Public High School  Program

67

Public School  Program

เปิดรับสมัครนักเรียน อายุ 14 – 18 ปี ศึกษาต่อโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา

นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐในสหรัฐฯที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อรับนักเรียน เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษานี้นักเรียนต่างชาติสามารถรับสิทธิเช่นเดียวกับวิชาศิลปศึกษากิจกรรมและการสำเร็จการศึกษาในฐานะนักเรียนชาวอเมริกัน นักเรียนของเราอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านในชุมชนท้องถิ่น ครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับค่าจ้างสำหรับการเป็นเจ้าภาพและ Educatius International จะจัดการคัดกรองการจัดตำแหน่งและการดูแลครอบครัวเจ้าบ้านก่อนและระหว่างโครงการ ครอบครัวเหล่านี้มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะต้อนรับนักศึกษาต่างชาติและช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกัน

ใครสามารถเข้าร่วมได้

นักเรียนต่างชาติอายุระหว่าง 14-18 ปีสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกาได้ในบางโครงการและในบางกรณีโรงเรียนจะรับนักเรียนอายุ 19 ปีหรือนักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนทุกคนต้องมีและรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งระดับวุฒิภาวะและแรงจูงใจในการศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการทดสอบ ELTiS และคะแนนขั้นต่ำสำหรับการยอมรับคือ 45 บางโรงเรียนอาจมีข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติม

โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ SELECT มีอายุไม่เกิน 1 ปี นักเรียนต่างชาติสามารถย้ายเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนหลังจบปีที่โรงเรียนของรัฐ

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดเวลาการสมัครสำหรับฤดูใบไม้ร่วงคือวันที่ 1 กรกฎาคมและสำหรับฤดูใบไม้ผลิคือวันที่ 15 พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามบางโรงเรียนจะกรอกข้อมูลก่อนวันดังกล่าวดังนั้นเราขอแนะนำให้ส่งใบสมัครของคุณให้เร็วเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเลือกจากเขตการศึกษาแรก

เขตโรงเรียน

นักเรียนสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ต้องการเข้าเรียน จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอสถานที่ในโรงเรียนมัธยมที่พวกเขารู้สึกว่าเหมาะสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ เขตการศึกษาจะปล่อยแบบฟอร์มสำหรับวีซ่า F-1 เมื่อได้รับการยอมรับจากนักเรียน

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนเลือก

ราคารวม:

 • ค่าเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย
 • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และการสนับสนุน
 • ที่พักสำหรับครอบครัวของโฮสต์บนแบบเต็มคณะ
 • การดูแลและการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่ในระหว่างโครงการ
 • เอกสารการขอวีซ่าและการสนับสนุน
 • รับที่สนามบิน

* นักเรียนจะได้รับอาหารเช้าและมื้อค่ำ นักเรียนอาจนำอาหารกลางวันจากที่บ้านมารับประทานที่โรงเรียน แต่มีความรับผิดชอบในการซื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนเองหากต้องการทานอาหารจากโรงอาหารของโรงเรียน

** นักเรียนทุกคนจะมารับที่สนามบินโดยครอบครัวอุปถัมภ์หรือตัวแทนเมื่อเดินทางมาถึง

จุดเด่นของโครงการ

1. นักเรียนในโครงการ  TSAB Exchange สามารถเลือกโรงเรียนได้เองก่อนสมัคร โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน รัฐ เมือง สิ่งแวดล้อม ค่าเล่าเรียนเรียน ความปลอดภัยและอื่นๆโดยละเอียดก่อนทำการสมัคร ซึ่งต่างจากโครงการแลกเปลี่ยน J-1 ที่นักเรียนไม่สามารถระบุสถาบัน รัฐ และเมืองได้ และจะไม่ทราบผลจนกว่าจะใกล้เวลาเดินทาง

2. นักเรียนสามารถรู้ผลการสอบข้อเขียน ภายใน 2 วันทำการ และจะทราบผลการตอบรับ ภายใน 2-4 สัปดาห์ และสามารถเดินทางได้ภายในปีการศึกษาที่สมัคร เนื่องจากเป็นโครงการ F-1 หรือวีซ่านักเรียน ซึ่งนักเรียนจ่ายค่าเล่าเรียน จึงไม่ต้องคอยจนกว่าจะมีโรงเรียนที่มีที่เหลือรับนักเรียน ซึ่งบางครั้งอาจต้องคอยจนถึงใกล้เปิดเทอม  และสามารถต่อวีซ่าโดยไม่จำเป็นต้องกลับมาเรียนซ้ำชั้น อีก

3. ครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ของโครงการ เป็นครอบครัวที่ทางโรงเรียนติดต่อให้ดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับค่าตอบแทนในการดูแลนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองอุ่นใจว่านักเรียนจะได้รับการเลี้ยงดูที่ดี โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจถดถอย นี่คือสาเหตุที่นักเรียน F-1 ไม่ต้องคอยนานจนกว่าจะหาครอบครัวอุปถัมภ์ได้เช่นบางโครงการ

4. นักเรียนในโครงการ  TSAB Exchange เป็นนักเรียนมัธยมที่ได้รับวีซ่านักเรียนในประเทศแคนาดา  นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา เช่นเดียวกับนักเรียนต่างชาติที่เรียนระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท หรือเอก จึงมีสิทธิความเป็นนักเรียนเต็มที่ ต่างจากสถานะนักเรียนแลกเปลี่ยนชั่วคราวที่ถือวีซ่า J-1 ที่มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

5. ถึงแม้ว่าตามกฎหมายสหรัฐ นักเรียนต่างชาติจะไม่สามารถเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้เกินกว่า 1 ปี แต่ถ้านักเรียนถือวีซ่า F-1 จะสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนได้เลยโดยไม่ต้องทำเรื่องวีซ่าใหม่ ซึ่งต่างจากวีซ่าแลกเปลี่ยนที่จำกัดไม่ให้อยู่ในสหรัฐเกิน 1 ปี โดยนักเรียน F-1 สามารถเลือกที่จะกลับบ้านก่อนหรืออยู่เรียนต่อที่ประเทศอเมริกา

6. นักเรียนที่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและเคยถือวีซ่า J-1 มาแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการ F-1 ได้อีก

7. นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่อการเตรียมตัวต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ขั้นตอนการสมัคร 

 1. ทำการนัดหมายลงทะเบียนสมัครสอบ
 2. ทราบผลภายใน 2 วัน และทำการนัดสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ทางสถาบันรองสอง
 3. ชำระค่าสมัครของสถาบันและ พร้อมส่งเอกสารการสมัคร
 4. ชำระค่าเล่าเรียนงวดแรกเมื่อได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียน (ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับสถาบันที่นักเรียนสมัครเรียน)
 5. ทำการยื่นวีซ่า
 6. ชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
 7. จองตั๋วเครื่องบินและออกเดินทางตามกำหนดการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาผลการเรียนล่าสุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

นักเรียนต้องสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 6-8 เดือน 

เรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมได้รับ Diploma หลังจากเรียนจบ ในฐานะวีซ่านักเรียน F1 

รายชื่อโรงเรียนของรัฐ USA

นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่ชื่นชอบได้ในเขตโรงเรียนของรัฐที่เลือก

โครงการเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย F-1 ให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมในสหรัฐฯที่ต้องการเข้าร่วมมากที่สุด โรงเรียนมัธยมที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งเมืองที่เป็นที่นิยมมากและสถานที่ของรัฐเช่นบอสตัน, San Francisco area, Los Angeles, Florida และอื่น ๆ

School Districts By State โรงเรียนรัฐบาล State
Deer Valley Unified School District Arizona
Gilbert Public Schools Arizona
Hamilton High School Arizona
Higley Unified School District Arizona
Mesa Public Schools Arizona
Mission Heights Preparatory High School Arizona
Paradise Valley Unified School District Arizona
Scottsdale Unified School District Arizona
Sequoia Charter School District Arizona
Sierra Vista – Buena High School Arizona
Alameda Unified School District California
Birmingham Community Charter High School California
Chaffey Joint Union High School California
Chino Valley Unified School District California
El Camino Real Charter High School California
Las Virgenes  – Calabasas High School California
Los Angeles Unified School District California
Morgan Hill Unified School District California
Oak Park Unified School District California
San Luis Coastal Unified School District California
Santa Barbara Unified School District California
Torrance Unified School District California
Denver Public Schools Colorado
Brevard Public Schools – Heritage High School Florida
Indian River Charter High School Florida
Marion County Public Schools Florida
Henry County School District Georgia
Bonneville High School Idaho
Hillcrest High School Idaho
Kokomo High School Indiana
Scottsburg High School Indiana
Urbandale High School Iowa
Blue Valley Public Schools Kansas
Orono High School Maine
Arlington High School Massachusetts
Beverly High School Massachusetts
Burlington High School Massachusetts
Dartmouth Public Schools Massachusetts
Groton Dunstable Regional High School Massachusetts
Hopkinton High School Massachusetts
Ipswich High School Massachusetts
Lynnfield High School Massachusetts
Marblehead High School Massachusetts
Maynard High School Massachusetts
Nauset Regional High School Massachusetts
Newburyport High School Massachusetts
Newton Public Schools – Newton South High School Massachusetts
Winthrop High School Massachusetts
Sturgis Public Schools Michigan
Linden High School New Jersey
Shore Regional High School New Jersey
Mt Lebanon School District Pennsylvania
Mt Hope High School Rhode Island
Davis School District Utah
Provo City School District Utah
South Sanpete School District – Gunnison Valley High School Utah
Montpelier Public Schools Vermont
Seattle Public School District Washington State
Tacoma School District Washington State

โรงเรียนอื่น ๆ แบ่งตามเมืองและรัฐดังนี้

 • New York Public Schools

  • Fabius-Pompey Central School District,Fabius
  • Keene Central School, Keene Valley
  • Minerva Central School, Olmstedville
  • Newcomb Central School District,Newcomb
  • Niskayuna Central School District,Niskayuna
  • Red Creek Central School District, Red Creek
  • Scio Central School District, Scio

Massachusetts Public Schools

 • Belmont Public Schools, Belmont
 • Cambridge Public School District, Cambridge
 • Chelmsford Public Schools, Chelmsford
 • Maynard Public Schools, Maynard
 • Masconomet Regional School District,Topsfield

Arizona Public Schools

 • Gilbert Public Schools, Gilbert
 • Mesa Public Schools, Mesa
 • Paradise Valley Unified School District,Phoenix
 • Scottsdale Unified School District,Scottsdale
 • Wisconsin Public Schools

  • Ashwaubenon Schools Dstrict,Ashwaubenon
  • Green Bay Area Public School District,Green Bay
  • Green Lake High School (Boarding School), Green Lake
  • Lady Smith High School (Boarding School), Lady Smith
 • Pennsylvania Public Schools

  • Beaver Area School District, Beaver
  • Union School District, Rimersburg
  • School District of Philadelphia, Philadelphia
 • Maine Public Schools

  • Millinocket Public Schools, Millinocket
  • Mt. Blue Regional School District, Farmington
  • Orono High School (Boarding School), Orono
 • Idaho Public Schools

  • Independent School District, Boise
  • Bonneville Joint School District, Idaho Falls
 • Kansas Public Schools

  • Blue Valley School District, Overland Park
  • Shawnee Mission School, Shawnee Mission
 • California Public Schools

  • Alameda Unified School District,Alameda
  • Antelope Valley School District, Lancaster
  • Birmingham Community Charter High School, Van Nuys
  • Chaffey Joint Union School, Ontario
  • Chino Unified School District, Chino
  • Clovis Unified School District, Fresno
  • El Camino Real Charter High School, Woodland Hills
  • Las Virgenes Unified School, Calabasas
  • Los Angeles Unified School, Los Angeles
  • Santa Barbara School Districts, Santa Barbara
  • San Luis Coastal Unified School District, San Luis Obispo
  • San Rafael City Schools District, San Rafael
  • Walnut Valley Unified School District, Walnut
 • Florida Public Schools

  • Brevard Public Schools, Viera
  • International School of Broward,Hollywood
  • Indian River County School District, Vero Beach,
  • Miami-Dade County Public Schools,Miami
  • Marion County Public Schools, Ocala
  • Orange County School, Orlando
 • Iowa Public Schools

  • Burlington Community School District, Burlington
  • Colfax-Mingo Community School District, Colfax
  • Michigan Public Schools

   • Big Rapids Public Schools, Big Rapids
   • Jenison Public Schools, Jenison
 • Virginia Public Schools

  • Virginia Beach City Public Schools, Virginia Beach
 • Colorado Public Schools

  • Denver Public Schools, Denver
  • Douglas County Schools, Denver
  • Boulder Valley School District, Boulder
  • St. Vrain Valley School District, Longmont
 • Illinois Public Schools

  • Chicago Public Schools, Chicago
 • Arkansas Public Schools

  • Fort Smith Public Schools, Fort Smith
 • Georgia Public Schools

  • Glynn County School System, Brunswick

 

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend