https://www.thaistudyabroad.com

เรียนต่ออังกฤษกับ Birmingham City University

284

 

เรียนต่ออังกฤษกับ Birmingham City University

เรียนต่อปริญญาตรีและโท พร้อมรับทุนส่วนลด

Birmingham City University (BCU) ชื่อเดิมคือ University of Central England Birmingham (UCE Birmingham) ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุด* (Guardian Unlimited 2005) มีนักศึกษามากกว่า 25,000 คนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และมีหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมและผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

Birmingham City University ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก city centre ซึ่งเป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่, ผับ, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, โบสถ์, gallery, Central Library, และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้โดยตลอด โดยไม่จำเป็นต้องใช้รถประจำทาง  ดังนั้นนอกจาก จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว   ยังทำให้มีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมือง   และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมเมืองอีกด้วย

ทุกหลักสูตรของ Birmingham City University มีความทันสมัย และมีการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยยังมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัท,ธุรกิจ และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่นักเรียนที่ต้องฝึกงาน เพราะจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้ฝึกงานกับบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง

Birmingham City University มีหน่วยงานที่ให้การดูแลนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่บริการ Meet & Greet, การปฐมนิเทศน์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ในช่วงเปิดภาคการศึกษา มี English Support Programmes ฟรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติและมีบริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ นักศึกษาต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน   หรือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป มีศูนย์กีฬา, กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนชมรมมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ของนักศึกษา

คณะยอดนิยมของ Birmingham City University

Birmingham City Institute of Art and Design (BIAD) เป็นหนึ่งในคณะที่น่าสนใจและมีความเก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัย สถาบันศิลปะและการออกแบบเบอร์มิ่งแฮมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันชั้นทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม และการออกแบบที่ดีที่สุดของทวีปยุโรป มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านการสอนศิลปะและการออกแบบในหลายแขนง อีกทั้งการค้นคว้าวิจัย ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันและผู้ประเมินทั่วโลก เช่น Research Assessment and Evaluation , The Guardian และ Times Good University Guide  นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจำนวนมากยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงหลากหลายองค์กร เช่น Apple , Harrods , Burberry , BBC , National Theater และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย

Birmingham School of Media เป็นคณะที่มีชื่อเสียงด้านนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชน โดยเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาลำดับต้นๆของสหราชอาณาจักร ที่เป็นสอนหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  Birmingham school of Media จึงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถาบันด้าน Media and Mass Communication ที่เป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน School of Media   อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ องค์กร และ หน่วยงานในวงการสื่อสารมวลชน ยอมรับว่าBirmingham school of Media เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงสู่ตลาดสื่อมวลชนและวงการธุรกิจ

Business School, Birmingham City University เป็นหนึ่งในคณะที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่งในสหราชอาณาจักรและนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์ของคณะบริการธุรกิจอย่างใกล้ชิด Business School Birmingham City University จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของนักศึกษาไทย  Business School ได้รับเกียรติให้เป็น Platinum Approval Center โดย Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) และมหาวิทยาลัยยังคงรักษาสถิติที่สูง ของจำนวนผู้ที่สอบผ่าน Professional Paper ของ ACCA อีกด้วย

คณะที่เปิดสอน

• Birmingham City Business School
– Accountancy
– Advertising
– Business
– Business Law
– Economics
– International Business
– International Finance
– International Marketing
– Management
– Marketing
– Public Relations
– Human Resource Management

• Birmingham Institute of Art and Design
– Animation
– Architecture
– Design Management
– Fashion Design
– Fine Art
– Graphic Design
– Interior Design
– Jewellry and Silversmithing
– Product Design
– Visual Art
– Visual Communication

 • Faculty of Education, Law and Social Sciences
– Law
– Business Law
– Law and Practice
– American Legal Studies
– Criminology
– Human Rights
 

• Faculty of Health
– Pain Management
– Public Health
– Health Promotion and Public Health
– Health & Social Care

• Faculty of Performance Arts and Media
– Acting
– English
– Media and Communication
– Music
– Freelance Journalism
– Radio and Audio Production
 

• Faculty of Technology, Engineering and the Environment
– Automotive
– Electronic
– Manufacturing
– Mechanical
– Telecommunications and Networks
– Business Information Technology
– Computer Networks
– Data Communications
– Logistics
– Project Management
– Quality Management
– Real Estate Management

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรภาษาที่สอนจะช่วยนักศึกษาในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้
• Reading skills
• Academic writing skills
• Academic listening skills
• Intermediate grammar
• Advanced grammar
• General intermediate English
• General advanced English
• Presentation skills

นอกจากนี้สำหรับนักศึกษาที่มีผลภาษาอังกฤษแต่ยังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

Pre-Sessional English Language Course
เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ได้ผลภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือสำหรับนักศึกษาที่ต้องการปรับตัวก่อนเข้าในมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาเรียน 5 – 10 สัปดาห์ ซึ่งหลักสูตรจะเป็นรวมกันของภาษาอังกฤษทั่วไป กับ ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ โดยจะเน้นทักษะด้าน การเขียน การอ่าน ไวยากรณ์ การฟัง และการพูดทั้งในเชิงวิชาการ และการพูดแบบไม่เป็นทางการ

เกณฑ์การรับสมัคร
สำหรับหลักสูตรทั่วไป นักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS ที่ 6.0 แต่สำหรับหลักสูตรปริญญาโท Design Management นักศึกษาต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS ที่ 6.5 และหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายอย่าง LLM Corporate and Business Law และ LLM International Human Rights นักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS ที่ 7.0

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
1. ผลการเรียน (transcript)
2. ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
3. จดหมายรับรอง (recommendation letter) จากอาจารย์ และ/หรือ จากที่ทำงาน รวม 2 ฉบับ
4. Statement of Purpose

หอพักของมหาวิทยาลัย
ทุกหอพักมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกห้องนอนมี heater โทรศัพท์ และระบบ Ethernet เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไปของ Birmingham City

เมือง Birmingham ตั้งอยู่ในบริเวณตอนกลางของสหราชอาณาจักร ห่างจากกรุงลอนดอนเพียง 90 นาที เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกรุงลอนดอน มีประชากรกว่าหนึ่งล้านคน เมือง Birmingham เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จากตึกสูงระฟ้าที่ออกแบบอย่างทันสมัยตั้งอยู่เคียงข้างสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่งดงาม ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา Birmingham ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากการลงทุนกว่า 500 ล้านปอนด์ของ Bullring แหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีอาคาร Selfridges ที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง รวมไปถึงศูนย์การค้า Mailbox และร้านค้าต่างๆ ที่รายล้อมตัวเมืองเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน จนทำให้เมือง Birmingham ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงแห่งการช็อปปิ้งของยุโรป

เมืองนี้ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของการคมนาคมทุกรูปแบบ โดยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกทั้งทางรถ, รถไฟ, และเครื่องบิน ใจกลางเมืองมีสนามบินนานาชาติ Birmingham International Airport ซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟด้วยรถราง (monorail)

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend