https://www.thaistudyabroad.com

TSAB พาทัวร์สถาบัน ELA นิวซีแลนด์

182

ELA University of Auckland

ELA University of Auckland

 • ELA เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด
 • ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เมืองวิทยาเขตในเมือง Auckland .
 • มีโปรแกรมทางภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ .
 • มีพนักงานที่มีคุณภาพสูงที่มีประสบการณ์และทุ่มเทติว
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและบริการได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทันสมัยที่สุดในการเรียนรู้ภาษา
 • มีตัวเลือกที่พักที่มีคุณภาพสูง .
 • เป็นนิวซีแลนด์ที่ใหญ่ที่สุดของศูนย์การสอบ IELTSหลักสูตรการเตรียมการสอบ IELTS

Auckland, New Zealand

3rd Best City in the World!

The most peaceful English-speaking country in the world!

Facilities & Services

 • Study Centre

 • Student Lounge

 • Counselling

 • Student Visa Renewal

All courses

Academic English

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ equips นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการจดบันทึกรายงานทางวิชาการและการเขียนเรียงความ, การเตรียมสอบทักษะในการนำเสนอและเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรนี้สามารถใช้ได้ที่ห้าระดับและทำงานเต็มเวลาในบล็อกสิบสัปดาห์ นักเรียนสามารถปรับครึ่งหนึ่งของเวลาการศึกษาของพวกเขาโดยมุ่งเน้นทั้งการสอบ IELTS หรือทักษะการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการครอบคลุมทักษะต่อไปนี้ :

เขียน : รูปแบบ โครงสร้าง การเขียนย่อหน้าการเขียนเรียงความทางวิชาการ แนะนำตัวและข้อสรุป สรุปการเขียน , แก้ไข , การเขียนรายงาน การประชุมวิชาการ และประเภทวิชาการ
การฟังและการอ่าน : กลวิธีการอ่านความเร็ว , รูปแบบขององค์กร , การอนุมาน , ท้องถิ่นและสากล จดบันทึกกลยุทธ์เพื่อรับมือกับคำศัพท์ที่ไม่รู้จัก การสรุปใจความ ฟังเน้นคำและวลีและสังเคราะห์ .
คำศัพท์ / ภาษา : ศัพท์ทางวิชาการ และคำนำหน้าต่อท้าย , ทบทวนไวยากรณ์กาล มุ่งเน้นการสะกดที่ถูกต้อง เน้นความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบประโยค .
พูดและวิจัยอย่างเป็นทางการในช่องปากใช้งานนําเสนอ PowerPoint , อ้างอิง ,และกลยุทธ์การวิจัย

Entry Requirements:

 • Introduction to Academic English: A score in the Placement Test equivalent to Academic IELTS 3.5 with Reading and Writing bands 3.5
 • Module 1: A score in the Placement Test equivalent to Academic IELTS 4.0 with Reading and Writing bands 4.0
 • Module 2: A score in the Placement Test equivalent to Academic IELTS 4.5 with Reading and Writing bands 4.5
 • Module 3: A score in the Placement Test equivalent to Academic IELTS 5.0 with Reading and Writing bands 5.0
 • Module 4: A score in the Placement Test equivalent to Academic IELTS 5.5 with Reading and Writing bands 5.5

EPPS

ภาษาอังกฤษ Pathway เพื่อการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (EPPS) equips เพื่อเข้าป.โท  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ได้รับข้อเสนอเงื่อนไขของสถานที่จากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและวง IELTS ไม่เกินกว่า 0.5 ออกไปจากBandที่ต้องการของพวกเขา EPPS เป็นรายการโดยตรง 10 สัปดาห์English PArthwayสู่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทรวมภาษาอังกฤษขั้นสูงทางวิชาการกับภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางวิชาการ นักศึกษาที่สำเร็จการ EPPS ไม่จำเป็นต้องใช้ IELTS เกรด หรือการสอบอื่น ๆมายื่นเพือเข้ามหาลัย

EPPS ครอบคลุมทักษะต่อไปนี้: การเขียน: รูปแบบวิชาการโครงสร้างเรียงความเขียนวรรคแนะนำและข้อสรุปอุปกรณ์เหนียวเขียนสรุปการแก้ไขการเขียนรายงานการประชุมวิชาการและประเภทวิชาการ. การฟังและการอ่าน: กลยุทธ์ความเร็วในการอ่านรูปแบบขององค์กร ทำให้การหาข้อสรุปในท้องถิ่นและระดับโลก, จดบันทึก, กลยุทธ์เพื่อรับมือกับคำศัพท์ที่ไม่รู้จักสรุปความคิดหลักของการฟังคำและวลีที่เน้นและ synthesising. คำศัพท์ / ภาษา: คำศัพท์ทางวิชาการคำนำหน้าและคำต่อท้ายทบทวนกาลไวยากรณ์มุ่งเน้นไปที่การสะกดคำที่ถูกต้อง มุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการเปลี่ยนแปลงในรูปประโยค. การพูดและการวิจัย: การนำเสนอปากเปล่าอย่างเป็นทางการใช้ PowerPoint อ้างอิงและกลยุทธ์การวิจัย

EPPS – Customised for Business Coursework Masters

หลักสูตรเร่ง 7 สัปดาห์ภาษาอังกฤษ Pathway เพื่อการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (EPPS) เป็นทางเดินเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรงสำหรับนักเรียนผู้ที่วางแผนที่จะศึกษาโปรแกรมธุรกิจหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์โรงเรียนธุรกิจ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในโปรแกรมนี้กับเกรดที่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ IELTS หรือการทดสอบอื่น ๆ เพื่อยื่นเข้ามหาลัย

EPPS – ปรับแต่งสำหรับหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่วางแผนที่จะศึกษาหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้ที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์:

 • Master of Management
 • Master of Professional Accounting
 • Master of International Business
 • Master of Applied Finance
 • Master of Marketing

โปรแกรมครอบคลุมช่วงของทักษะทางวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ : การเขียน: รูปแบบวิชาการโครงสร้างเรียงความเขียนวรรคแนะนำและข้อสรุปอุปกรณ์เหนียวเขียนสรุปการแก้ไขการเขียนรายงานการประชุมวิชาการและประเภทวิชาการ. การฟังและการอ่าน: ความเร็ว กลยุทธ์ในการอ่านรูปแบบขององค์กร, การทำการอนุมานประเทศและทั่วโลก, จดบันทึก, กลยุทธ์เพื่อรับมือกับคำศัพท์ที่ไม่รู้จักสรุปความคิดหลักของการฟังคำและวลีที่เน้นและ synthesising. คำศัพท์ / ภาษา: คำศัพท์ทางวิชาการคำนำหน้าและคำต่อท้ายทบทวนไวยากรณ์ กาลมุ่งเน้นไปที่การสะกดคำที่ถูกต้องมุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการเปลี่ยนแปลงในรูปประโยค. การพูดและการวิจัย: การนำเสนอปากเปล่าอย่างเป็นทางการใช้ PowerPoint อ้างอิงและกลยุทธ์การวิจัย

 

EPUS

Pathway นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต EPUS ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความใกล้ชิดกับการสอบ IELTS ที่จำเป็นต้องใช้คะแนนที่พวกเขาต้องการที่จะได้รับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของพวกเขา ถ้านักเรียนมีการเสนอเงื่อนไขของสถานที่จากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่พวกเขาอาจจะมีสิทธิ์ นักศึกษาที่สำเร็จ EPUS กับเกรดที่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ IELTS หรือการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

EPUS ครอบคลุมทักษะต่อไปนี้: การเขียน: รูปแบบวิชาการโครงสร้างเรียงความเขียนวรรคแนะนำและข้อสรุปอุปกรณ์เหนียวเขียนสรุปการแก้ไขการเขียนรายงานการประชุมวิชาการและประเภทวิชาการ. การฟังและการอ่าน: กลยุทธ์ความเร็วในการอ่านรูปแบบขององค์กร ทำให้การหาข้อสรุปในท้องถิ่นและระดับโลก, จดบันทึก, กลยุทธ์เพื่อรับมือกับคำศัพท์ที่ไม่รู้จักสรุปความคิดหลักของการฟังคำและวลีที่เน้นและ synthesising. คำศัพท์ / ภาษา: คำศัพท์ทางวิชาการคำนำหน้าและคำต่อท้ายทบทวนกาลไวยากรณ์มุ่งเน้นไปที่การสะกดคำที่ถูกต้อง มุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการเปลี่ยนแปลงในรูปประโยค. การพูดและการวิจัย: การนำเสนอปากเปล่าอย่างเป็นทางการใช้ PowerPoint อ้างอิงและกลยุทธ์การวิจัย

FCertEAP

ประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (FCertEAP) equips นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย FCertEAP เป็นทางเดินของมหาวิทยาลัยโดยตรง – นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในโปรแกรมที่มีเกรดที่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการสอบ IELTS หรือการทดสอบอื่น ๆ 

FCertEAP ครอบคลุมทักษะต่อไปนี้: การเขียน: รูปแบบวิชาการโครงสร้างเรียงความเขียนวรรคแนะนำและข้อสรุปอุปกรณ์เหนียวเขียนสรุปการแก้ไขการเขียนรายงานการประชุมวิชาการและประเภทวิชาการ. การฟังและการอ่าน: กลยุทธ์ความเร็วในการอ่านรูปแบบของ องค์กรการทำการอนุมานประเทศและทั่วโลก, จดบันทึก, กลยุทธ์เพื่อรับมือกับคำศัพท์ที่ไม่รู้จักสรุปความคิดหลักของการฟังคำและวลีที่เน้นและ synthesising. คำศัพท์ / ภาษา: คำศัพท์ทางวิชาการคำนำหน้าและคำต่อท้ายทบทวนกาลไวยากรณ์มุ่งเน้นไปที่ การสะกดคำที่ถูกต้องมุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการเปลี่ยนแปลงในรูปประโยค. การพูดและการวิจัย: การนำเสนอปากเปล่าอย่างเป็นทางการใช้ PowerPoint อ้างอิงและกลยุทธ์การวิจัย

Global English Plus

ELA UNIVERSITY OF AUCKLAND หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาในชีวิตประจำวันและยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนที่จะย้ายเข้ามาในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ นักเรียนศึกษาโครงสร้างภาษาการฟังและทักษะการอ่านคำศัพท์และความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการเขียนและการพูด หกระดับมีการเสนอและนักศึกษาสามารถปรับแต่งการศึกษาของพวกเขาโดยการเลือกตัวเลือกที่เลือก (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

Global English Plus Elective Course Options

IELTS (offered at Intermediate, Upper Intermediate/Advanced levels)

Business English (offered at Pre Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate/Advanced levels)

Business English (offered at Pre Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate/Advanced levels)

Confident Speaking (offered at Pre Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate/Advanced levels)

IELTS Preparation Courses

English For Teaching – TESOL (TKT)

CELTA

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดภาษาอื่นสามารถเป็นอาชีพที่คุ้มค่าอย่างสูงให้คุณมีโอกาสที่จะอยู่อาศัยและทำงานในต่างประเทศ. เคมบริดจ์ CELTA เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางที่สุดคุณสมบัติเบื้องต้นในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศรับการยอมรับจากโรงเรียนสอนภาษาในหลายสิบประเทศ ทั่วโลก ผู้สมัครกว่า 10,000 ได้รับวุฒิการศึกษาในแต่ละปี. วุฒิการศึกษานี้จะให้ทักษะที่จำเป็นและจะทำให้มันง่ายที่จะหางานทำในโรงเรียนสอนภาษาใดก็ได้ สำคัญอย่างยิ่งที่แนบมากับการควบคุมคุณภาพและเป็นที่มั่นใจได้ในหลายวิธีรวมทั้งการอนุมัติและการกลั่นกรองโดย Cambridge ESOL เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

Thai Study Abroad Consultant เยี่ยมชมสถาบัน

 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend