https://www.thaistudyabroad.com

ข้อมูลประเทศสวิตเซอร์แลนด์

• 65% ของเทือกเขาแอลป์เป็นพื้นที่ผิวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ส่วนกลางของเทือกเขา หรือศูนย์กลางเทือกเขาแอลป์ ที่มียอดเขาที่สูงที่สุด ซึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ คือ มอนเต โรซ่า (Monte Rosa) 4634 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ภูเขานี้ตั้งอยู่ระหว่างเขตแดนของสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเต็มว่า “Swiss Confederation” เป็นประเทศในทวีปยุโรปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มีเขตแดนติดกับประเทศเยอรมัน (Germany) ทางทิศเหนือ ประเทศฝรั่งเศส (France) ทางทิศตะวันตก ประเทศอิตาลี (Italy) ทางทิศใต้ ส่วนประเทศออสเตรีย (Austria) และลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ทางทิศตะวันออก ซึ่งพื้นที่ของประเทศเหล่านี้ ยกเว้นเยอรมันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ แบ่งออกตามสัดส่วนของพื้นที่ที่ถูกครอบคลุม สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมากแต่ใช้ภาษาพูดถึง 4 ภาษา ๆ ที่ใช้มากที่สุด คือ ภาษาเยอรมัน รองมาภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน และภาษาโรมานช์ (เป็นภาษาท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์)

 สวิตเซอร์แลนด์แบ่งออกเป็น 26 มณฑล เมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงเบิร์น (Bern) แต่ละมณฑลจะมีเมืองหลวงและภาษาพูดเป็นของตนเอง ขึ้นอยู่กับว่ามณฑลไหนติดกับฝั่งใดของประเทศข้างเคียง เช่น มณฑลเบิร์น เมืองหลวงเบิร์น มณฑลซูริค เมืองหลวงซูริค มณฑลลูเซิร์น เมืองหลวงลูเซิร์น 3 มณฑลนี้ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก เพราะเป็นมณฑลที่ติดกับประเทศเยอรมัน ส่วนมณฑลเจนีวา เมืองหลวงเจนีวา ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก จากเหล่ามณฑลทั้งหมด เมืองซูริคและเจนีวาเป็นเมืองระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ

• สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่รักษาสถานภาพเป็นกลางได้ยาวนาน ไม่มีการเกี่ยวพันกับสงครามระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 1815 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติจนกระทั่งปี 2002 แต่ในขณะเดียวกันมีการดำเนินรอยตามนโยบายของต่างประเทศในการสร้างแนวทางปฏิบัติสันติภาพรอบโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ก่อตั้งสภากาชาดและเป็นบ้านเกิดขององค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการมีสำนักงานขององค์การสหประชาชาติใหญ่อันดับที่ 2 ของโลก ในทวีปยุโรปสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง European Free Trade Association และเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงเชงเกน (Schengen) แต่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป (European Union)


Travel memo

Currency: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะใช้สกุลเงินที่เรียกว่าสวิสฟรังค์ “Swiss Franc”
Climate: สภาพอากาศในสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างปานกลาง แต่จะเปลี่ยนแปลงตามอาณาเขต จากธารน้ำแข็งบนยอดเขาสูงลงมาสู่สภาพอากาศเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้สุดของประเทศ ในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิที่ร้อนและชื้น ฝนตกเป็นบางครั้ง ส่วนฤดูหนาวมีความชื้นและปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าฤดูร้อน ตามเทือกเขามีสภาพอากาศที่นิ่งไม่แปรปรวน มีหิมะตก หนาวและไม่มีแสงอาทิตย์ ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่แห้งมากที่สุด สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีรูปแบบสภาพอากาศที่มั่นคง สามารถเปลี่ยนแปลงปีต่อปี มีอุณหภูมิแปรปรวน ควรเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางดีที่สุด

• การเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สะดวกและง่าย มีระบบทางคมนาคมดีเยี่ยม ราบรื่น และตรงต่อเวลามากกกกที่สุด ซึ่งการคมนาคมนั้นเป็นระบบเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างรถเมล์ รถไฟ รถกระเช้า เรือ รถราง และรถไฟฟ้า โดยจำหน่ายบัตรโดยสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามสวิตเซอร์แลนด์ได้มากกว่า 20000 กม. ของการบริการทางคมนาคมที่ได้กล่าวมานั้น ภายใต้การบริหารทั้งหมดของ SBB (Swiss Federal Railways) ซึ่งมีบริษัทเครือข่ายทางคมนาคมระหว่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 300 บริษัท ระบบบัตรโดยสารหรือบัตรผ่านของสวิสทราเวิล (Swiss Travel System Tickets) ได้ถูกออกแบบให้นักเดินทางมีทางเลือกหลายทาง ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 วันจนถึงหนึ่งเดือน ซึ่งบัตรผ่านนี้สามารถใช้ได้กับรถไฟ รถเมล์ และเรือ แล้วยังสามารถใช้เป็นส่วนลดกับรถไฟเฉพาะข้ามระหว่างเขาและรถกระเช้าค่ะ มากไปกว่านั้นเราสามารถใช้บัตรนี้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั่วสวิตเซอร์แลนด์ได้ 400 แห่งฟรีอีกด้วยค่ะ (www.museumspass.ch) นอกจากนี้บัตรผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวที่เน้นการเยี่ยมชมเชิงศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นหนึ่งความสำเร็จยอดนิยม รวมถึงการผสมผสานระหว่างเส้นทางเยี่ยมชมธรรมชาติและการบริการทางคมนาคมของเมืองสวิสอีก 41 เมือง ในรูปบัตรผ่านที่คล้ายคลึงกัน มีตั้งแต่ 3, 4, 5 และ 6 วัน ซึ่งเราสามารถเลือกตามวันดังกล่าวในระยะเวลาใช้ภายในหนึ่งเดือน บัตรนี้เรียกว่า “Swiss Flexi Pass” ซึ่งบัตรนี้กับบัตร “Swiss Saver Pass” สามารถใช้เป็นส่วนลด 15% สำหรับนักเดินทางด้วยกันเป็นกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 26 ปี ได้รับผลประโยชน์ส่วนลด 25% กับบัตร “Swiss Youth Pass” ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี แต่เดินทางพร้อมครอบครัว สามารถเดินทางฟรีไปกับบัตร “Swiss Travel System Family Card” ยิ่งไปกว่านี้บัตร “Swiss Transfer Ticket” และ “Swiss Card” เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์โดยจำกัดจุดหมายปลายทางและภูมิภาค

• เชงเกน (Schengen) คือ ความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบัน สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภาพอีก 2 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ปัจจุบันมี 27 ประเทศที่ใช้ความตกลงนี้ สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช่กฏนี้

• สหภาพยุโรป (European Union) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยรัฐสมาชิก 27 ประเทศ ภารกิจหลักของสภายุโรปจะเป็นการร่วมตัดสินใจกับคณะมนตรีในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพิจารณาร่างกฎหมายของสหภาพซึ่งริเริ่มโดยคณะกรรมาธิการ การอนุมัติงบประมาณของสหภาพยุโรป ให้การรับรองความตกลงระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปกับประเทศนอกกลุ่ม และที่สำคัญที่สุดคือการให้การรับรองผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการยุโรป สหภาพยุโรปประกอบไปด้วยรัฐอิสระ 27 ประเทศ เป็นที่รู้จักกันในสถานะรัฐสมาชิก ซึ่งประเทศเหล่านี้จะใช้สกุลเงินที่เรียกว่ายูโร (EURO)

ทำไมจึงเลือกเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการศึกษาดีที่สุดในโลก
เป็นประเทศต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เป็นผู้นำด้านคุณภาพและมาตรฐานการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ โรงแรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนมีคำพูดติดปากว่า ‘Swiss Hospitality’ หรือการต้อนรับแบบชาวสวิต
มีสภาพแวดล้อมที่ดี ภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการเรียนการสอน

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาสูงที่สุดในโลก และเปิดกว้างรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยบางแห่งมีนักเรียนต่างชาติถึง 40% จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติทั่วโลก
การโรงแรมถือเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักเรียนไทยนิยมเดินทางไปศึกษาต่อกันจำนวนมาก เนื่องจากโรงเรียนสอนวิชาการโรงแรมถือกำหนดขึ้นครั้งแรกในประเทศนี้ ในปี 1883 หรือกว่า 100 ปีมาแล้ว และเป็นต้นตำรับมาตรฐานการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วการโรงแรม จนมีคำพูดปากว่า ‘Swiss Hospitality’ หรือการต้อนรับแบบชาวสวิต และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการสอนด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก

นักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ ควรเตรียมตัวเรื่องภาษาเป็นอย่างแรกโดยต้องสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์มีภาษาราชการ 3 ภาษา คือ เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อิตาเลียน หากมีความรู้ภาษาต่างๆ เหล่านี้เพิ่มเติมจะยิ่งได้เปรียบ และให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นหรือหากไม่มีก็สามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้ สำหรับการสอนการโรงแรมของสวิตเซอร์แลนด์ เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการฝึกงานจริงและได้รับค่าจ้างอีกด้วย

ระบบการศึกษา
แต่ละมณฑลมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยรัฐบาล ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
– ระดับอนุบาล เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดนทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 4 ปี
– ระดับประถมศึกษา จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ โดยเด็กสวิตทุกคนจะต้องเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป ส่วนจำนวนปีที่เรียนแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล ส่วนใหญ่คือ 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดให้ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี แต่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีเวลาทั้งสิ้น 9 ปี เด็กสวิตต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ โดยนักเรียนจะมีอายุประมาณ 13-15 ปี
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา โดยสายสามัญมุ่งสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ Private School ที่แพงที่สุดในโลก 10 แห่ง โดยมาตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ มีนักเรียนทั้งหมด 100,000 คน ค่าเล่าเรียนตกปีละประมาณ 3,300,000 บาท
– ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์มีทั้งหมด 12 แห่งด้วยกัน ซึ่ง 10 แห่งเป็นของมณฑล ที่เหลืออีก 2 แห่งเป็นของรัฐบาลกลาง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ทั่วไป

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend