Holmes High School Program

38

กว่า 40 ปีของ Holmes ที่เป็นผู้นำในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อตั้งเมื่อปี 1963  เป็นสถาบันสอนภาษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ชั้นนำแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาทั้งหมดรวมถึงหลักสูตร MBA ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงาน ก.พ. ประเทศไทยอีกด้วย

Holmes Institute มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 วิทยาเขตด้วยกัน คือ Melbourne, Sydney, Gold Coast, Brisbane และ Cairns เป็นวิทยาเขตที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาชีพทางด้านธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ( การจัดการ, การตลาด, ธุระกิจระหว่างประเทศ ) ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนได้ที่ Holmes Institute

ทุกวิทยาเขตของ Holmes Institute เป็นอาคารที่ทันสมัยในใจกลางเมือง มีห้องเรียนมากมาย สะดวกสบาย ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังมีห้องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถส่งอินเตอรืเน็ตได้

หลักสูตรเด่นของสถาบัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : มีทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงและหลักสูตรเตรียมความพร้อม อาทิ
• ภาษาอังกฤษทั่วไป ( General English )
• ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมสึกษา ( English for Academic Purpose – EAP )
• ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ( High School Preparation )
• ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS, TOEIC

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
• Year 11 – VCE / HSC
• Year 12 – VCAL

หลักสูตร High School Program 

ที่ Holmes จะเน้นโปรแกรม Senior High School คือ สอน Year 11 และ Year 12 เป็นหลัก แต่นักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนโปรแกรม High School Preparation เพื่อเตรียมความพร้อม โปรแกรม High School ของที่นี่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมได้รับการยอมรับจาก University of New South Wales รับรองว่าหลักสูตรมีการสอนที่มีคุณภาพมาก

HIGH SCHOOL PREPARATION
นักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนโปรแกรม High School Preparation เพื่อเตรียมความพร้อม โปรแกรม High School มีการสอนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนหลายด้าน เปิดสอนที่ Melbourne และ Sydney

Skills ทักษะที่เปิดสอนของโปรแกรม 

 • Skill Development in English grammar, writing, reading, listening and speaking
 • English for Mathematics
 • English for Science
 • English for Social Sciences

หมายเหตุ ระยเวลาเรียน 10-30 weeks และเปิดรับสมัครทุกวันจันทร์               

High School Program

High School Program at Melbourne Campus 

นักเรียน High school จะเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า VCE หรือ Victorian Certificate of Education หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ ที่ Melbourne มีเปิดสอน Year 11-12 

MELBOURNE – YEAR 11 Victorian Certificate of Education  นักเรียนลงเรียน Year 11 จะเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • English (EAL)
 • Foundation English
 • General Mathematics
 • Mathematical Methods (CAS)
 • Chinese (First Language)
 • Information Technology
 • Business Management
 • Psychology

MELBOURNE – YEAR 12 Victorian Certificate of Education (VCE)  นักเรียนลงเรียน Year 12 จะเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • English (EAL)
 • Further Mathematics
 • Mathematical Methods  (CAS)
 • Chinese (First Language)
 • Business Management
 • Psychology
 • Information Technology (Applications)
หมายเหตุ  ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี เริ่มเปิดสมัครทุกเดือนมกราคม การ Pathways นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในทุกมหาวิทยาลัยรวมทั้ง ที่ Homes Institute 
 
High School Program at Sydney Campus 
YEAR 11 | SYDNEY

SYDNEY – YEAR 11 Preliminary Higher School Certificate นักเรียนลงเรียน Year 11 จะเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • English as a Second Language
 • Fundamentals of English
 • Community & Family Studies
 • Business Studies
 • Mathematics Extension (1 unit)
 • General Mathematics
 • Chinese Background Speakers
 • Information Processes and Technology (IPT)
 • Physics

หมายเหตุ  ใช้ระยะเวลาเรียน 3 เทอม 9 เดือน เริ่มเปิดสมัครทุกเดือนมกราคมและเมษายน การ Pathways ต่อ Year 12 และ ต่อ หลักสูตร VCAL

YEAR 12 | HSC | SYDNEY

Sydney – Year 12 Higher School Certificate (HSC)   นักเรียนลงเรียน Year 12 จะเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • English as a Second Language
 • Mathematics (2 Unit)
 • Mathematics Extension (1 unit)
 • General Mathematics
 • Chinese Background Speakers
 • Community & Family Studies
 • Business Studies
 • Physics
 • Information Processes and Technology (IPT)

หมายเหตุ  ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปีเต็ม เริ่มเปิดสมัครทุกเดือนตุลาคม การ Pathways นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในทุกมหาวิทยาลัยรวมทั้ง ที่ Homes Institute 

PATHWAYS 

HOLMES SECONDARY SCHOLARSHIPS

Holmes ทั้ง 2 วิทยาเขตได้เปิด โอกาสให้นักเรียน  Year 12 ที่มีผลการดีขอรับทุนการศึกษาได้ทุกปี

ที่พัก

มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ โฮมเสตย์สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี และมากกว่า  หรือจะเป็นที่อยู่แบบโฮสเต็ล อพาร์ทเมนท์ และโรงแรม บริการดูแลนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง สถาบันมีบริการให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแก่นักศึกษาและครอบครัว ทุกวัน ตลอด24 ชั่วโมง และวิทยาเขตเมลเบิร์นนี้มี ผู้จัดการโรงเรียนเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ด้วย

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend