https://www.thaistudyabroad.com

ทุนเรียนต่อประเทศแคนาดา University Canada West

4,459

สมัครด่วน ทุนตัวใหม่สำหรับนักศึกษาจาก South East Asia โดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนน้องๆ นักเรียนจาก Thailand

ข้อมูลด้านล่างคือเงื่อนไขของการขอทุนค่ะ

SEA Regional Grant

Applicable Program: MBA

 • ส่งแบบฟอร์มทุนพร้อมกับแบบใบสมัครของมหาวิทยาลัย
 • Statement of Purpose (500 words) อธิบายถึงโปรแกรมที่เลือกเรียนที่จะสามารถสนับสนุนอาชีพและจุดมุ่งหมายในอนาคตอย่างไรบ้าง
 • สมัครเข้าเทอม Spring (April), Summer (July), Fall (October) 2019 and Winter (January) 2020 term

Value: Graduate (MBA): CAD 9,720

*Scholarship amount will be applicable on MBA program

ทุนโปรแกรมนี้เป็น Targeted scheme ดังนั้นน้องๆมีโอกาสที่จะได้รับทุนสูงมากส่งเอกสารตามต้องการ ทั้งนี้การพิจารณาทุนสุดท้ายขึ้นอยู่กับ Academic Board approval ค่ะ

สำหรับทุนของโปรแกรม Associate Degree/Bachelor น้องๆ สามารถยื่นใบสมัครขอทุนโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น International Student Leaders Award (up to CAD12,000) or Academic Excellence (up to CAD 20,000).

University Canada West ตั้งอยู่ที่ Vancouver ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดติดอันดับท็อปของโลก ด้วยสภาพภูมิประเทศที่แวดล้อมไปด้วยมหาสมุทรและภูเขาต่างๆ เมือง Vancouver ยังเป็นศูนย์กลางของการทางธุรกิจและการค้าต่างๆ จึงทาให้เมืองนี้เป็นเมืองศูนย์รวมของความเจริญและวัฒนธรรม University Canada West ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver ใกล้กับ Historic London Building ซึ่งสะดวกในการเดินทาง และแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและสิ่งสรรทนาการต่างๆ

Why University Canada West?

 • ปริญญาโทหลักสูตร MBA ของ University Canada West ได้รับการรับรองจาก British Columbia EQA, ACBSP, EduCanada, Language Canada และอยู่ในฐานข้อมูลที่ กพ อ้างอิงการรับรองคุณวุฒิ
 • สามารถ transfer credits ได้ระหว่างมหาลัยวิทยาลัยรัฐ/เอกชนอื่นๆ ได้เนื่องจาก University Canada West อยู่ใน BC Transfer System (BCCAT) เช่น University of British Columbia, Simon Fraser University, British Columbia Institute of Technology, University Victory, etc (http://www.bccat.ca/articulate/system).
 • ทำงาน Part-time ระหว่างเรียน และสามารถขอ Post Grad Work permit (3 year) เพื่อทำงานต่อหลังเรียนจบได้
 • หากไม่สามารถเข้าหลักสูตร MBA โดยตรงได้ สามารถเข้าหลักสูตร MBA Foundation (3 เดือน) ก่อนเข้าเรียนปริญญาโทโดยไม่ต้องมีผลสอบ GMAT/GRE หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน
 • เรียนต่อเนื่องได้ 4 ภาคการศึกษาต่อปี ทำให้ใช้เวลาเรียนไม่นาน พร้อมทำงานที่ประเทศแคนาดาหลังเรียนจบ
 • มหาวิทยาลัยเพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ในสาขาอาชีพโดยเฉพาะ และสอนในมหาลัยวิทยาลัยรัฐอื่นๆ เช่น UBC, FDU, University of Toronto, McGill University
 • หลักสูตรการสอนต่างๆมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของโลกธุรกิจสมัยใหม่และความต้องการของตลาด

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2004 ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver ในรัฐ British Columbia เป็นเมืองที่มีความสวยงามรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เงียบสงบ ปลอดภัยและมีภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปีสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมากทางมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของ British Columbia Ministry of Science and Universities และอยู่ภายใต้การแนะนำของ British Columbia Degree Quality Assessment Board (DQAB)

 จุดเด่นของ University Canada West

 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
 • เปิดรับสมัคร 4 ครั้งต่อปี
 • สามารถโอนย้ายหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยอื่นๆได้
 • มีการจำกัดจำนวนผู้เรียนของแต่ละห้องเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
 • อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัย University Canada West เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา Arts in Media and Communication, Mass Media, Journalism, Advertising, Public Relations, Communication เป็นต้น หากต้องการเข้าเรียนที่ University Canada West สามารถลงเรียน University Pathway  Program กับ ILAC ก่อน หลังจากจบ Pathway Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ University Canada West ได้เลย

Master of Business Administration (MBA)

เสนอหลักสูตร Comprehensive MBA program ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและได้รับการรับรองโดย ACBSP ซึ่งเหมาะสาหรับผู้สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ศิษย์เก่าของ UCW ได้รับโอกาสการทางานในบริษัท Multi-national and International เช่น CIBC, TD, BMO, RBC , Shaw, Bombardier and many more.

Ø ระยะเวลาเรียน 2 ปี

Ø เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม

Ø ค่าเรียน CAD 35,100.00 สามารถแบ่งชาระตามภาคการศึกษาได้

นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตร Elective Clusters ในหลักสูตร MBA ได้:

      Leadership: includes classes in Change Management, Leadership and Decision Making

Finance: includes Investment Analysis and Management, Personal Financial Planning, and Global Finance Institutions Management

Marketing: include Digital Marketing Strategy, Marketing Promotion, and International Marketing

คุณสมบัติในการสมัครเรียน MBA Program

1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี CGPA ไม่น้อยกว่า 2.8 / 4.0 (3.0 on 4.33 scale)

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87

3. และมีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ปริญญาตรีด้าน Business Administration (BBA) หรือ Commerce (BComm) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทางานขั้นต่า 2 ปีในระดับ Manager ขึ้นไป
 • ผลสอบ GMAT/GRE ในระดับกลาง (ถ้ามี)

*หากขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถสมัครเรียนหลักสูตร MBA Foundation ได้

**หากผลสอบ IELTS ไม่คะแนนไม่ถึง 6.5 สามารถสมัครเรียนหลักสูตร University Access Program + IELTS Result/ TLG Pathway with Online Placement Testได้

MBA Foundation Program

UCW เปิดหลักสูตร Foundation เพื่อรองรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อ MBA ที่ไม่มีดีกรีทางด้านธุรกิจหรือประสบการณ์ทำงานตามที่โปรแกรม MBA Admission level ระบุไว้

โดยหลักสูตรนี้โฟกัสในด้าน:

 • Business and Academic Writing
 • Quantitative skills for business
 • Business Fundamentals
 • Economics from a business prospective
 • Ø ระยะเวลาเรียน 3 เดือน 4 courses: 20 hours per week
 • Ø เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
 • Ø ค่าเรียน CAD7,560.00

คุณสมบัติในการสมัครเรียน MBA Foundation Program

1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.20 / 4.0 (2.33 on 4.33 scale)

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87

ทุนการศึกษา 2019

นักศึกษาสามารถเลือกสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ซึ่งคณะ Admission board จะเป็นผู้พิจารณาการให้ทุน

University Access Program –  Academic English เตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลักสูตรปริญญา

 • ระดับ Advanced – IELTS 6.0 (Writing 5.5) ระยะเวลาเรียน 3 เดือน ค่าเรียน $4,950 หรือ 128,700 บาท
 • ระดับ Upper Intermediate – IELTS 5.5 (Writing 5.0) ระยะเวลาเรียน 6 เดือน ค่าเรียน $9,900 หรือ 257,400 บาท
 • ระดับ Intermediate – IELTS 5.0 (Writing 4.5) ระยะเวลาเรียน 9 เดือน ค่าเรียน $14,850 หรือ 386,100 บาท

คณะที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี – Bachelor of Commerce / Bachelor of Arts in Business communication

ระดับปริญญาโท – Master of Business Administration (MBA)

หลักเกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • GPA 2.5 ขึ้นไป
 • IELTS 6.0 สำหรับปริญญาตรี
 • IELTS 6.5 สำหรับปริญญาโท

 Terms and Start Dates

 • Spring Term             –   April
 • Summer Terms       –   July
 • Fall Term                 –  October

ทุนการศึกษา 2019

นักศึกษาสามารถเลือกสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ 1 โปรแกรม ซึ่งคณะ Admission board จะเป็นผู้พิจารณาการให้ทุน

 • International Student Leaders Award
 • Scholarships for Academic Excellence
 • MBA Foundation Study Grant

otal scholarship for duration of the Associate of Arts

Cumulative GPA (out of 4.33) International Students
3.80 and above $10,000
3.60 to 3.79 $8,000
3.40 to 3.59 $6,000
3.20 to 3.39 $4,000

Total scholarship for duration of the Bachelor of Commerce and Bachelor of Arts in Business Communication

Cumulative GPA (out of 4.33) International Students
3.80 and above $20,000
3.60 to 3.79 $16,000
3.40 to 3.59 $12,000
3.20 to 3.39 $8,000

Total scholarship for duration of the Graduate (MBA) Program

Cumulative GPA (out of 4.33) Domestic/International Students
3.80 and above $10,000
3.60 to 3.79 $5,000
3.40 to 3.59 $2,500
3.20 to 3.39 N. A.

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend