https://www.thaistudyabroad.com

Demi Pair New Zealand

Demi Pair New Zealand

หากคุณรักที่จะทำงานกับเด็ก ๆ และต้องการวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาและท่องเที่ยวนี่อาจเป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ

ประโยชน์รวมถึง:

  • ที่พักและการขนส่งฟรี
  • ประสบการณ์การทำงาน
  • การรับรองภาษาอังกฤษ
  • ประสบการณ์การใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์

Demi Au Pairs อาศัยอยู่กับครอบครัวและทำงานเพื่อครอบครัวชาวนิวซีแลนด์  20 ชั่วโมงต่อสัปดา ห์ช่วยดูแลเด็กและทำงานบ้าน เพื่อแลกกับการทำงานครอบครัวให้ Demi Au Pairs พร้อมอาหารสองมื้อ (ห้องนอนและมื้ออาหาร) ค่าจ้างและค่าขนส่งไปโรงเรียนและหลังโรงเรียน

ในขณะที่ทำงานเป็น Demi Au Pair นักเรียนสามารถเรียน 15 หรือ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเลือกจากตัวเลือกการเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายรวมถึงภาษาอังกฤษทั่วไป, IELTS หรือการเตรียมสอบ Cambridge

โปรแกรม Demi Au Pair สามารถใช้ได้กับะวีซ่านักเรียน โปรดทราบเงื่อนไขวีซ่าสำหรับแต่ละช่วงเวลาของการศึกษา:

วีซ่านักเรียน

•เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ + ดูแลเด็ก / ทำงานบ้าน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
•ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำ: 14 สัปดาห์
* ชั้นเรียนปกติ 15 ชั่วโมง + ชั้นเรียนเสริม 5 ชั่วโมง

โครงการ Demi Pair New Zealand

เปิดโอกาสให้เยาวชนนานาประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี ที่รักเด็ก และต้องการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงได้ท่องเที่ยว แต่มีงบประมาณจำกัดในการไปเรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการจะได้ที่พักอาศัยฟรี รวมถึงอาหารฟรี และ pocket money รายสัปดาห์ โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์โดยทำหน้าที่ดูแลเด็ก และเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันของนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 3เดือน ถึง 1ปี

Demi Pair New Zealand

**ชั่วโมงการทำงาน              ทำงานสูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

**หน้าที่ที่ผิดชอบ                ดูแลเด็กและ ช่วยงานบ้านในบางส่วนที่เกี่ยวกับเด็ก

**ที่พักอาศัยและอาหาร         ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ โดยจะมี ห้องนอนส่วนตัว และฟรี สำหรับค่าอาหาร ทุกมื้อ

**รายได้                            ได้รับรายได้ $ 250

 

การเรียน 

                เรียนกับสถาบันภาษา อย่างน้อย 16 สัปดาห์ขึ้นไป ทำวีซ่านักเรียน

Demi Pair สามารถเลือกเรียน คอร์สเรียน Intensive 24 หรือ Intensive 30

 

ตัวอย่าง ตารางการทำงาน

7.00 am  ช่วยเหลือเด็กในช่วงก่อนไปโรงเรียน

8.00 am  เรียนภาษาอังกฤษ

4.00 pm  เตรียมอาหารเย็นให้เด็ก และดูแลเด็ก

คุณสมบัติของผู้สมัคร Au Pair New Zealand

  1. อายุ 18-30 ปี
  2. มีใบขับขี่
  3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี   Intermediate level
  4. สุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบ
  5. ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ
  6. มีประสบการณ์เลี้ยงเด็ก สำหรับ 2 ผู้อ้างอิง

  ขั้นตอนการสมัคร

1. นักเรียนสมัครเรียน ทำการวัดระดับภาษาและนัดสัมภาษณ์กับทางสถาบัน

2. นักเรียนสามารถเลือกรอจัดหาครอบครัวอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเดินทาง หรือ ทำวีซ่านักเรียนและเดินทางไปเรียนและรอจัดหา Host Family ที่นิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าเรียนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สมัครเรียนและโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆ สอบถามได้ที่ 02-245-5845,061-656-4159

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend