เรียนต่อต่างประเทศพร้อมทำงาน

435

ไปเรียนที่ไหนทำงานได้บ้าง เป็นคำถามยอดฮิต ซึ่งแต่ละประเทศมีเงื่อนไขแตกต่างกันคะ

TSAB ได้รวบรวมข้อมูลแต่ละประเทศมาให้น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อพิจารณา

ทั้งนี้เอกสารการสมัครเรียนและวีซ่าแตกต่างกันไปแต่ละประเทศ

นักเรียนปรึกษาเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ 02-245-5845 Hotline: 061-656-4159 

ประเทศ หลักสูตร ทำงาน วีซ่านักเรียน หลังเรียนจบ
ออส ทุกหลักสูตร 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปิดเทอมไม่จำกัดชั่วโมง เรียนภาษาจะต้องสมัคร 3 เดือนขึ้นไป Graduate Work permit อยู่ทำงานได้ 2 ปีหลังจบปริญญา
นิวซีแลนด์ ทุกหลักสูตร 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปิดเทอมไม่จำกัดชั่วโมง เรียนภาษาจะต้องสมัคร 14 สัปดาห์กับสถาบัน NZAQ Category 1

Job Search Visa 1 ปี สำหรับเรียนจบ Diploma level 7 หรือ เรียน Diploma 5-6 กรณีเรียนนอก Auckland ได้วีซ่าทำงาน 2 ปี โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 2021

หลักสูตรที่มากกว่า Level 7 อยู่ทำงานได้ 3 ปี

อเมริกา ปริญญา อนุญาติให้ทำงานได้ 20 ชั่วโมงในมหาวิทยลัย นักเรียนสามารถทำงานในมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ โดยได้รับการอนุญาติจากมหาวิทยาลัย  และฝึกงาน CPT  ในช่วงทีเรียนทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนจบปริญญาอยู่ทำงานได้สูงสุด 29 เดือน สำหรับ OPT ที่จบด้าน STEM ด้านอื่นๆ  1 ปี
อังกฤษ ปริญญาตรีและโท ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วีซ่านักเรียน TIER 4 อยู่ต่อไม่ได้
แคนาดา หลักสูตรวิชาชีพ ปริญญาตรีและโท ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่วงฝึกงานได้ 40 ชั่วโมง วีซ่านักเรียน Graduate Work permit อยู่ทำงานได้สูงสุด 3 ปีหลังจบปริญญา 2 ปีขึ้นไป
เยอรมัน ปริญญาตรีและโทภาษา ทำงานเต็มวันได้ 120 วัน หรือทำงานครึ่งวันได้ 240 วันต่อปี ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับคนที่เรียนภาษทำงานได้ช่วงปิดเทอมหรือวันหยุด วีซ่านักเรียน Type D ต้องมีใบอนุญาตทำงานจาก “Agentur für Arbeit” (Federal Employment Agency) Graduate Work Permit อยู่หางานได้ 18 เดือนหลังเรียนจบปริญญา
ไอร์แลนด์ ภาษาอังกฤษ ปริญาตรีและโท 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปิดเทอมไม่จำกัด วีซ่านักเรียน Type D Graduate Work Permit อยู่หางานได้ 18 เดือนหลังเรียนจบปริญญา
ฝรั่งเศส ปริญญาตรีและโท 964 ชั่วโมงเที่ยบเท่าไม่เกิน 60 % ของปีทำงานตามกฎหมาย ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วีซ่านักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับวุฒิปริญญาโทเป็นอย่างน้อยสามารถดำเนินเรื่องขอต่อใบอนุญาตพำนักได้เป็นระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี  โดยในระหว่างนี้สามารถทำงานแบบได้รับค่าตอบแทนได้แต่ต้องไม่เกิน 60% ของระยะเวลาทำงานที่กฎหมายกำหนด
ญี่ปุ่น ทุกคอร์ส ทำงานได้ 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปิดเทอมไม่จำกัด วีซ่านักเรียน  อยู่หางานได้ 12 เดือนหลังเรียนจบปริญญา
มอลตา ทุกคอร์ส 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วีซ่านักเรียน ได้รับ employment license จัดทำโดยนายจ้าง ต้องทำเรื่องสมัคร Residence Permit และทำงานได้วันที่ 91 และได้รับ employment license
ดูไบ ทุกคอร์ส ไม่จำกัดชั่วโมง วีซ่านักเรียน อยู่ทำงานได้อีก 6 เดือนสำหรับเรียนจบปริญญา
สิงคโปร์ ทุกคอร์ส ทำงานระหว่างเรียนไม่ได้ ยกเว้นนักเรียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเรียนหลักสูตรที่มีการฝึกงานเท่านั้น วีซ่านักเรียน

ข้อมูลจัดทำโดย TSAB ห้ามคัดลอก

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend