เรียนจบแล้วมีรายได้เท่าไหร่

78

การเป็นนักเรียนนั้นไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีเงินมากมาย เพราะว่าคุณยังไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เว้นเสียแต่ว่าหากคุณมีภาระ หรือต้องผ่อนชำระทรัพย์สินต่างๆ (ยกเว้นคุณพ่อคุณแม่จะหามาให้) แต่อย่าเพิ่งหมดหวังไป วันหนึ่งในอนาคตเราก็จะสามารถมีรายได้ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากโชคดีจริงๆ ก็จะสามารถหางานที่ทำเงินได้คราวละมากๆทีเดียว

รายได้จากการทำงานของในต่างประเทศนั้น เมื่อเทียบกับค่าครองชีพในประเทศนั้นๆแล้วถือว่ามีอัตราที่เหมาะสมเลยทีเดียว มาจินตนาการกันเลยดีกว่าว่าคุณจะใช้จ่ายอย่างไรสำหรับค่าจ้างเดือนแรกของคุณ? โดยดูจากรายการเงินเดือนเฉลี่ยในอาชีพที่แตกต่างกัน โดยตัวเลขนั้นอ้างอิงมาจากฐานข้อมูลของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร

• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้านการบัญชีและการเงิน

Average accounting & finance salaries in the UK 
(data from PayScale)
Brokers
£45,000
Actuaries
£51,964
Economists
£35,297
Statistician
£31,693
Finance and investment analysts and advisers
£35,166
Accounting technician
£20,304
Insurance underwriters
£26,388
Financial accounts managers
£26,354
Chartered accountants
£34,637
Finance officers
£22,111
Average accounting & finance salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Actuaries
$100,610
Accountants and auditors
$68,150
Personal financial advisors
$90,530
Financial analysts
$91,620
Financial examiners
$79,280
Budget analysts
$73,840
Insurance underwriters
$67,680
Loan officers
$63,650
Cost estimators
$61,790
Tax examiners and collectors, and revenue agents
$52,060


• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม

Average architecture salaries in the UK 
(data from PayScale)
Architects (not landscape or naval)
£30,591
Landscape architects
£25,231
Naval architects
£38,957
Architectural technologists
£24,591
Architectural designers
£26,545
Average architecture salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Architectural and engineering managers
$134,730
Architects
$76,930
Drafters
$53,480

• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางงานด้านศิลป, ออกแบบ

Average art & design salaries in the UK 
(data from PayScale unless otherwise stated)
Graphic designers
£21,599
Artists (data from Glass Door)
£28,637
Archivists
£25,377
Musicians
£24,000 
Average art & design salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Producers and directors
$70,950
Multimedia artists and animators
$65,300
All art and design occupations
$44,410
Archivists, curators and museum technicians
$47,230
Graphic designers
$47,640


• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้านธุรกิจ, การจัดการ

Average business & management salaries in the UK 
(data from PayScale)
Chief executives and senior officials
£91,617
Marketing directors
£68,073
Financial managers
£40,020
Human resource managers
£35,813
Purchasing managers
£34,430
Business development managers
£33,694
Project management director
£72,307
Management consultants
£46,599
Business analysts
£35,594
Senior sales executives
£24,573
Sales administrators
£18,100 
Average business & management salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Management analysts
$81,330
Logisticians
$74,170
Budget analysts
$73,840
Operations research analysts
$79,200
Market research analysts
$62,560
Human resources specialists
$59,180
Training and development specialists
$59,020

• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้าน IT

Average computer science & IT salaries in the UK 
(data from PayScale)
Information technology directors
£76,061
IT specialist
£32,479
IT project managers
£42,549
IT business analysts
£35,543
Telecommunications specialist
£35,000
Programmers
£30,400
Software development managers
£52,099
Telecommunications engineers
£26,019
Average computer science & IT salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Computer and information research scientists
$111,840
Software developers
$102,280
Information security analysts
$92,600
Computer systems analysts
$87,220
Computer network architects
$101,210
Computer programmers
$79,840
Web developers
$66,130
Computer support specialists
$52,160

• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้านวิศวะกรรม

Average engineering salaries in the UK 
(data from PayScale)
Aircraft engineers
£33,660
Design engineering manager
£50,159
Production managers in manufacturing
£34,271
Electrical engineers
£30,824
Mechanical engineers
£29,726
Electronics engineers
£29,396
Product development engineers
£29,843
Civil engineers
£30,558
Mining engineers
£40,000
Quality control engineers
£27,084
Engineering technicians
£22,058
Average engineering salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Computer hardware engineers
$115,080
Aerospace engineers
$109,650
Chemical engineers
$98,340
Electronics engineers (except computer)
$99,210
Mining and geological engineers
$93,720
Nuclear engineers
$102,220
Petroleum engineers
$128,230
Marine engineers and naval architects
$93,350
Biomedical engineers
$85,620
Materials engineers
$93,310
Mechanical engineers
$84,190
Civil engineers
$83,540
Environmental engineers
$84,890
Industrial engineers
$84,310
Agricultural engineers
$73,640
Drafters
$53,480

• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้านกฎหมาย

Average legal salaries in the UK 
(data from PayScale)
Attorney/lawyer
£50,020
Solicitors
£35,482
Barristers
£53,000
Law firm partner
£68,828
Average legal salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Lawyers
$118,160
Judges and hearing officers
$109,940
Arbitrators, mediators and conciliators
$59,770
Court reporters
$51,320
Paralegals and legal assistants
$49,500

• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้านสื่อ, การสื่อสาร

Average media & communications salaries in the UK 
(data from PayScale)
Public relations directors
£69,967
Advertising accounts managers
£28,000
Creative directors
£48,988
Journalists
£23,152
Public relations managers
£33,608
Author/writer
£34,050
Average media & communications salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Writers and editors
$61,240
Public relations specialists
$58,020
News analysts, reporters and correspondents
$38,870
Broadcast and sound engineering technicians
$42,550
Announcers
$30,830

• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Average medical & life sciences salaries in the UK 
(data from PayScale)
General Practice Doctors
£50,664
Midwifes
£24,798
Dentists
£49,406
Biochemists
£27,500
Veterinarians
£30,737
Pharmacists
£34,528
Paramedics
£24,712
Psychologists
£30,435
Average medical & life sciences salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Physicians and surgeons
$208,000
Dentists
$159,770
Veterinarians
$88,770
Medical scientists
$80,530
Biological technicians
$42,520
Psychologists
$75,230
Conservation scientists and foresters
$60,610

• ค่าเฉลียเงินเดือนในอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


Average natural sciences salaries in the UK 
(data from PayScale)
Research scientists
£30,166
Research chemists
£27,443
Environmental scientists
£25,325
Geoscientists (but not hydrologists or geographers)
£35,000
Average natural sciences salaries in the US 
(data from the Bureau of Labor Statistics, 2016)
Biological Technicians
$42,520
Environmental scientists
$68,910
Chemists and materials scientists
$75,420
Geoscientists
$89,780

แหล่งที่มา www.topuniversities.com

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend