามความชอบของแต่ละคน ทั้ง สาขา การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการจัด Event ต่างๆ ซึ่งที่ IMI นั้น นักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตร ที่มาจากหลักสูตรของสวิสและประเทศอังกฤษและ ได้รับใบประกาศจากทั้ง 2 ประเทศเช่นกัน ในปี 2013 นั้น IMI ได้เริ่มเปิดคอร์สด้านการทำ อาหาร ภายใต้ชื่อ Interna1onal Culinary Ins1tute (ICI) โดยการควบคุมห้องเรียนให้มีขนาดเล็กทำให้ อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง และนักเรียน กคนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถส่วนบุคคล ได้อย่างเต็มที่ และนอกจากการทำอาหารแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารที่จำเป็น ในหน้าที่การงานของเราอีกด้วย

 • Certificate in International Hotel & Tourism Management
 • Diploma in International Hotel and Tourism Management
 • Higher Diploma in European Culinary Management
 • Higher Diploma (8 different pathways)
 • Bachelor in International Tourism Management
 • Bachelor in Hospitality Entrepreneurship
 • Bachelor in European Culinary Management
 • Bachelor in Restaurant Management
 • Bachelor in International Hotel Management
 • Bachelor in International Tourism & Events Management
 • Bachelor in International Hotel & Tourism Management
 • Post Graduate Diploma
 • MBA in Swiss Hotel Management
 • MBA International Hospitality Management
 • MBA International Hotel, Health and Spa Management
 • English Preparation Course

Image result for ifm university geneva

Name & Website

Programs

IFM University – The Institute of Finance Management.

 • Bachelor’s Program:
 • BBA in International Business
 • BBA in Banking And Finance
 • BBA in Communication And Marketing
 • BBA in Family Business Management

IELTS MANDATORY

Master Program:

 • MBA In International Business
 • MBA In International Finance
 • MBA In Entrepreneurship
 • MBA In Oil & Gas Trade Management

Image result for geneva business school

Name and Website

Geneva Business School

Programs

Bachelors Program:

 • BBA in International Relations
 • BBA in International Management
 • BBA in Digital Marketing
 • BBA in International Hospitality management
 • BBA in Oil and Gas Management
 • BBA in Entrepreneurship

IELTS MANDATORY

 • BF in International Finance
 • BBA in Sports Management Marketing

Masters Program:

 • MBA in International Relations
 • MBA in International Management
 • MBA in Digital Marketing
 • MBA in Digital Marketing
 • MBA in International Hospitality Management
 • MBA in Oil and Gas Management
 • MBA in Islamic Finance
 • Msc. F in iNternational Finance
 • MBA in Sports Marketing Management

Zurich Business School

Name and Website

UIBS

Programs

Graduate :

 • Master in Liberal Studies
 • MA – Master of Arts in Communication Studies
 • MA – Master of Arts in Global Studies
 • Graduate Certificate in Liberal Studies
 • Graduate Certificate in Communication Studies

IELTS MANDATO

 • Graduate Certificate in Global Studies
 • Post graduate Certificate
 • Postgraduate Certificate in Liberal Studies
 • Postgraduate Certificate in Communication Studies
 • Postgraduate Certificate in Global Studies
 • Postgraduate Certificate in Higher Education

Bachelors

 • Bachelor in Liberal Studies
 •  Bachelor of Arts in Asian Studies
 • Bachelor of Arts in Communication Studies
 •  Bachelor of Arts in European Studies
 • Bachelor of Arts in International Relations

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend