Diploma in Beauty

21

TAFE Queensland เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในรัฐ Queensland เสนอการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมให้กับนักเรียนกว่า 120,000 คนต่อปีในพื้นที่โครงการกว่า 50 แห่ง มีหลักสูตรมากกว่า 180 หลักสูตรใน 15 สาขาวิชาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 ภูมิภาค ได้แก่

 • TAFE Queensland Brisbane
 • TAFE Queensland SkillsTech
 • TAFE Queensland Gold Coast
 • TAFE Queensland East Coast
 • TAFE Queensland South West
 • TAFE Queensland North

WHY TAFE Queensland ?

 • TAFE Queensland มีความมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาต่างชาติมีทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นในการต่อยอดในอนาคต
 • เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาในรัฐ โดยในแต่ละปีมีการฝึกอบรมนักศึกษานานาชาติกว่า 125,000 คนจากกว่า 90 ประเทศในพื้นที่กว่า 600 โครงการ
 • มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก โดยนำหลักสูตรปริญญาผสมผสานความคิดของมหาวิทยาลัยเข้ากับการเรียนรู้ของ TAFE เพื่อให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้ง 2 รูปแบบ 
 • จะได้รับประสบการณ์จริงในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องทดลองสมัยใหม่ โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเป็นวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วออสเตรเลียและเป็นที่เคารพนับถือทั่วโลก และมีทางเลือกในการศึกษามากมายทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท

ยกระดับอาชีพในด้านความงามด้วยคุณสมบัติระดับสูงกับ TAFE Queenslandภาพรวมของหลักสูตร 

การเรียนที่ TAFE Queensland นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะขั้นสูงที่จะช่วยให้มีความก้าวหน้าในฐานะนักบำบัดความงาม การพัฒนาไปสู่ความสำเร็จด้วยคุณสมบัติระดับสูงได้นั้น นักเรียนจะต้องมีความรู้เฉพาะทางและทักษะระดับสูงที่ต้องใช้ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

จากข้อมูลการให้บริการของรัฐบาลออสเตรเลียพบว่า อุตสาหกรรมการเสริมความงามกำลังจะเติบโตอย่างมากโดยคาดว่าจะมีตำแหน่งงานเปิดรับประมาณ 25,000 ตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งตลาดจะมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้มีทักษะขั้นสูงในด้านต่างๆ ทั้งการนวดตัวและการบำบัดรักษาผิวหน้า การแต่งหน้า การบริการแว็กซ์และอื่น ซึ่งนักเรียนจะได้รับคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่เข้าใจในด้านอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาด โดยหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในความงามที่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการยกระดับอาชีพให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามที่มีความรู้รอบด้านอย่างถ่องแท้

หลักสูตร Diploma in Beauty Therapy 

เน้นการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุผลที่เชื่อว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากโลกแห่งความจริง การที่นักเรียนได้เข้าถึงร้านเสริมสวยมืออาชีพเป็นการจำลองให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าซึ่งจะทำให้นักเรียนจบการศึกษาด้วยความมั่นใจและนำทักษะความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนของสถาบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอันดับต้น และยังคงมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้อยู่ ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะได้รับการสอนจากผู้ที่รู้ว่านายจ้างกำลังมองหาอะไรและอยู่ที่ไหน

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 

 • IELTS 5.5 (no individual band less than 5.0) หรือ ISLPR 2+ on all skills หรือ เทียบเท่า

 

 • Completion of Year 12 (or equivalent). 
 • Students should be a minimum of 18 years of age. Student visa applicants under the age of 18 will be accepted where they demonstrate that they will be accompanied by a parent, legal custodian or a suitable relative who is aged 21 or over.

 

 

หลักสูตรวิชา แบ่งออกเป็นวิชาหลัก 13 บทเรียน และวิชาเลือก ( ไม่ได้เปิดสอนทุก Campus )

SHBBRES001 Research and apply beauty industry information
SHBBFAS003 Provide specialised facial treatments
SHBBFAS001 Provide lash and brow services
SHBXCCS001 Conduct salon financial transactions
SHBXCCS002 Provide salon services to clients
SHBBBOS002 Provide body massages
SHBBMUP002 Design and apply make-up
SHBBNLS001 Provide manicure and pedicare services
SHBBHRS001 Provide waxing services
SHBBBOS003 Provide body treatments
SHBBFAS002 Provide facial treatments and skin care recommendations
SHBXWHS001 Apply safe hygiene, health and work practices
SHBXIND001 Comply with organisational requirements within a personal services environment

Note: Not all electives are available at all campuses.

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend