มหาวิทยาลัยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

285

celop boston University


University of California,Irvine Extension มหาวิทยาลัยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา Top Ranking University เรียนภาษาอังกฤษ Certificate 3 เดือน Business , Tourism , Marketing  , Engineering , HR, Finance , Inter Law + ฝึกงาน  เรียนจบอยู่ทำงานได้อีก 1 ปี

US News & World Report , UC Irvine เป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและเป็นอันดับที่ 10 ของบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐ

Irvine, California

Irvine  เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงอันดับที่ 2 ของสหรัฐอเมริกา

University of California, Irvine เป็นหนึ่งใน 10 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ในเมือง Irvine ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเมือง Irvine  ใกล้ทะเล อากาศ ไม่ร้อน ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาในหน้าร้อนและ 15 องศาในหน้าหนาว มีประชากรประมาณ 2.9 ล้านคน   มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงามน่าอยู่  UC Irvine ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) ประมาณ 40 ไมล์ ใช้เวลาขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง 

University of California, Irvine  ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1965 เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่มีความสวยงามตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดดเด่นด้านผลงานวิจัย โดยมีเจ้าหน้าที่งานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาด้านเคมี และฟิสิกส์ นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจยังเป็นคณะที่ติดอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา UC Irvine เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทั้งในด้าน Business, Engineering และ Technologies    ปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีจำนวน 22,004 คน ใช้ระบบปฏิทินการศึกษาแบบ 4 ภาคการศึกษา

University of California, Irvine Extension

Certificates for Internationals a department of University Extension เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย UC Irvine เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนภาษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนมานานกว่า 30 ปี และยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลรวม 3 ครั้งในปี 1995 และ 2004

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ที่ UC Irvine, คุณจะได้เรียนรู้จากที่มีคุณภาพสูง, อาจารย์ผู้สอนที่มีระดับบัณฑิตศึกษา ประสบการณ์ระหว่างประเทศและจำนวนมาก เตรียมความพร้อมที่จะเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในความหลากหลายของนักวิชาการมืออาชีพและสถานการณ์ส่วนบุคคล TOEFL- และการศึกษา IELTS-เป้าหมายในทุกชั้นเรียนของเรา ในแต่ละหลักสูตรคุณจะได้สัมผัสแบบไดนามิกการศึกษาภาษาอังกฤษผ่านความหลากหลายของที่ประสบความสำเร็จ,

เรานำเสนอต่อไปนี้ประเภทของการเรียนภาษาอังกฤษ:

10 สัปดาห์ ESL เร่งรัด

 • เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, ความก้าวหน้าในอาชีพและเป้าหมายส่วนบุคคลสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในครั้งนี้ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่โปรแกรมวิชาการที่มุ่งเน้น

4, 8 และการสนทนา 12 สัปดาห์และวัฒนธรรม

 • เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวันในวิธีที่สนุกและการโต้ตอบในโปรแกรมได้รับการรับรองอย่างเต็มที่ของเรา
 • สำรวจชุมชนของเราทัศนศึกษาวัฒนธรรมเพื่อประสบการณ์การศึกษาแบบบูรณาการ

4, 8 และ 12 -Week ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศของคุณในโปรแกรมนี้ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของอาชีพของคุณหรือประสบความสำเร็จในหนึ่งของโปรแกรมการรับรองของเราเร่ง
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมธุรกิจอเมริกันและวิธีการทำธุรกิจกับมุ่งเน้นไปที่มีอยู่ในการเงินการตลาดและนำเข้า / ส่งออก

โปรแกรมรับรองและการฝึกงาน

แต่ละหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังจบการศึกษาของเราให้โอกาสที่จะไปนี้:

 • เพิ่มมูลค่าของการศึกษาระดับปริญญาของคุณและปรับปรุงทักษะและความรู้ในพื้นที่ของคุณของความเชี่ยวชาญในเวลาเพียง 3 เดือน
 • ได้รับประสบการณ์ในการทำงานในทางปฏิบัติและใช้ทฤษฎีทางวิชาการในการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของคุณของการศึกษา
 • เข้าร่วมการสื่อสารมืออาชีพสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของคุณและเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพของคุณ
 • รับนักวิชาการให้คำปรึกษา
 • มีส่วนร่วมในการศึกษานอกสถานที่ที่จะสังเกตเห็นมืออาชีพชาวอเมริกันในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • พัฒนาเครือข่ายมืออาชีพของเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันและต่างประเทศ
 • พิจารณาตัวเลือกการฝึกอบรมปฏิบัติ (OPT) หลังจาก 9 เดือนของการศึกษาแบบเต็มเวลา

Accelerated Certificate Programs (ACPs)

ACP เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะด้านที่มีทฤษฎีและการปฏิบัติที่สมดุลโดยเน้นถึงประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ในรูปแบบของโปรแกรม 3เดือนที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะด้าน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวโน้มในตลาดอุตสาหกรรม และการประยุกค์ใช้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพของคุณได้อย่างรวดเร็ว ทุกหลักสูตรของ ACP สามารถเลือกฝึกงานได้ 3เดือน ประมาณ 20-35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนสามารถขอ OPT ได้ด้วย หลักสูตร ACP มีดังต่อไปนี้

ACP Business Administration
ACP International Tourism & Hotel Management
ACP Marketing
ACP Communications & Embedded Systems Design Engineering
ACP Data Science & Predictive Analytics for Business Professionals
ACP Digital Marketing
ACP Global Human Resources Management
ACP Innovation Management & Entrepreneurship
ACP International Business Law
ACP International Business Operations & Management
ACP International Finance
ACP Media & Global Communications
ACP Project Management
ACP Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

Entry Requirements
คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 80 iBT หรือ IELTS 6.5

OPT (Optional Practical Trainning) นักเรียนสามารถทำ

 • OPT 12 ฝึกงานแบบรับรายได้ 1 ปีเต็มหลังจากจบหลักสูตร 9 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + Internship 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ECP 6 เดือน   + OPT 12 เดือน

โปรแกรมการเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

UC Irvine เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่จะนำเสนอโปรแกรมการจัดทำบริการเต็มรูปแบบของตัวเองรวมไปถึง:

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีเตรียม (IUPP)

เพิ่มโอกาสของการเข้าศึกษาต่อใน UC Irvine และความสำเร็จของคุณเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรระดับปริญญาตรีการเตรียมการทดสอบอย่างเข้มข้นรสนิยมวัฒนธรรมและการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติการเตรียม Program (IGSPP)

ทักษะการศึกษาจบการศึกษาของคุณได้รับประสบการณ์ในทางปฏิบัติและได้รับความช่วยเหลือในการประยุกต์ใช้ในการจัดอันดับสูงจบการศึกษาในโปรแกรมการเตรียมการที่ครอบคลุม

Housing

มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยที่พักแบ่งออกเป็น

 • Homestay

เป็นการพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน โดยนักเรียนจะมีห้องนอนส่วนตัวพร้อมอาหาร หรือจะเลือกแบบไม่รวมอาหารก็ได้

 • University apartments

เป็นหอพักที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขต จะมีสองห้องนอน และสองห้องน้ำ สำหรับนักเรียนพักสี่คน

 • Campus Dormitory

เป็นหอพักที่อยู่ภายในวิทยาเขตมหาวิทยาลัย จะเปิดสำหรับช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเท่านั้น หนึ่งห้องนอนพักสองคน สามารถเดินไปเรียนได้โดยใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที

OPT ( Optional Practical Trainning) นักเรียนสามารถทำ

 • OPT 12 ฝึกงานแบบรับรายได้ 1 ปีเต็มหลังจากจบหลักสูตร 9 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + Internship 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ECP 6 เดือน + OPT 12 เดือน 
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend