Rennes School of Business หนึ่งในสถาบันบริหารชั้นนำของโลก

46

Image result for rennes school of business

Rennes School of Business [ แรนส์ ]    

 

ชื่อเดิม  École Supérieure de Commerce de Rennes

Campus Tour:

 

[ESC Rennes = Grande École]

Grandes Écoles – กรอง_ดเอ โก_ล คืออะไร

 

Grandes Écoles แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า ” Great school ”  คือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ที่อยู่นอกระบบหลักของมหาวิทยาลัยรัฐบาลฝรั่งเศสพูดง่ายๆคือ สถาบันเอกชน (Main framework of the French public university system) ในสายตาของคนฝรั่งเศสเอง สถาบันเหล่านี้ เป็นสถาบันที่นักศึกษาจะต้องได้รับการคัดเลือกพิเศษ และอาจจะต้องผ่านกระบวนการในการขั้นเลือก préparatoires เพื่อถูกเลือกเข้าศึกษาต่อใน Grandes Écoles

 

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

MSc in Data and Business Analytics 

MSc in Digital Marketing and Communication

Modules: Intake September  หลักสูตร 15 เดือน รวม 4 เดือน internship

TOEFL > 80 (ITB) or TOEIC >750 or IELTS > 6,5 or equivalent

 

Application fees : 90 €      Tuition fees: 18200 € (ประมาณ 670,000 บาท)

ทุน Scholarships : Yes 

  1. Talent scholarships  (1000 € up to 5000 €)  Deadline : 31st May 2019
  2. Eiffel scholarship Deadline : 1st December 2019
  3. Franco-Thaï Scholarship programme Deadline : 19 February 2019

หอพัก Accommodation : Yes, on campus 

Ranking

Master in Finance

Financial Times Rankings 2018: 24th  , 7th of French Business Schools

Master in management 

Financial Times Rankings 2018: 55th

Times Higher Education ranking ranked 27th in the world

Wall Street Journal Rankings 2018: 7th in France

สถาบันบริหารชั้นสูง Rennes School of Business เป็นหนึ่งในสถาบันบริหารที่มีความเป็นนานาชาติ มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

-85% ของคณาจารย์มาจากนานาชาติ

สถาบันมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆถึง 260 แห่งทั่วโลก

-ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันจำนวน 4330 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ

ทุกหลักสูตรของสถาบันสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Rennes School of Business หนึ่งในสถาบันบริหารชั้นนำของโลก

–         สถาบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติจาก EQUIS, AACSB และ AMBA เป็นการรับรองถึงคุณภาพของคณาจารย์ งานวิจัย และหลักสูตร (ซึ่งมีแค่จำนวนไม่ถึง 1% จากสถาบันบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ได้รับการรับรองถึงสามหน่วยงานดังกล่าว)

–         Rennes School of Business ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสและเป็น สมาชิกของกลุ่มสถาบันชั้นสูงของฝรั่งเศส (Conference des Grandes Ecoles)

–        
หลักสูตรปริญญาโทสองสาขาของสถาบันได้รับการจัดอันดับจาก Financial Times

 

Rennes School of Business ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศสในเมืองเรนน์เมืองหลวงของบริทานี ห่างจากกรุงปารีสเพียง 1.25 ชั่วโมงโดยรถไฟด่วน และเพียง 1 ชั่วโมงจากอังกฤษโดยเครื่องบิน เมืองเรนน์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่และ มีความปลอดภัยสูง

 

หลักสูตรของสถาบันประกอบด้วย

–         หลักสูตรปริญญาตรีทางด้านการจัดการถึงสองสาขา

–         หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติถึง 18 สาขา

–         หลักสูตรปริญญาเอก

–         หลักสูตร MBA

–         หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนในสาขาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติสาขาการจัดการ

● หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติสาขาการจัดการเรียน 3 ปี มีเนื้อหาวิชาการจัดการทั่วไปและวิชาบริหารธุรกิจในด้านการเงิน การตลาด สถิติ เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ และอื่นๆ

● ในปีสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาต้องเลือกสาขาวิชาเอกตัวใดตัวหนึ่งดังต่อไปนี้ Sales & Marketing, Finance & Banking, Purchasing & Supply Chain หรือ Digital Selling.

● นักศึกษามีโอกาสได้ปริญญาตรีสองใบจากสถาบันในความร่วมมือในช่วงที่เรียนชั้นปีที่ 1 หรือปีที่ 3

 

หลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโทควบ

● หลักสูตร 2 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตร BBA ในปีแรกโดยเลือกวิชาโท 2 วิชา จาก 8 วิชา และในปีที่สองจะได้เรียนปริญญาโทในสาขาเฉพาะ

● สำหรับนักศึกษาที่มาจากสถาบันพาร์ทเนอร์หรือสถาบันในความร่วมมือ สามารถเรียนปีที่สองที่เรนน์ และได้รับปริญญาจากสองสถาบัน

 

 

18 หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ

  • หลักสูตร MASTER IN MANAGEMENT PROGRAMME (PGE):

● ระยะเวลาทั้งหมด 2 ปีและเรียนภาคภาษาอังกฤษทั้งหมด  โดยจะได้เรียนเนื้อหาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการที่สำคัญ ในช่วงปีที่หนึ่ง และเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาเฉพาะทางในปีที่สอง ซึ่งในช่วงปีที่สองนั้นจะเรียน 15 เดือน (โดยมีคอร์สเวิร์ค 9 เดือน และฝึกงานอีก 4-6 เดือน)

  •  15 หลักสูตรปริญญาโท (MA/MSc) ภาคภาษาอังกฤษดังนี้

เปิดเทอมภาคเดือนมกราคม

> MSc in International Management (โดยมีสาขาวิชาเอกให้เลือกถึง 6 สาขา ได้แก่ Marketing, Digital Marketing, Finance, Human Resources, Innovation Management และ Supply Chain)

> MSc in International Luxury & Brand Management

> MSc in Global Business Management

เปิดเทอมภาคเดือนกันยายน

> MA in International Business

> MSc in International Accounting, Management Control and Auditing

> MSc in International Finance

> MSc in International Financial Markets Analysis

> MSc in International Marketing

> MSc in International Luxury & Brand Management

> MSc in Digital Marketing and Communication

> MSc in Supply Chain Management

> MSc in Global Business Management

> MSc in International Business Negotiation

> MSc in International Human Resource Management

> MSc in Sports, Leisure & Tourism Management

> MSc in Sustainable Management & Eco-Innovation

> MSc in Data & Business Analytics

นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนภาคฤดูหนาวในยุโรป สำหรับวิชา Corporate Social Responsibility หรือ International Strategic Management พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมและ ดูงานบริษัทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงกลางเดือนมกราคม

 

The EMBA of Rennes SB in the Financial Time top world ranking

The Rennes SB EMBA in the top 100 Executives MBA programmes in the world.

  •  2 หลักสูตรปริญญาโท (MSc) ภาคภาษาฝรั่งเศส

> MSc in Innovation & Entrepreneurship

> MSc in “Creative Project Management, Culture & design

หลักสูตร MBA PROGRAMME:

● เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี หรืออย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ

● ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 18 เดือน โดยเริ่มเรียนเดือนตุลาคม หรือเดือนมีนาคม

– เนื้อหาการเรียนจะมุ่งเน้นไปที่สายการจัดการและบริหารธุรกิจ

– โดยผู้เรียนสามารถเลือกสาขาเชี่ยวชาญดังนี้: Agrofood Business; Digital Marketing; Supply Chain Management; Advanced Finance; Innovation & Entrepreneurship; Corporate Social Responsability.

– ผู้เรียนจะได้ทำเวิร์คชอปงานและเรียนรู้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส

– ฝึกอบรมภาษาฝรั่งเศสจำนวน 180 ชั่วโมง หรือเทียบเท่าเลเวล B1

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก (PhD PROGRAMME)

● หลักสูตรปริญญาเอกของ Rennes School of Business ขอต้อนรับนักศึกษาที่มีความสนใจในงานวิจัยทางด้าน Corporate Social Responsible, Innovation & Technology Management และ Supply Chain Management

● สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการสำหรับปริญญาเอกสองสถาบัน กับ University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ University College Dublin Michael Smurfit Graduate Business School (UCD Smurfit) ประเทศไอร์แลนด์

● ระยะเวลาเรียน 3-5 ปี

 

Rennes School of Business มีคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมแก่นักศึกษาต่างชาติดังนี้

– ภาษาฝรั่งเศส 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

– นักศึกษาสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสภาคค่ำกับศูนย์ภาษา CIREFE มหาวิทยาลัยเรนน์ ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายน

 

การฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Rennes School of Business มีหน่วยงาน Career Services ทำหน้าที่ช่วยนักศึกษาในการหาที่ฝึกงานทั้ง ในฝรั่งเศสและต่างประเทศ โดยแต่ละปีจะมีการจัดงาน recruitment forum สองวัน โดยบริษัท และภาคธุรกิจต่างๆในความร่วมมือของสถาบันจะได้มีโอกาสรีครูทนักศึกษาโดยตรง

 

ฝ่ายที่พักนักศึกษาและฝ่ายต้อนรับของสถาบัน

Rennes School of Business ทำหน้าที่ช่วยนักศึกษาต่างชาติในเรื่องเอกสารต่างๆและจัดหาที่พัก ที่เหมาะสมแก่นักศึกษา

– โดยมี housing platform

– รวมถึงหอพักใหม่ๆบริเวณแคมปัส

 

ทุนการศึกษา

สถาบันมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

 

ขั้นตอนการสมัคร:

1. ติดต่อขอใบสมัครจาก Thai Study Abroad Consultant ตัวแทนประเทศไทย 02-245-5845, 061-656-4159

2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือเฟสทูเฟส

3. รอผลการตอบรับจากคณะกรรมการ

ประเมินค่าครองชีพต่อเดือนที่เมืองเรนน์ ประเทศฝรั่งเศส

> โดยเฉลี่ย 600 ยูโร (หรือขั้นต่ำ) สำหรับค่าใช่จ่ายเรื่องที่พักและค่าครองชีพต่อเดือน

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend